Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Một số định hướng, chính sách hỗ trợ thực hiện các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính hướng đến tăng trưởng xanh
Ấn phẩm KHCN
Khoa học công nghệ
Cao Thị Thanh - Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng
2020
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Tăng trưởng xanh là nội dung cơ bản không thể tách rời trong các chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của tỉnh Lâm Đồng. Mục tiêu tăng trưởng xanh của tỉnh nhằm phát triển kinh tế bền vững, làm giàu vốn tự nhiên, phát triển các ngành kinh tế sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng và tài nguyên, giảm phát thải và tăng khả năng hấp thụ khí nhà kính phù hợp với nguồn nhân lực và tình hình thực tế của địa phương; xây dựng lối sống thân thiện với môi trường, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống và môi trường sống của nhân dân. Ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, giảm cường độ phát thải khí nhà kính, góp phần ứng phó biến đổi khí hậu. Xanh hóa các ngành sản xuất, khuyến khích phát triển các ngành sản xuất sử dụng hiệu quả tài nguyên và năng lượng với giá trị tăng cao. Theo Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Lâm Ðồng giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn đến năm 2050, một số định hướng tăng trưởng xanh được gợi ý gồm: phát triển năng lượng tái tạo và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng; kiểm soát phát thải khí nhà kính từ tất cả các ngành, gồm thay đổi sử dụng đất; kiểm soát phát sinh rác thải, chất thải và tái sử dụng cho sản xuất xanh hơn; khuyến khích các hệ thống sử dụng đất bền vững và thông minh với biến đổi khí hậu; bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, nước và đa dạng sinh học; tăng cường tiếp cận thị trường và nâng cao chất lượng các sản phẩm hàng hóa chính; phát triển du lịch xanh và bền vững; khuyến khích hình thành lối sống xanh và tiêu dùng bền vững; tạo môi trường thuận lợi để chuyển đổi sang nền kinh tế xanh.

Để thực hiện chiến lược phát triển bền vững, ngành Công Thương đã định hướng một số chính sách, lĩnh vực quan trọng nhằm xanh hóa nền kinh tế, giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, hướng đến mục tiêu tăng trưởng xanh, góp phần giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu như: phát triển năng lượng mới, năng lượng tái tạo; thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; thực hiện Chương trình sản xuất sạch hơn; hỗ trợ phát triển Chiến lược carbon thấp tại Đà Lạt, giảm lượng phát thải, xây dựng thành phố xanh;...

Phát triển năng lượng mới, năng lượng tái tạo

Điện, năng lượng tối cần thiết cho con người hiện đang thiếu hụt trầm trọng. Tại Lâm Đồng, lượng điện sản xuất ra hiện nay hấu hết từ thủy điện; tuy nhiên, thủy điện cũng có nhiều ảnh hưởng không tốt đến môi trường, đặc biệt là tài nguyên rừng. Do đó, việc tiếp cận các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo như điện gió, điện từ năng lượng mặt trời... là hướng đi tất yếu trong tương lai.

Lâm Đồng là một trong những địa phương được đánh giá có nguồn năng lượng gió tương đối tốt tại Việt Nam, với tổng diện tích khu vực có tiềm năng gió trên toàn tỉnh là 557.271 ha (chiếm khoảng 57,1% diện tích cả tỉnh), nhất là khu vực Cầu Đất - thành phố Đà Lạt (vận tốc gió trung bình từ 7,5-8 m/s, thổi đều quanh năm, lượng gió ở đây hoàn toàn phù hợp để xây dựng và vận hành các trạm điện gió).

Qua phân tích bản đồ gió của Lâm Đồng, có thể thấy tiềm năng gió tập trung ở khu vực phía Bắc, nhiều nhất ở các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, Di Linh và thành phố Đà Lạt; vận tốc gió trung bình hàng năm đạt 7 m/s trở lên (điện gió lý thuyết); do đó, có khả năng xây dựng những nhà máy điện gió quy mô công nghiệp. Với điều kiện này, Lâm Đồng là một trong những tỉnh có tiềm năng lớn về năng lượng gió thuộc khu vực phía Nam, có thể phát triển lên đến 22.000 MW.

