Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Giải pháp định hướng xanh trong tăng trưởng du lịch
Ấn phẩm KHCN
Khoa học công nghệ
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng
2020
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Sau khi Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2050 được ban hành, ngày 20/3/2014, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 403/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung vào 6 lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng lượng, quản lý tài nguyên nước, du lịch.

Nhận thức được tầm quan trọng của Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, trong thời gian qua, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương liên quan đến tăng trưởng xanh đến các đơn vị kinh doanh du lịch, nhân dân và du khách khi đến với Đà Lạt - Lâm Đồng bằng nhiều hình thức như thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các buổi hội thảo, tập huấn,… Qua đó, đã tạo sự chuyển biến đáng kể trong nhận thức của người dân và doanh nghiệp kinh doanh du lịch, góp phần thúc đẩy du lịch địa phương phát triển theo hướng bền vững.

Trong những năm qua, ngành du lịch Lâm Đồng đã có bước tăng trưởng nhất định; kết quả thực hiện chỉ tiêu về lượng khách, doanh thu xã hội từ du lịch, ngày lưu trú bình quân và số lao động trong ngành đã khẳng định vai trò, vị thế của ngành du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Du lịch đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường du lịch sinh thái.

Xác định rõ việc triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh là công việc không chỉ riêng của các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, trong thời gian qua, các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh cũng đã tích cực vào cuộc bằng các công việc cụ thể, thiết thực như tổ chức các tour du lịch trồng cây lưu dấu, qua đó góp phần nâng cao ý thức của du khách trong việc tạo thêm không gian xanh cho Đà Lạt - Lâm Đồng. Nhiều khu, điểm du lịch đã tích cực tham gia trồng rừng, cây xanh dọc các con đường, triền đồi, thung lũng hoa theo chủ đề nhằm khôi phục cảnh quan tự nhiên, thu hút du khách như tại Khu du lịch hồ Tuyền Lâm, Thung lũng Tình yêu, Khu du lịch Rừng Mađagui…. Các khách sạn tăng cường khoảng cây xanh, bố trí hoa trong và ngoài khuôn viên. Các đơn vị kinh doanh du lịch, đặc biệt là cơ sở lưu trú du lịch đã thực hiện tiết kiệm điện bằng nhiều cách như sử dụng các thiết bị chiếu sáng, thiết bị tiết kiệm điện trong và ngoài cơ sở, trang bị hệ thống máy nước nóng năng lượng mặt trời…

Quá trình triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh trong hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh bước đầu đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành Du lịch Lâm Đồng ngày càng được nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, toàn tỉnh có 2.470 cơ sở lưu trú du lịch; 48 đơn vị kinh doanh lữ hành; 36 khu, điểm tham quan du lịch; 33 điểm du lịch canh nông; 3 sân golf được đầu tư, khai thác kinh doanh. Hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư phát triển, tăng cường tính kết nối với mạng lưới giao thông trong khu vực. Ngoài các sản phẩm du lịch truyền thống như sinh thái, nghỉ dưỡng, hội nghị, hội thảo, tham quan văn hóa bản địa, tỉnh Lâm Đồng đã xác định du lịch canh nông và du lịch thể thao mạo hiểm là 2 sản phẩm du lịch có tính cạnh tranh cao, có nét đặc trưng khác biệt mang thương hiệu du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng,... Bên cạnh đó, một số đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh đã đạt được các giải thưởng về bảo vệ môi trường, phát triển du lịch bền vững như: Khách sạn - Khu nghỉ dưỡng Terracotta Đà Lạt nhận giải thưởng Khách sạn Xanh ASEAN giai đoạn 2020-2021; Khách sạn nghỉ dưỡng Anna Mandara Villas Đà Lạt đạt giải thưởng Khách sạn Xanh ASEAN năm 2012, giải thưởng tòa nhà năng lượng nhiệt đới ASEAN năm 2012; Khách sạn Sài Gòn - Đà Lạt được UBND tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen trong việc thực hiện chủ trương tiết kiệm điện và sử dụng điện hiệu quả; Khu nghỉ dưỡng Hoàng Anh Đất Xanh Đà Lạt (nay là Khu nghỉ dưỡng Tea Resort) đạt giải thưởng là một trong 10 Khách sạn Xanh ASEAN giai đoạn 2015-2017, đạt tiêu chí nhãn hiệu du lịch bền vững Bông Sen Xanh năm 2014; Khách sạn Blue Moon (hiện nay là khách sạn Mường Thanh Đà Lạt) được Tổng cục Du lịch cấp nhãn hiệu Bông Sen Xanh...

