Tư liệu
Xây dựng mô hình trồng rau trong nhà kính ứng dụng công nghệ cao cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại thôn Lán Tranh, xã Đưng K'Nớ, huyện Lạc Dương
Đề tài - Dự án
Nông nghiệp
CN. Nguyễn Nam Hoài
2017
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Tài liệu này chỉ chia sẻ cho thành viên, bạn cần đăng ký thành viên trên hệ thống để tải tài liệu về.
Nếu chưa phải là thành viên, bạn có thể liên hệ với ban quản trị theo địa chỉ để được cấp tài khoản đăng nhập:
  • Địa chỉ: Tầng 9, Khu Trung tâm Hành chính - Số: 36 Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt -Lâm Đồng
  • Email: sokhcn@lamdong.gov.vn
  • Điện thoại: 063.3821377

Xã Đưng K’Nớ là một xã vùng sâu, vùng xa của huyện Lạc Dương, địa bàn xã cách trung tâm huyện khoảng 50 km. Dân số trên 97% là đồng bào dân tộc thiểu số bản địa, sinh sống chủ yếu bằng nghề nông. Cây trồng chính là cà phê với tổng diện tích 411 ha, một năm cho thu hoạch một lần. Trong vài năm trở lại đây giá cà phê thấp, không ổn định, người trồng cà phê gặp không ít khó khăn. Trước tình hình đó, chủ trương của UBND huyện là từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bằng các nguồn vốn được nhà nước đầu tư xây dựng một số mô hình trồng rau ở xã Đưng K’nớ làm mô hình điểm để tổng kết đánh giá hiệu quả và nhân rộng mô hình trên địa bàn huyện nói chung xã Đưng K’nớ nói riêng.

Nhằm đa dạng hóa cây trồng, chuyển đổi một số diện tích cà phê già cỗi sang trồng rau theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, giúp bà con tiếp cận với việc sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao (trồng rau trong nhà kính), ít phụ thuộc vào thời tiết, giảm rủi ro, tăng hiệu quả sử dụng đất trên đơn vị diện tích canh tác, tăng thu nhập cho người dân. Do vậy, việc xây dựng  mô hình trồng rau trong nhà kính ứng dụng công nghệ cao có ý nghĩa trong việc chuyển đổi cơ cấu chất lượng giống cây trồng, chuyển giao các ứng dụng khoa học kỹ thuật mới vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thay thế một số cây trồng có giá trị kinh tế thấp, giúp bà con an tâm sản xuất, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại thôn Lán Tranh, xã Đưng K’Nớ là rất cần thiết

Năm 2017, UBND huyện đã phê duyệt giao cho Trung tâm nông nghiệp là đơn vị thực hiện dự án “Xây dựng mô hình trồng rau trong nhà kính ứng dụng công nghệ cao tại thôn Lán Tranh, xã Đưng K’nớ, huyện Lạc Dương”.

Mục tiêu

Mục tiêu chung

Nhằm chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chuyển từ sản xuất độc canh sang trồng nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế, tăng thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác giúp người dân ổn định đời sống góp phần giảm nghèo nhanh bền vững.  

Mục tiêu cụ thể

Nhằm chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng trên địa bàn xã Đưng K’nớ nói riêng, giúp người dân tiếp cận với tiến bộ kỹ thuật, chuyển đổi một số diện tích cà phê già cỗi, kém phát triển sang trồng rau, hoa để tăng thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác.

Xây dựng 02 mô hình trồng rau trong nhà kính ứng dụng công nghệ cao mỗi mô hình 600 m2.

Nội dung thực hiện

Nội dung 1: Hỗ trợ xây dựng nhà kính, hệ thống tưới tự động: 172,04355 triệu đồng.

Nội dung 2: Hỗ trợ giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật: nhà nước hỗ trợ 100%: 13,033 triệu đồng.

Nội dung 3: Hỗ trợ kỹ thuật trồng và chăm sóc cây rau, tổ chức tập huấn và hội thảo nhân rộng (công lao động, quản lý phí, thiết kế bản vẽ, chi khác): 54,1839 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập đề tải tài liệu

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây

CSDL Quốc Gia

 
Thống kê
  • Lượt truy cập: 3.997.347
  • Đang phục vụ: 138
  • Trong tuần: 16.234
  • Trong tháng: 103.833
  • Trong năm: 337.219