Tư liệu
Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nấm Linh chi tím tại Đạ Tẻh
Đề tài - Dự án
Nông nghiệp
ThS. Nguyễn Như Chương
2017
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Tài liệu này chỉ chia sẻ cho thành viên, bạn cần đăng ký thành viên trên hệ thống để tải tài liệu về.
Nếu chưa phải là thành viên, bạn có thể liên hệ với ban quản trị theo địa chỉ để được cấp tài khoản đăng nhập:
  • Địa chỉ: Tầng 9, Khu Trung tâm Hành chính - Số: 36 Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt -Lâm Đồng
  • Email: sokhcn@lamdong.gov.vn
  • Điện thoại: 063.3821377

Nấm Linh chi Tím (Ganoderma neo-japonicum Imaz.) với công dụng vị ngọt, tính ngọt, không độc, trị đau nhức khớp xương, gân cốt; có khả năng kháng tế bào ung thư vú, tế bào ung thư biểu mô KB (Human epidermic carcinoma). Tuy nhiên, hiện nay, chủng nấm này chỉ thu hái ngoài tự nhiên, chưa nuôi trồng đại trà để thương mại hóa trên thị trường; vì vậy, nguồn gen nấm dược liệu quý này có nguy cơ cạn kiệt, tổn thất nguồn gen.  

Việc thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nấm Linh chi Tím tại Đạ Tẻh” là cấp thiết, quan trọng. 

MỤC TIÊU 

 * Mục tiêu chung

Lưu giữ và từng bước phát triển loài nấm Linh chi Tím, nhằm góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

* Mục tiêu cụ thể

- Định danh chuẩn nấm Linh chi Tím;

- Hoàn thiện quy trình nhân giống cấp I, cấp II  nấm Linh chi Tím;

- Hoàn thiện quy trình nuôi trồng nấm Linh chi Tím; 

- Nuôi trồng thử nghiệm nấm Linh chi Tím tại Đạ Tẻh và Trạm thực nghiệm của Trung tâm tại Đơn Dương, mỗi địa điểm 1.000 bịch phôi. 

NỘI DUNG 

* Nội dung 1: Thu thập mẫu nấm Linh chi Tím ngoài tự nhiên ở Đạ Tẻh 

Trung tâm Ứng dụng KH&CN Lâm Đồng phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng Đạ Tẻh thu thập mẫu nấm Linh chi Tím còn tươi ngoài tự nhiên để làm vật liệu tách phân lập, tạo giống gốc ban đầu. 

* Nội dung 2: Nghiên cứu phân lập, thuần khiết chủng nấm Linh chi Tím 

- Nghiên cứu tách phân lập chủng nấm Linh chi Tím thu được ngoài tự nhiên trên môi trường PGA cải tiến Lê Xuân Thám, 2004.  

- Thuần khiết chủng nấm Linh chi Tím tách phân lập được trên môi trường PGA cải tiến có bổ sung Streptomycin 30 mg/L, Rose bengal 1:3.000 10 mL/L theo Nguyễn Lân Dũng, 2004. 

* Nội dung 3: Định danh bằng phương pháp hình thái và sinh học phân tử 

- Nghiên cứu định danh bằng phương pháp hình thái: phân tích hình thái mẫu nấm, soi bào tử đảm dưới kính hiển vi quang học theo khóa định loại, mô tả cấu trúc bào tử của Lê Xuân Thám, 1996, 1998, 1999.  

- Gửi hệ sợi nấm thuần khiết để định danh bằng sinh học phân tử tại Viện Công nghệ Sinh học, Hà Nội. 

* Nội dung 4: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân giống nấm Linh chi Tím 

Hoàn thiện quy trình nhân giống cấp I: 

- Khảo sát nguồn carbon (glucose, saccharose với 40g/L) đến tốc độ phát triển hệ sợi nấm.  

