Tư liệu
Triển khai dự án Trung tâm giao dịch hoa
Ấn phẩm KHCN
Khoa học công nghệ
Tôn Thiện San
2017
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Sự cần thiết hình thành Trung tâm giao dịch hoa

Với điều kiện thiên nhiên, khí hậu, đất đai thích hợp cho sự phát triển của nhiều chủng loại hoa có nguồn gốc ôn đới, bán ôn đới sinh trưởng quanh năm, thành phố Đà Lạt là một trong những vùng sản xuất hoa lớn trong cả nước. Năm 2017, diện tích trồng hoa đạt khoảng 5.435 ha, sản lượng ước đạt 2,473 tỷ cành.

Sự phát triển của ngành hoa Đà Lạt được Trung ương, tỉnh Lâm Đồng quan tâm, ban hành nhiều chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho ngành hoa phát triển như chính sách về đất đai, hỗ trợ xúc tiến thương mại, chính sách về khoa học công nghệ, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, tín dụng,... Trên địa bàn thành phố có một số công ty, doanh nghiệp lớn đầu tư phát triển ngành trồng hoa, tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận công nghệ, kỹ thuật tiên tiến; bên cạnh đó, nông dân Đà Lạt có truyền thống và kinh nghiệm trồng hoa lâu đời, có khả năng tiếp thu các tiến bộ kỹ thuật, chịu khó học hỏi, cần cù, mạnh dạn đầu tư, chủ động tìm kiếm thị trường để sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và có tinh thần hợp tác cao.

Hoa là sản phẩm chiến lược của tỉnh Lâm Đồng nói chung và thành phố Đà Lạt nói riêng, tiêu thụ hoa nội địa ngày càng tăng, chiếm khoảng 90% sản lượng hoa. Hoa Đà Lạt được đánh giá cao về màu sắc, độ tươi, tính đa dạng và khả năng cung cấp quanh năm, có cơ hội mở rộng thị trường.

Có thể khẳng định sự phát triển của ngành hoa đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, ngành hoa còn phát sinh nhiều vấn đề tồn tại cần giải quyết, đặc biệt là khâu quản lý sau thu hoạch và phát triển thị trường. Đồng thời trong giai đoạn hiện nay, với xu thế hội nhập toàn cầu, việc nâng cao chất lượng sản phẩm và minh bạch trong khâu tiêu thụ sản phẩm là vấn đề cần giải quyết.

Để giải quyết các vấn đề trên, từ năm 2011, UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao UBND thành phố Đà Lạt lập quy hoạch, đề cương dự án đầu tư Trung tâm giao dịch hoa. Dự án nhằm cụ thể hóa chính sách phát triển ngành hoa của tỉnh Lâm Đồng, cung cấp dịch vụ công để định hướng việc cải thiện chất lượng sản phẩm hoa sau thu hoạch và cấu trúc lại thị trường qua liên kết cung - cầu, tạo giá cả hợp lý; tăng cường khả năng cạnh tranh của ngành hoa Đà Lạt và nâng cao thu nhập của người trồng hoa. Trung tâm giao dịch hoa có nhiệm vụ chính như: thu gom hoa của các tổ chức, cá nhân sản xuất hoa trên địa bàn thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các huyện Lạc Dương, Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà, Di Linh; là trung tâm sau thu hoạch cho sản phẩm hoa; tiếp nhận đơn đặt hàng và tổ chức phân phối hoa đến các chợ đầu mối tại thị trường tiêu thụ (triển khai mô hình hợp tác với thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm giao dịch hoa có vai trò thu gom, thực hiện dịch vụ sau thu hoạch và nhận đơn đặt hàng; chợ đầu mối hoa thành phố Hồ Chí Minh là đầu mối chính có vai trò tổng hợp đơn đặt hàng chuyển đến Trung tâm giao dịch hoa và tổ chức phân phối cho người bán sỉ, người tiêu dùng); là nơi thiết lập hệ thống thông tin dữ liệu sản xuất và thị trường giao dịch hoa; hoạt động kết hợp với du lịch nông nghiệp. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 245 tỷ đồng.