Hiện nay, theo quy hoạch, trên địa bàn tỉnh có 4 dự án điện gió với công suất 178,8 MW; 2 nhà đầu tư đang triển khai lắp trụ đo gió.

Việc đầu tư các dự án điện gió được thực hiện theo Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam; Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg ngày 10/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam; Thông tư số 02/2019/TT-BCT ngày 15/01/2019 của Bộ Công Thương Quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió.

Bên cạnh đó, theo tài liệu khảo sát lượng bức xạ mặt trời cả nước, Lâm Đồng nằm trong khu vực Tây Nguyên - vùng có tiềm năng lớn để phát triển năng lượng mặt trời, với tổng giờ nắng trong năm từ 2.000-2.600 giờ; cường độ bức xạ 4,9-5,7. Với các điều kiện thuận lợi này, hiện Lâm Đồng đã thu hút đầu tư nhiều dự án điện mặt trời; tuy nhiên, do đặc điểm địa hình và điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng đất đai nên tỉnh Lâm Đồng chỉ tập trung thu hút các dự án điện mặt trời tại các khu vực ít thuận lợi cho trồng trọt, các hồ thủy lợi, thủy điện. Đến nay, đã có 6 dự án đầu tư điện mặt trời được triển khai trên địa bàn tỉnh với công suất dự kiến khoảng 379,18 MWp của Công ty CP DZ Life, Công ty CP Thủy điện miền Nam, Công ty CP Daylight, Công ty TNHH Invt Việt Nam, Công ty CP Thủy điện Trung Nam, Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 - TKV. UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã có văn bản gửi Bộ Công Thương xem xét, bổ sung quy hoạch điện lực theo Quyết định số 4175/QĐ-BCT ngày 06/11/2018 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV. Ngoài ra, có trên 6 nhà đầu tư hiện đang tiến hành khảo sát để lập hồ sơ đề nghị cho chủ trương và lập bổ sung quy hoạch theo quy định. Lâm Đồng chủ yếu thu hút các dự án điện gió ở nơi đất xấu; khả năng canh tác kém hoặc kết hợp sản xuất nông - lâm nghiệp với năng lượng tái tạo; phát triển các dự án điện mặt trời trên các hồ thủy lợi, thủy điện…

Việc phát triển các dự án năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam; Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2017 của Bộ Công Thương Quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời.

Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ngày 27/6/2016, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 1356/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 với các nội dung chủ yếu: tăng cường quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tăng cường tuyên truyền phổ biến thông tin, vận động và nâng cao nhận thức cho cộng đồng, thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường; phát triển phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các ngành sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp; chương trình chiếu sáng học đường; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các hộ gia đình; quản lý nhu cầu sử dụng điện.

Trong giai đoạn 2016-2020, tuy Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả bị gián đoạn, nhưng UBND tỉnh đã căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 17/6/2010, Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để tiếp tục triển khai; lồng ghép thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản pháp luật liên quan vào đời sống nhân dân. Giai đoạn này, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được các cấp, ngành, UBND các huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị trên địa bàn quan tâm triển khai thực hiện. Cụ thể, Sở Xây dựng thẩm định về chiếu sáng công trình công cộng đô thị trong đó bắt buộc phải sử dụng đèn LED chiếu sáng tiết kiệm thay cho đèn cao áp trước đây theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2017/BXD về Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả; sử dụng vật liệu xây dựng không nung tại các công trình sử dụng vốn ngân sách. Sở Khoa học và Công nghệ triển khai 5 nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp, 2 dự án hỗ trợ doanh nghiệp về khoa học và công nghệ nhằm thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả với tổng kinh phí hơn 882 triệu đồng. Công ty Điện lực Lâm Đồng tổ chức hội thảo phát động chương trình hỗ trợ nông dân tiết kiệm điện trong chong đèn cho hoa cúc tại Lâm Đồng, xây dựng đề án hỗ trợ nông dân tiết kiệm điện trong chong đèn hoa cúc tại Lâm Đồng...

