Tư liệu
Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành xây dựng và phát triển trở thành thương hiệu mạnh tham gia chuổi giá trị toàn cầu
Ấn phẩm KHCN
Khoa học công nghệ
Phạm S
2017
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Dự án Xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp theo hướng tiếp cận đa ngành và cải thiện môi trường đầu tư trong nông nghiệp được Tổ chức JICA, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (VASS) và UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp thực hiện từ tháng 4/2014 nhằm nghiên cứu, đánh giá hiện trạng ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, xác định những “điểm nghẽn”, đồng thời đề xuất các mục tiêu, định hướng chiến lược cho ngành nông nghiệp của tỉnh. Dự án xác định 4 mục tiêu cần hướng tới, đó là: (1) xây dựng thương hiệu số một Việt Nam; (2) xây dựng cụm sản xuất rau, hoa số một Đông Nam Á; (3) xây dựng điểm du lịch nông nghiệp số một Việt Nam; (4) hình thành trung tâm đào tạo nhân lực và nghiên cứu nông nghiệp chủ lực tại Tây Nguyên.

Hành trình xây dựng thương hiệu "Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành"

Để đạt được các mục tiêu trên, tỉnh Lâm Đồng đã xác định cần thực hiện ٨ bước chiến lược, gồm có bước chiến lược tăng cường hoạt động xây dựng thương hiệu.

Dự án Khảo sát về xây dựng chiến lược thương hiệu, quảng bá nông sản và du lịch nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng được tiến hành từ ngày 14/3/2016. Sau hơn một năm trin khai, ngày 15/5/2017, đơn vị tư vấn (Công ty DI và DENTSU - Nhật Bản) đã hoàn thành báo cáo cuối kỳ; được Tổ chức JICA và UBND tỉnh Lâm Đồng thống nhất, theo đó các đối tượng được chọn sử dụng thương hiệu, logo “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” là rau, hoa, cà phê Arabica, du lịch canh nông với thị trường mục tiêu là nội địa và hướng tới thị trường quốc tế tiềm năng.

Ngày 08/12/2017, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 292363 theo Quyết định số 87022/QĐ-SHTT đối với nhãn hiệu "Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành".

Cơ quan chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận này là UBND tỉnh Lâm Đồng. UBND thành phố Đà Lạt có trách nhiệm trực tiếp quản lý, sử dụng, khai thác, quảng bá và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”; phối hợp với UBND các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Lạc Dương tiếp nhận hồ sơ đề xuất, xem xét cấp phát, quản lý nhãn hiệu chứng nhận tại các huyện.

Ngày 02/6/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” tại Quyết định số 1191/QĐ-UBND. Ngày 06/6/2017, hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” đã được nộp đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ và đã được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận đơn hợp lệ. Ngày 15/6/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1333/QĐ-UBND thành lập Ban quản lý thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”, phân công một đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban.

Mục tiêu:

- Xây dựng thương hiệu nông sản, quảng bá nông sản, du lịch canh nông Lâm Đồng trở thành thương hiệu số một tại Việt Nam. Tập trung các nguồn lực để phát triển và quảng bá thương hiệu Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” đối với sản phẩm rau, hoa, cà phê Arabica và du lịch canh nông tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2017-2020.

- Thông qua truyền thông và quảng bá thương hiệu giúp người tiêu dùng nhận biết, ghi nhớ, hài lòng, tin tưởng thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” để lựa chọn và ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ có thương hiệu. Đẩy mạnh việc thu hút vốn đầu tư phát triển sản phẩm có thương hiệu.

- Triển khai đồng thời công tác phát triển, quảng bá thương hiệu với quản lý, kiểm soát chất lượng sản phẩm, dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng, giá trị, sức cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ; nhấn mạnh sự an toàn, chất lượng và tính chuyên nghiệp của sản phẩm, dịch vụ khi gắn thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ, thu hút du lịch, nâng cao đời sống của người dân vùng sản xuất, tăng sản lượng nông sản thương hiệu xuất khẩu và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đối tượng thực hiện:

a) Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân sản xuất - kinh doanh rau, hoa,
cà phê Arabica và du lịch canh nông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

(b) Người tiêu dùng sản phẩm, người sử dụng dịch vụ;

(c) Các sở, ngành, địa phương, các tổ chức đoàn thể tỉnh Lâm Đồng;

(d) Các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước.

Phạm vi thực hiện:

Thành phố Đà Lạt, các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng và một số xã của huyện Lâm Hà theo ranh giới Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt tại Quyết định số 704/QĐ-TTg ngày 12/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian thực hiện: giai đoạn 2017-2020.

