Tư liệu
Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng năm 2015
Ấn phẩm KHCN
Khoa học công nghệ
Ths.Thái Văn Long
2016
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng lần thứ Nhất năm 2015 (Giải thưởng) được thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 688/UBND-VX ngày 06/2/2013 giao Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan lập đề án Giải thưởng Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng. Sau hơn 01 năm triển khai, tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, ngày 29/5/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 25/2014/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng Giải thưởng; Kế hoạch số 4171/KH-UBND về tổ chức Giải thưởng và Quyết định 2691/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 về việc thành lập Ban tổ chức Giải thưởng.
Ban tổ chức Giải thưởng đã tuyên truyền về Giải thưởng trên các phương tiện thông tin truyền thông; tổ chức các hội nghị tập huấn hướng dẫn thể lệ Giải thưởng; làm việc với các ban, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh và mời các tổ chức, các nhà khoa học hưởng ứng tham gia. Nhờ hình thức tuyên truyền phong phú, Giải thưởng đã nhận được sự hưởng ứng sâu rộng của các đơn vị, địa phương và các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh.

Hội thảo triển khai Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng lần thứ Nhất năm 2015
Hội thảo triển khai Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng lần thứ Nhất năm 2015

Để xem xét công trình, cụm công trình một cách khách quan, khoa học, Thường trực Ban tổ chức Giải thưởng đã xây dựng Bộ tiêu chí và thang điểm về giá trị khoa học, giá trị công nghệ, giá trị ứng dụng công nghệ, giá trị thực tiễn của các công trình, cụm công trình phù hợp với đặc điểm của địa phương; tổ chức các hội nghị chuyên gia lấy ý kiến đóng góp. Theo đó, các lĩnh vực công trình nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ đều có mức điểm tương ứng và phù hợp ở mỗi tiêu chí.

Từ khi phát động đến cuối tháng 9/2015, đã có hơn 50 công trình, cụm công trình đăng ký tham gia. Thường trực Ban tổ chức Giải thưởng đã tích cực hỗ trợ cơ quan đề xuất và nhóm tác giả công trình, cụm công trình hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Đến cuối tháng 10/2015, có 19 công trình, cụm công trình thực hiện đầy đủ hồ sơ theo đúng Quy chế Giải thưởng, gồm 08 công trình, cụm công trình thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học; 06 công trình, cụm công trình thuộc lĩnh vực nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ; 05 công trình, cụm công trình thuộc lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng công nghệ.

Các tác giả cụm công trình Tài liệu dạy tiếng Cơ Ho, Chu Ru, Mạ cho cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang  công tác vùng dân tộc thiểu số và Từ điển Việt - Chu Ru
Các tác giả cụm công trình Tài liệu dạy tiếng Cơ Ho, Chu Ru, Mạ cho cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang công tác vùng dân tộc thiểu số và Từ điển Việt - Chu Ru

Thực hiện hướng dẫn của Thường trực Ban tổ chức, 12 đơn vị có công trình, cụm công trình đã tổ chức Hội đồng cơ sở của đơn vị theo quy định. Đối với một số đơn vị có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức, không thể tổ chức Hội đồng cơ sở như Viện Sinh học Nhiệt đới, Đoàn Tài nguyên nước Nam Tây Nguyên..., Thường trực Ban tổ chức đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức các Hội đồng cơ sở theo quy định. Sau khi kết thúc thời gian nhận hồ sơ (tháng 10/2015), nội dung tóm tắt của 19 công trình, cụm công trình tham dự xét giải đã được đăng tải trên Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng theo quy định.

UBND tỉnh đã thành lập Hội đồng thẩm định đánh giá các công trình, cụm công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng gồm 50 thành viên là các nhà quản lý, khoa học uy tín trong và ngoài tỉnh đã và đang công tác trên các lĩnh vực chuyên ngành liên quan. Ban tổ chức Giải thưởng đã thành lập 08 hội đồng thẩm định chuyên ngành, mỗi hội đồng có từ 10-12 ủy viên và 1-2 ủy viên phản biện. Các Hội đồng thẩm định chuyên ngành đã nghiên cứu kỹ lưỡng, nghiêm túc, tiến hành ghi phiếu nhận xét, đánh giá và cho điểm từng công trình, cụm công trình. Ban Thư ký tổng hợp thành biên bản cung cấp cho Hội đồng.

Trên cơ sở kết quả đánh giá của Hội đồng thẩm định chuyên ngành, UBND tỉnh thành lập Hội đồng xét giải gồm 11 thành viên là các nhà khoa học, nhà quản lý liên quan đến các lĩnh vực xét giải. Các thành viên Hội đồng xét giải đã nghiên cứu kỹ hồ sơ tài liệu, kết quả đánh giá của các Hội đồng thẩm định chuyên ngành và tiến hành bỏ phiếu độc lập. Trên cơ sở đề nghị của Ban tổ chức giải thưởng, UBND tỉnh đã ban hành quyết định công nhận kết quả Giải thưởng cho 09 công trình, cụm công trình thuộc các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ.

Đây là lần đầu tiên tỉnh Lâm Đồng tổ chức Giải thưởng Khoa học và Công nghệ, nên trong giai đoạn đầu còn nhiều lúng túng trong công tác chỉ đạo, thực hiện. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sâu sát của UBND tỉnh, Ban tổ chức Giải thưởng, tinh thần trách nhiệm của các Hội đồng Thẩm định chuyên ngành, Hội đồng xét giải, Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng lần thứ Nhất năm 2015 đã diễn ra hết sức phong phú, khoa học và đúng quy định. Số lượng công trình, cụm công trình tham gia phân bố đều trên các lĩnh vực với chất lượng cao. Một số tiêu chí như giá trị khoa học, công nghệ và thực tiễn của các công trình, cụm công trình được định hình rõ trong quá trình xây dựng hồ sơ, tại các Hội đồng cơ sở, Hội đồng thẩm định chuyên ngành và Hội đồng xét giải. Nhiều công trình đã thực hiện trên 10 năm, được chuyển hóa vào thực tiễn cuộc sống góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng lần thứ Nhất năm 2015 đã góp phần vinh danh những công trình, cụm công trình khoa học và công nghệ tiêu biểu đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, được sự đồng thuận cao của xã hội, các nhà khoa học, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh.

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây

CSDL Quốc Gia

 
Thống kê
  • Lượt truy cập: 5.097.270
  • Đang phục vụ: 151
  • Trong tuần: 8.056
  • Trong tháng: 77.471
  • Trong năm: 212.240