Ngoài ra, Lễ phát động và diễu hành hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất được các ngành, Điện lực tỉnh, Đoàn thanh niên tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức vào tháng 3 hàng năm đã thu hút trên 3.000 người tham gia. Qua 5 năm tổ chức Chiến dịch Giờ Trái đất (2016-2020), trong 1 giờ diễn ra sự kiện, tỉnh Lâm Đồng đã tiết kiệm 33.485 kWh điện. Phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp, phối hợp các nhà cung cấp thiết bị điện để giới thiệu các thiết bị điện phổ biến; tuyên truyền quảng bá các thiết bị có dán nhãn năng lượng, hướng dẫn người dân cách nhận biết nhãn năng lượng (đèn chiếu sáng, máy lạnh, quạt, máy in) có hiệu suất thấp, tiêu hao nhiều điện năng để thay thế dần bằng các thiết bị có hiệu suất cao có dán nhãn năng lượng. Xây dựng 32 mô hình chiếu sáng học đường tiết kiệm điện, bảo vệ thị lực cho học sinh tại các trường học trên địa bàn tỉnh; đang được các trường học, ngành giáo dục tuyên truyền nhân rộng trong toàn tỉnh.

Giai đoạn 2016-2020, sản lượng điện đã tiết kiệm đạt 2,13% tổng lượng điện thương phẩm. Một số dây chuyền thiết bị sử dụng nhiều năng lượng, lạc hậu được thay thế bằng các dây chuyền, thiết bị mới tiết kiệm năng lượng như thay thế lò đốt than bằng lò đốt điện, hệ thống sấy... Xây dựng và triển khai nhân rộng các mô hình điển hình về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả như sử dụng đèn LED trong canh tác hoa cúc chỉ tiêu thụ lượng điện khoảng 1/3 so với sử dụng đèn compact; bóng đèn LED có đặc điểm chiếu sáng rất tốt, có thể chọn lựa bước sóng phù hợp với sự sinh trưởng và phát triển cho từng đối tượng cây trồng, cải thiện năng suất cây trồng một cách tự nhiên mà không cần phải sử dụng thêm các loại thuốc kích thích, phân bón hóa học,…; qua đó giúp gia tăng năng suất tối đa của sản phẩm nông nghiệp, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho nông dân. Thay bóng đèn có hiệu suất thấp (bóng đèn cao áp) bằng bóng đèn có hiệu suất cao (bóng đèn LED) trong chiếu sáng công cộng.

UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch Chương trình quản lý nhu cầu điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 tại Kế hoạch 5753/KH-UBND ngày 10/9/2018. Hàng năm, ngành điện đều lập danh sách các khách hàng sử dụng điện quan trọng để ưu tiên cung cấp trên địa bàn tỉnh; xây dựng và trình phê duyệt kế hoạch và phương án cung cấp điện.

Kinh phí bố trí từ ngân sách thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 là 2.739,352 triệu đồng; trong đó có 882,352 triệu đồng hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng khoa học và công nghệ để thực hiện Chương trình.

Hiện nay, ngành Công Thương đang triển khai xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả  trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030.

Chương trình sản xuất sạch hơn

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 07/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 2645/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 về Kế hoạch áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 với các nội dung chính sau: tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và năng lực về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; hỗ trợ kỹ thuật, đánh giá tiềm năng áp dụng sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp; hỗ trợ áp dụng sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp; xây dựng cơ sở dữ liệu về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020 tạo cơ sở pháp lý để hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ sở sản xuất công nghiệp trong tỉnh đầu tư cải tiến công nghệ, đổi mới máy móc, thiết bị áp dụng sản xuất sạch hơn. Qua 5 năm triển khai Quyết định số 2645/QĐ-UBND, trên cơ sở khảo sát, chọn lọc các cơ sở đủ điều kiện, Sở Công Thương đã hỗ trợ 14 doanh nghiệp, đơn vị tại 8 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện các hoạt động đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn, áp dụng giải pháp giúp giảm thiểu tiêu hao nguyên, vật liệu trong quá trình sản xuất sau khi thực hiện đánh giá sản xuất sạch hơn, xây dựng mô hình trình diễn về áp dụng sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp, nhân rộng các mô hình áp dụng sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp. Tổng kinh phí địa phương thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn giai đoạn 2016-2020 là 2.532 tỷ đồng; thu hút nguồn vốn từ các doanh nghiệp đóng góp trên 3.528 tỷ đồng.

