Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Việc làm tương lai và định hướng chiến lược con người trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Tổng luận
Khoa học công nghệ
Cục Thông tin KH&CN quốc gia
2020
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đang làm mờ ranh giới giữa con người và công nghệ, hợp nhất thế giới vật lý, kỹ thuật số và sinh học. Tác động của những thay đổi đó đối với cách mọi người làm việc và doanh nghiệp tạo ra giá trị sẽ bao trùm tất cả các ngành công nghiệp, nền kinh tế và xã hội và xác định lại tương lai của công việc. Các doanh nghiệp và chính phủ sẽ cần phải thích ứng với những thay đổi này và hỗ trợ quá trình chuyển đổi lực lượng lao động cùng một lúc. Nếu được quản lý tốt, tương lai của công việc có thể là một nơi có nhiều người có thể phát huy hết tiềm năng của họ.

Một khung định hình chiến lược con người trong cuộc CMCN 4.0 là một phản ứng ban đầu cho thách thức này. Khi các đột phá công nghệ nhanh chóng chuyển dịch biên giới giữa các nhiệm vụ công việc được thực hiện bởi con người và các nhiệm vụ được thực hiện bởi máy móc và thuật toán, thị trường lao động toàn cầu đang trải qua những biến đổi lớn. Những biến đổi này, nếu được quản lý một cách khôn ngoan, có thể dẫn đến một thời đại mới của công việc tốt, các việc làm tốt và chất lượng cuộc sống được cải thiện cho tất cả mọi người, nhưng nếu quản lý kém, nó sẽ có nguy cơ nới rộng khoảng cách kỹ năng, bất bình đẳng lớn hơn và sự phân hóa rộng hơn.

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML

THƯ VIỆN VIDEO VÀ HÌNH ẢNH

VIDEO

 HÌNH ẢNH


HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 25/2020 - 30/07/2020
Số 25/2020 Xem thêm
Số 24/2020 - 30/07/2020
Số 23/2020 - 08/07/2020
Số 22/2020 - 08/07/2020
Số 21/2020 - 23/06/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 6.090.627
  • Đang online: 178
  • Trong tuần: 16.386
  • Trong tháng: 28.615
  • Trong năm: 1.205.598