Tư liệu
"Đổi mới mở - "Mở" để đổi mới"
Tổng luận
Khoa học công nghệ
Cục Thông tin KH&CN quốc gia
2018
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Một trong những thế mạnh của một quốc gia đó là khả năng sáng tạo của người dân, của công ty, của cộng đồng nghiên cứu. Giờ đây, khi thách thức toàn cầu đang ngày gia tăng, sức mạnh sáng tạo này trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Thực tiễn cho thấy, những vấn đề khó thường không thể được giải quyết bằng tư duy lối mòn. Đó là lý do tại sao quan trọng là phải tìm những hướng mới để phát triển các mô hình giải pháp và đổi mới sáng tạo mới, làm thúc đẩy sự phát triển của xã hội, đồng thời có khả năng liên kết sức mạnh của mọi thành phần trong xã hội để tạo thành sức mạnh tổng thể. Đổi mới Mở chính là một hướng mới trong cách tiếp cận này.

Từ lâu, Đổi mới luôn là một phần trong chiến lược khoa học và công nghệ quốc gia của Việt nam. Chương trình Đổi mới Công nghệ Quốc gia đến năm 2020 đề ra nhiều giải pháp, không chỉ những giải pháp phát triển số lượng và chất lượng của doanh nghiệp, nhân lực quản lý doanh nghiệp trong việc thực hiện đổi mới công nghệ, làm chủ và tạo ra công nghệ tiên tiến; mà còn cả những giải pháp tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt nam hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân và doanh nghiệp nước ngoài để phát triển công nghệ. Với xu thế Đổi mới mở đang diễn ra và bắt đầu phổ biến trên khắp các hệ thống KHCN thế giới, việc nắm bắt các tính chất cũng như đặc điểm của Đổi mới mở là rất cần thiết để áp dụng vào công tác hoạch định kế hoạch hay đề xuất các chiến lược kinh doanh.

Tuy vậy, Đổi mới mở vẫn còn là một lĩnh vực tương đối lạ lẫm đối với các nhà hoạch định chính sách và các doanh nghiệp ở Việt Nam. Với Tổng luận “Đổi mới Mở - “Mở” để Đổi mới”, Cục thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia hi vọng sẽ cung cấp tới bạn đọc một bức tranh tổng thể về Đổi mới Mở.

Nội dung khác

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây

CSDL Quốc Gia

 
Thống kê
  • Lượt truy cập: 3.997.486
  • Đang phục vụ: 119
  • Trong tuần: 16.373
  • Trong tháng: 103.972
  • Trong năm: 337.358