Tuy nhiên, hiện nay, bên cạnh những kết quả đã đạt được, tăng trưởng xanh trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh vẫn còn những khó khăn, thách thức như nhận thức về việc thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, trong đó đặc biệt chú trọng đến môi trường sinh thái đối với hoạt động du lịch của một số đơn vị kinh doanh du lịch, nhất là các cơ sở quy mô nhỏ, hộ kinh doanh cá thể còn hạn chế, đối phó trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; việc phối hợp với các ngành chức năng liên quan và chính quyền địa phương chưa chặt chẽ nên các hoạt động liên quan đến công tác bảo vệ môi trường triển khai còn chậm và chưa đạt hiệu quả cao.

Trong thời gian tới, để đẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh Lâm Đồng theo hướng tăng trưởng xanh, cần tập trung thực hiện các giải pháp cụ thể sau:

- Cần có sự vào cuộc quyết liệt, tích cực và đồng bộ của các cơ quan quản lý nhà nước, trong đó phát huy vai trò xung kích của các đoàn thể; chú trọng đến việc hoàn thiện các chính sách về thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án tạo sản phẩm mới nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch; tập trung phát triển các loại hình du lịch, dịch vụ lợi thế về du lịch sinh thái gắn với trồng và bảo vệ rừng; du lịch gắn với nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh.

- Các doanh nghiệp du lịch phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị, doanh nghiệp; định kỳ tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, thu gom, phân loại rác thải góp phần gìn giữ môi trường xanh, sạch, đẹp, đặc biệt tại các khu, điểm du lịch nhằm nâng cao nhận thức, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải ra môi trường. Tích cực tham gia hưởng ứng Chương trình hành động “Du lịch chung tay bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa”, hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất…

- Tăng cường tuyên truyền, vận động cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân và du khách khi đến với Đà Lạt - Lâm Đồng nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh ở nơi công cộng; đổ, bỏ rác đúng nơi quy định.

 - Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch, đặc biệt quan tâm đến trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước, quản lý doanh nghiệp, lực lượng lao động trong ngành du lịch giỏi cả chuyên môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ; nâng cao chất lượng của đội ngũ làm du lịch lên trình độ chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu và hội nhập.

Bên cạnh đó, các cấp, ngành cần có hình thức tuyên dương, khen thưởng những cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực trong công tác bảo vệ môi trường. Đồng thời, cần lên án, phê phán các trường hợp gây tác hại xấu đến môi trường như vứt rác bừa bãi, không tham gia đóng phí vệ sinh môi trường, nhổ cây, bẻ cành, hái hoa…

Có thể nói, việc thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển du lịch tăng trưởng xanh sẽ góp phần quan trọng nhằm hướng đến phát triển kinh tế hợp lý, kịp thời khắc phục những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đồng thời duy trì và tăng cường các nguồn tài nguyên thiên nhiên và các dịch vụ hệ sinh thái, hài hòa các vấn đề xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Số 3/2020

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML

THƯ VIỆN VIDEO VÀ HÌNH ẢNH

VIDEO

 HÌNH ẢNH


HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 35/2020 - 28/09/2020
Số 35/2020 Xem thêm
Số 34/2020 - 28/09/2020
Số 33/2020 - 28/09/2020
Số 32/2020 - 10/09/2020
Số 31/2020 - 10/09/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 6.454.080
  • Đang online: 129
  • Trong tuần: 13.605
  • Trong tháng: 81.197
  • Trong năm: 1.569.051