Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Các yếu tố quyết định đến hành vi tự nguyện cai nghiện ma túy - Trường hợp tại các cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lâm Đồng
Tư liệu khảo cứu
Y tế
Hồ Quang Thanh - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng
2020
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Nghiên cứu này phân tích các yếu tố dẫn đến quyết định hành vi tự nguyện cai nghiện ma tuý của học viên tại các cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh Lâm Đồng bằng phương pháp mô hình phương trình cấu trúc bình phương nhỏ nhất (A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)) dựa trên số liệu khảo sát 182 học viên tại các cơ sở trên.

Kết quả nghiên cứu cho thấy các nhóm yếu tố: niềm tin hành vi và thái độ đối với hành vi, niềm tin chuẩn mực và chuẩn mực chủ quan đối với hành vi, kiểm soát niềm tin và nhận thức kiểm soát hành vi đối với hành vi, kiểm soát hành vi thực tế có quan hệ tuyến tính thuận chiều và tác động đến quyết định hành vi tự nguyện cai nghiện ma tuý của người nghiện và giải thích được 51% lý do tại sao người nghiện ma tuý tự nguyện đi cai nghiện tại tỉnh Lâm Đồng. Cuối cùng, tác giả trình bày khuyến nghị từ kết quả nghiên cứu.

Tệp đính kèm
Nội dung khác

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML

THƯ VIỆN VIDEO VÀ HÌNH ẢNH

VIDEO

 HÌNH ẢNH


HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 25/2020 - 30/07/2020
Số 25/2020 Xem thêm
Số 24/2020 - 30/07/2020
Số 23/2020 - 08/07/2020
Số 22/2020 - 08/07/2020
Số 21/2020 - 23/06/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 6.090.811
  • Đang online: 202
  • Trong tuần: 16.570
  • Trong tháng: 28.799
  • Trong năm: 1.205.782