Tăng cường quảng bá thương hiệu "Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành"

Ngày 08/8/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 5117/KH-UBND phê duyệt Kế hoạch hành động phát triển và quảng bá thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” giai đoạn
2017-2020, với tổng kinh phí 11.385 triệu đồng (tương đương 500.000 USD). Đây là giá trị đầu tư phát triển thương hiệu cho nông sản lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Tại Hội nghị Phát triển nông nghiệp công nghệ cao do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức ngày 14/8/2017, Kế hoạch này đã được giới thiệu. Các hoạt động cao điểm tập trung trong chiến dịch tuyên truyền, quảng bá nhãn hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” được triển khai nhân dịp Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ của thương hiệu trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục nghiên cứu các hình thức tuyên truyền, quảng bá mới đảm bảo tính hiệu quả, tiết kiệm chi phí; lựa chọn thời điểm, cách thức triển khai các chương trình quảng bá phù hợp; ưu tiên xây dựng chương trình quảng bá, tuyên truyền cho các đối tượng là hộ nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác, các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất hoặc tham gia vào chuỗi sản xuất, cung cấp dịch vụ nhằm tăng cường nhận thức, thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng sản phẩm, nâng cao giá trị
th
ương hiệu.

Các hình thức quảng bá, phát triển thương hiệu

a) Sản phẩm, khách hàng, thị trường mục tiêu thực hiện truyền thông quảng bá

+ Sản phẩm rau: tập trung vào kênh bán lẻ hiện đại, siêu thị, siêu thị mini, thị trường trong nước và xuất khẩu.

+ Sản phẩm hoa: các kênh tiêu thụ hoa hiện đại, siêu thị, shop hoa…

+ Sản phẩm cà phê Arabica: các quán cà phê trung và cao cấp, các hệ thống bán buôn, bán lẻ hiện đại, siêu thị, siêu thị mini,…

+ Du lịch canh nông: các trường học, các chương trình du lịch tổ chức cho du khách tham gia những hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu, nghiên cứu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

b) Triển khai thực hiện truyền thông, quảng bá thương hiệu và quản lý chất lượng

+ Thực hiện truyền thông quảng bá:

Đăng tải video clip “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” phiên bản 2 phút 30 giây và phiên bản 60 giây trên các Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương và địa phương, Internet, mạng xã hội và quảng bá ở nước ngoài.

Xây dựng chuyên trang thông tin “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” quảng bá trên các báo, tạp chí,… phục vụ việc truy cập, tìm kiếm các sản phẩm chất lượng mang thương hiệu này.

+ Các hình thức truyền thông:

Tổ chức truyền thông một chiều: truyền thông trên truyền hình, báo chí; truyền thông trên màn hình, biển quảng cáo ngoài trời, tờ rơi, áp phích, phướn; truyền thông qua các chương trình, sự kiện, Festival Hoa Đà Lạt, Lễ hội Văn hóa Trà; lắp đặt một số pano tấm lớn trên các Quốc lộ 20, 27, 27C,… để quảng bá các nhãn hiệu nông sản của Đà Lạt - Lâm Đồng.

Tổ chức truyền thông tương tác: truyền thông qua các chương trình, sự kiện, Lễ hội Festival Hoa, Lễ hội Văn hóa Trà,… clip quảng cáo điện tử, cuộc thi ảnh trực tuyến, mạng xã hội,…

Xây dựng, thiết kế tập gấp, tờ rơi về nhãn hiệu rau, hoa, cà phê Arabica; ấn phẩm, clip quảng cáo các loại hình du lịch canh nông để phát hành miễn phí đến người tiêu dùng thông qua các kênh: các chương trình lễ hội, hội nghị, hội chợ thương mại trong và ngoài nước, các đoàn xúc tiến thương mại ngoài nước, du khách đến Đà Lạt, các trung tâm phân phối nông sản, hệ thống các siêu thị, khu, điểm du lịch, cảng hàng không,...

Kết hợp quảng bá, giới thiệu thương hiệu Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” tại các buổi làm việc, hội nghị hoặc các hoạt động kết nối giao thương giữa tỉnh Lâm Đồng với các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ,… và các thị trường xuất khẩu tiềm năng như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, EU,…

Tổ chức truyền thông hợp tác: hợp tác với các trung tâm phân phối nông sản lớn, các đơn vị dịch vụ du lịch (cơ sở lưu trú, lữ hành, phương tiện vận chuyển công cộng…), chuỗi chương trình truyền hình (chương trình đối thoại chia sẻ thông tin quảng bá hình ảnh, sản phẩm, kinh nghiệm sản xuất nông sản,…); trên các chuyến bay quốc tế và nội địa của các hãng hàng không; hợp tác với Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) thực hiện chuỗi chương trình truyền hình.