- Khảo sát nguồn nitơ hữu cơ (pepton, cao nấm men với 1g/L) đến tốc độ phát triển hệ sợi nấm.  

- Khảo sát nguồn nitơ vô cơ (NH4NO3; (NH4)2SO4 với 0,2 g/L) đến tốc độ phát triển hệ sợi nấm.  

- Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ (25oC, 30oC, 35oC) đến tốc độ phát triển hệ sợi nấm.  

-  Khảo sát ảnh hưởng của pH (5, 6, 7, 8) đến tốc độ phát triển hệ sợi nấm.  

- Xây dựng quy trình nhân giống cấp I. 

Hoàn thiện quy trình nhân giống cấp II:

- Khảo sát tốc độ phát triển hệ sợi nấm trên môi trường hạt thóc.  

- Khảo sát tốc độ phát triển hệ sợi nấm trên môi trường cọng khoai mì. 

- Xây dựng quy trình nhân giống cấp II. 

* Nội dung 5: nghiên cứu hoàn thiện quy trình nuôi trồng nấm Linh chi Tím 

- Khảo sát cơ chất thích hợp để nuôi trồng nấm Linh chi Tím 

- Khảo sát trọng lượng bịch phôi (800 g; 1.000 g; 1.200 g) thích hợp để nuôi trồng nấm Linh chi Tím. 

- Khảo sát điều kiện nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng trong thời kỳ ủ tơ, hình thành quả thể nấm. 

- Xây dựng quy trình nuôi trồng nấm Linh chi Tím đảm bảo cơ sở khoa học.  

* Nội dung 6: Nuôi trồng thử nghiệm nấm Linh chi Tím 

- Nuôi trồng thử nghiệm nấm Linh chi Tím tại Trạm thực nghiệm Đơn Dương và Đạ Tẻh, mỗi địa điểm 1.000 bịch phôi nấm. 

- Khảo sát, theo dõi hệ sợi nấm phát triển; điều kiện nhiệt độ, độ  ẩm trong thời gian ủ tơ nấm. 

- Khảo sát, theo dõi điều kiện nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng; đánh giá năng suất quả thể trong thời gian hình thành quả thể. 

- Đánh giá hiệu quả kinh tế sơ bộ. 

* Nội dung 7: Tổ chức hội thảo nhân rộng mô hình 

Tổ chức hội thảo cho 30 lượt nông dân địa phương tham gia để nhân rộng mô hình. 

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

- Thu thập được mẫu nấm Linh chi Tím ngoài tự nhiên tại Đạ Tẻh phục vụ tách giống, tạo nguồn giống gốc. 

- Nghiên cứu phân lập, thuần khiết chủng nấm Linh chi Tím thành công.

- Nghiên cứu định danh bằng phương pháp hình thái kết hợp với kỹ thuật sinh học phân tử, đã  định danh được chủng nấm Linh chi Tím tại Đạ tẻh thuộc loài Ganoderma neo-japonicum chính xác 100% so với GenBank. 

- Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân giống cấp I, cấp II thành công, đảm bảo cơ sở khoa học, phục vụ công tác bảo tồn nguồn gen. 

- Bước đầu nghiên cứu hoàn thiện quy trình nuôi trồng nấm Linh chi Tím đảm bảo cơ sở khoa học, có ý nghĩa trong công tác bảo tồn nguồn gen. Tuy nhiên, chưa đạt được hiệu quả kinh tế để phát triển nuôi trồng đại trà. 

- Tổ chức tập huấn, hội thảo nhân rộng mô hình nuôi trồng nấm trên địa bàn cho 30 lượt nông dân. 

Bạn cần đăng nhập đề tải tài liệu

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây

CSDL Quốc Gia

 
Thống kê
  • Lượt truy cập: 3.997.370
  • Đang phục vụ: 78
  • Trong tuần: 16.257
  • Trong tháng: 103.856
  • Trong năm: 337.242