Tư liệu
Xây dựng mô hình nuôi trồng nấm Chân dài (Clitocybe maxima) tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng
Đề tài - Dự án
Nông nghiệp
ThS. Trần Thị Mỹ Linh
2017
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Tài liệu này chỉ chia sẻ cho thành viên, bạn cần đăng ký thành viên trên hệ thống để tải tài liệu về.
Nếu chưa phải là thành viên, bạn có thể liên hệ với ban quản trị theo địa chỉ để được cấp tài khoản đăng nhập:
  • Địa chỉ: Tầng 9, Khu Trung tâm Hành chính - Số: 36 Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt -Lâm Đồng
  • Email: sokhcn@lamdong.gov.vn
  • Điện thoại: 063.3821377

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung

Xây dựng mô hình nuôi trồng nấm Chân dài nhằm đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, góp phần phát triển nghề nuôi trồng nấm tại địa phương.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Hoàn thiện quy trình nuôi trồng nấm Chân dài phù hợp tại địa phương.

Xây dựng 02 mô hình nuôi trồng nấm Chân dài; mỗi mô hình 2.000 bịch phôi nấm.

Đào tạo, tập huấn 60 lượt nông dân về quy trình nuôi trồng nấm Chân dài.

2. Nội dung thực hiện

2.1. Nội dung 1: Hoàn thiện quy trình nuôi trồng nấm Chân dài phù hơp tại địa phương

Kế thừa kết quả nuôi trồng nấm Chân dài từ đề tài cấp cơ sở “Xây dựng mô hình nuôi trồng nấm Chân dài (Clitocybe maxima) tại Lâm Đồng” do Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng chủ trì thực hiện đã nghiệm thu năm 2015 đạt loại khá, tiếp tục nghiên cứu, biên soạn và hoàn thiện quy trình để chuyển giao cho các hộ nông dân phù hợp với điều kiện ngoại cảnh tại địa phương, nhiệm vụ hoàn thiện quy trình trên mùn cưa cao su như sau:

* Công thức phối trộn nguyên liệu: 1.000 kg

+ Mùn cưa cao su mới:               889 kg

+ Cám gạo:                                  70 kg

+ Cám bắp:                                  30 kg

+ (NH4)2SO4:                                 1 kg

+ CaCO3:                                     10 kg

 Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm đến hệ sợi nấm trong thời kì ủ tơ nấm và giai đoạn hình thành quả thể nấm.

- Khảo sát tốc độ phát triển hệ sợi nấm trong thời kỳ ủ tơ nấm.

Khảo sát thời gian hình thành quả thể, năng suất quả thể nấm.

- Hoàn thiện quy trình nuôi trồng nấm Chân dài đảm bảo cơ sở khoa học phù hợp tại địa phương.

2.2. Nội dung 2: Xây dựng mô hình nuôi trồng nấm Chân dài

Xây dựng 02 mô hình trình diễn nuôi trồng nấm Chân dài tại huyện Đơn Dương đảm bảo cơ sở khoa học, trọng lượng bịch phôi ≈ 1,3 kg; mỗi mô hình 2.000 bịch phôi.

Định kỳ cử cán bộ kỹ thuật theo dõi và chỉ đạo việc thực hiện các mô hình trình diễn của dự án, gồm:

Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm đến hệ sợi nấm trong thời kì ủ tơ nấm và giai đoạn hình thành quả thể nấm.

Khảo sát tốc độ phát triển hệ sợi nấm trong thời kỳ ủ tơ nấm.

- Khảo sát thời gian hình thành quả thể, năng suất quả thể nấm.

 2.3. Nội dung 3:  Tập huấn cho các hộ nông dân nhân rộng mô hình

Tập huấn về kỹ thuật nuôi trồng nấm chân dài cho 60 lượt hộ nông dân tham gia nắm bắt được kỹ thuật và áp dụng vào sản xuất đạt hiệu quả cao, bao gồm:

- Xây dựng nhà trồng nấm.

- Kỹ thuật nuôi trồng nấm.

- Kỹ thuật thu hoạch, xử lý và bảo quản nấm.

Bạn cần đăng nhập đề tải tài liệu

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây

CSDL Quốc Gia

 
Thống kê
  • Lượt truy cập: 3.997.341
  • Đang phục vụ: 132
  • Trong tuần: 16.228
  • Trong tháng: 103.827
  • Trong năm: 337.213