Những kết quả bước đầu

Trong thời gian qua, với sự chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng và sự hỗ trợ của Tổ chức JICA, Công ty OTA; UBND thành phố Đà Lạt đã triển khai các nội dung sau:

Triển khai thực hiện “Chương trình nhằm thành lập chợ đấu giá hoa và cải thiện việc phân phối hoa” với các hoạt động: nghiên cứu khả thi về thành lập Trung tâm giao dịch hoa; tổ chức 2 đoàn khảo sát tìm hiểu thông tin về chuỗi cung ứng hoa tại Nhật Bản - tháng 4 và tháng 11/2016; tổ chức hội thảo với người trồng và buôn bán hoa tại thành phố Đà Lạt (190 người) và thành phố Hồ Chí Minh (70 người) - tháng 1/2017.

Hội thảo “Chương trình hợp tác nhằm thành lập  Trung tâm giao dịch hoa”
Hội thảo “Chương trình hợp tác nhằm thành lập Trung tâm giao dịch hoa”

Về công tác lập quy hoạch, Công ty TNHH Kiến trúc Lâm Đồng đã tiến hành khảo sát, hoàn thành lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và báo cáo thông qua UBND thành phố Đà Lạt 3 lần, hiện đang hoàn chỉnh trình thẩm định, phê duyệt.

Tháng 3/2016, UBND thành phố Đà Lạt, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng đã làm việc với Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh và Tổng Công ty SATRA nhằm trao đổi phương thức hợp tác, liên kết giữa dự án Trung tâm giao dịch hoa và Trung tâm giao dịch hoa, cây kiểng, cá cảnh thành phố Hồ Chí Minh với Tổng Công ty SATRA. Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng đang chuẩn bị bản ghi nhớ và UBND thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh xây dựng cơ chế phối hợp hoạt động giữa 2 Trung tâm trên. Ngày 07/01/2017, UBND thành phố Đà Lạt đã phối hợp với Tổng Công ty SATRA và các sở, ngành tổ chức hội thảo với người buôn bán tại thành phố Hồ Chí Minh trong khuôn khổ “Chương trình nhằm thành lập chợ đấu giá hoa và cải thiện việc phân phối hoa”.

Về lập dự án đầu tư, UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao UBND thành phố Đà Lạt là chủ đầu tư dự án Trung tâm giao dịch hoa là dự án thành phần thuộc Dự án tín dụng ngành dựa trên kết quả để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng (từ nguồn vốn vay ODA của Tổ chức JICA - Nhật Bản) theo Quyết định số 993/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng. UBND thành phố Đà Lạt đã giao cho Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật thành phố Đà Lạt lập báo cáo dự án đầu tư, làm việc với các đơn vị tư vấn lập thiết kế sơ bộ, khái toán tổng mức đầu tư xây dựng, thuyết minh dự án đầu tư. Trên cơ sở hồ sơ dự án đầu tư do UBND thành phố Đà Lạt lập, UBND tỉnh Lâm Đồng đã trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn I) từ nguồn vốn vay ODA của Tổ chức JICA. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Văn bản số 4360/BKHĐT-KTĐN ngày 29/5/2017 trình Thủ tướng Chính phủ Dự án trên. Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất với ý kiến của Bộ Tài chính về việc áp dụng cơ chế cho vay lại chính quyền địa phương (cấp tỉnh) 100% đối với nguồn vốn vay nước ngoài hạng mục Trung tâm Giao dịch hoa. Do đó, chi phí trả lãi và vốn vay để đầu tư dự án dựa vào phương án tài chính của dự án và do đơn vị quản lý vận hành dự án sau này chi trả. Bảng cân đối tài chính cho thấy đơn vị quản lý vận hành của dự án có khả năng đảm bảo hoàn trả vốn đầu tư và lãi vay trong thời hạn 25 năm. Đến nay, Dự án Trung tâm giao dịch hoa đã được Văn phòng Chính phủ đồng ý triển khai lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án tại Văn bản số 7752/VPCP ngày 25/7/2017. UBND thành phố Đà Lạt đang triển khai lập dự án đầu tư.

Trung tâm giao dịch hoa sẽ được giao cho doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước có kinh nghiệm về quản lý hoa sau thu hoạch, kinh doanh hoa quản lý, vận hành. Mô hình vận hành được thực hiện theo hình thức đối tác công tư với hình thức hợp đồng kinh doanh - quản lý (hợp đồng O&M) theo Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ, được thực hiện trên cơ sở hợp đồng giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và doanh nghiệp để quản lý, vận hành dự án kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch vụ công.

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây

CSDL Quốc Gia

 
Thống kê
  • Lượt truy cập: 4.805.472
  • Đang phục vụ: 101
  • Trong tuần: 15.768
  • Trong tháng: 53.697
  • Trong năm: 1.145.344