Tổ chức gắn logo, nhãn bao bì đóng gói sản phẩm cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ sử dụng thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” đối với các sản phẩm: rau, hoa, cà phê Arabica, du lịch canh nông trên địa bàn thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận.

Quảng bá, tuyên truyền cho các đối tượng: hộ nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác, các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất hoặc tham gia chuỗi sản xuất, cung cấp dịch vụ, giúp tăng cường nhận thức, thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng sản phẩm, nâng cao giá trị thương hiệu.

+ Tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm nông nghiệp và du lịch canh nông:

Xây dựng Kế hoạch quản lý, kiểm soát chất lượng sản phẩm nông sản sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành" giai đoạn 2017-2020.

Tăng cường tính chủ động, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm trong chuỗi giá trị sản phẩm nông sản từ khâu sản xuất (giống cây trồng, vật tư nông nghiệp, quy trình sản xuất, chăm sóc,...) đến sơ chế, phân loại, bảo quản sau thu hoạch (các trung tâm sau thu hoạch, doanh nghiệp, cơ sở), chế biến và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa (công nghệ sản xuất, chế biến, lưu thông, tiêu thụ trên thị trường). Đảm bảo quản lý hiệu quả an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nông sản mục tiêu; nâng cao ý thức tổ chức sản xuất, chế biến sạch, an toàn đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản.

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ, công chức quản lý nhà nước; các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh nông sản về các quy trình sản xuất tiên tiến, đảm bảo an toàn thực phẩm và phát triển ổn định, bền vững.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở, đầu mối thu mua nông sản, nông hộ sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành" xây dựng kế hoạch và các điều kiện để chuẩn hóa sản phẩm đạt tiêu chuẩn đăng ký sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, kiểm soát, công bố chất lượng và phân loại nông sản được gắn nhãn hiệu chứng nhận trước khi tiêu thụ.

Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tiến hành giám sát quá trình thực hiện của các đơn vị được sử dụng nhãn hiệu chứng nhận; định kỳ và đột xuất lấy mẫu kiểm tra chất lượng sản phẩm, thực hiện các chế tài đối với các sản phẩm không đạt chất lượng và các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm, sử dụng nhãn hiệu không hợp pháp.

Tổ chức vận hành mô hình Trung tâm sau thu hoạch tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Nông sản Phong Thúy, huyện Đức Trọng và một số trung tâm sau thu hoạch khác để rút kinh nghiệm trong công tác quản lý và thực hiện dịch vụ sau thu hoạch cho sản phẩm của các hộ nông dân liên kết, các đơn vị có nhu cầu.

Thực hiện có hiệu quả kế hoạch hình thành và quản lý chuỗi sản xuất nông nghiệp bền vững, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và giảm phát thải khí nhà kính để tạo ra các chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn; hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát chất lượng an toàn sản phẩm nông nghiệp.

Xây dựng lộ trình truyền thông, quảng bá du lịch canh nông "Một điểm dừng" và "Tuyến điểm".

Xây dựng quy định quản lý và khai thác kinh doanh mô hình du lịch canh nông để đảm bảo quyền lợi cho các đơn vị kinh doanh, tổ chức, hộ gia đình và du khách tham gia dịch vụ du lịch canh nông.

Tổ chức hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch canh nông.

Thiết kế ấn phẩm, clip quảng bá mô hình du lịch canh nông (sản phẩm, dịch vụ, sơ đồ, bản đồ các nhà vườn,...).

Xây dựng cổng chào đối với mô hình du lịch "Tuyến điểm" trên địa bàn thành phố Đà Lạt, các huyện Lạc Dương, Đơn Dương.

Các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện việc tuyên truyền, quảng bá và phát triển thương hiệu "Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành" thông qua các nội dung: đón các đoàn khảo sát lữ hành, báo chí trong và ngoài nước đến khảo sát các mô hình du lịch canh nông tại tỉnh Lâm Đồng; giới thiệu tại các chương trình lễ hội, hội nghị, hội chợ, hội thảo trong và ngoài nước; quảng bá tại các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú, công ty lữ hành trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; tổ chức các chương trình tập huấn...

*

Với cách tiếp cận và lộ trình phù hợp, tỉnh Lâm Đồng đã đầu tư nguồn lực tài chính, nhân lực khá lớn và các hình thức quảng bá phong phú, khoa học, cùng với quyết tâm hành động quản lý chất lượng nông sản và du lịch canh nông cao nhất; tin rằng thương hiệu "Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành" sẽ trở thành thương hiệu số một Việt Namlà thương hiệu mạnh tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây

CSDL Quốc Gia

 
Thống kê
  • Lượt truy cập: 4.805.473
  • Đang phục vụ: 102
  • Trong tuần: 15.769
  • Trong tháng: 53.698
  • Trong năm: 1.145.345