Việc thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn giai đoạn 2016-2020 đã phổ biến rộng rãi sản xuất sạch hơn vào thực tế sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên - nhiên - vật liệu. Từ đó, tăng cường khả năng cạnh tranh và sử dụng hiệu quả nguồn lực trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh và không ngừng giảm tác động tiêu cực đến môi trường trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Triển khai Chiến lược carbon thấp tại Đà Lạt, giảm lượng phát thải, xây dựng thành phố xanh

Các chuyên gia, nhóm nghiên cứu đến từ Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, đơn vị tư vấn quốc tế KPMG, Ấn độ và Viện Nghiên cứu Nikken Sekkei (NSRI), Nhật Bản đã phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng hoàn thiện báo cáo khả thi dự án phổ biến mô hình đô thị phát thải carbon thấp cho thành phố Đà Lạt.

Báo cáo nghiên cứu đề xuất các giải pháp can thiệp trên nhiều lĩnh vực như: vận tải (sử dụng nhiên liệu thay thế cho xe); các tòa nhà (việc sử dụng năng lượng hiệu quả trong các tòa nhà); cấu trúc thành phố (quy hoạch sử dụng đất thành phố xanh để tăng độ che phủ xanh); năng lượng chưa được khai thác (hệ thống năng lượng từ chất thải); năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời áp mái); hệ thống đa năng lượng và hệ thống năng lượng khu vực (hệ thống làm mát tổng hợp sử dụng hệ thống năng lượng đồng phát); ngành nông nghiệp (xây dựng nhà vườn và thắt chặt quy định về nhà kính, giải pháp carbon thấp sáng tạo); xem xét ước tính cho tập hợp các biện pháp can thiệp này, tiết kiệm phát thải tích lũy giữa năm 2020 và 2030 là 886 triệu tấn CO2. Các ước tính dựa trên mục tiêu được xác định trên cơ sở các điều kiện phổ biến của các bên liên quan. Xem xét việc mở rộng theo kế hoạch của thành phố Đà Lạt cho thấy tiềm năng giảm phát thải cao hơn. Phát triển quy hoạch tổng thể của khu vực mở rộng này sẽ giúp thực hiện ước tính chính xác hơn về giảm phát thải.

Tóm lại, chuyển dịch nền kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh và phát thải carbon thấp đang là xu thế chung của toàn thế giới. Trong quá trình thực hiện xanh hóa sản xuất, giảm phát thải khí nhà kính và hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững, ngành Công Thương còn gặp nhiều khó khăn, thách thức như: biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, khó lường, đe dọa nghiêm trọng những thành quả phát triển và sự ổn định, bền vững của ngành; nhận thức của nhiều doanh nghiệp và người dân đối với tầm quan trọng của chiến lược phát triển lâu dài theo hướng phát thải carbon thấp còn hạn chế; nhu cầu về tài chính để thực hiện tăng trưởng xanh vô cùng lớn, trong khi nguồn lực dài hạn cho việc này lại đang rất hạn chế. Do đó, các cơ chế, chính sách về hỗ trợ thực hiện các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính hướng đến tăng trưởng xanh ngày càng được hoàn thiện hơn, hướng đến sử dụng hiệu quả năng lượng, phát triển năng lượng mới, năng lượng tái tạo, giảm phát thải khí nhà kính.

Tranh thủ các cơ hội mới trong quá trình chuyển dịch nền kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, trong thời gian tới, ngành Công Thương tỉnh Lâm Đồng tiếp tục thu hút và khuyến khích đầu tư các dự án năng lượng tái tạo phù hợp: điện gió, điện mặt trời; triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2030; tiến hành hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan trong thực hiện các dự án nhằm phát thải carbon thấp, hướng đến tăng trưởng xanh cho thành phố Đà Lạt nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung.

Số 3/2020

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML

THƯ VIỆN VIDEO VÀ HÌNH ẢNH

VIDEO

 HÌNH ẢNH


HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 35/2020 - 28/09/2020
Số 35/2020 Xem thêm
Số 34/2020 - 28/09/2020
Số 33/2020 - 28/09/2020
Số 32/2020 - 10/09/2020
Số 31/2020 - 10/09/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 6.454.084
  • Đang online: 133
  • Trong tuần: 13.609
  • Trong tháng: 81.201
  • Trong năm: 1.569.055