Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố Đà Lạt
Ấn phẩm KHCN
Khoa học công nghệ
Th.S Nguyễn Đình Thiện - Phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt
2020
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

 

Nhìn lại ngành sản xuất nông nghiệp Đà Lạt với các sản phẩm đặc trưng, thế mạnh trong 5 năm qua đã cho thấy những bước phát triển tích cực. Trong đó, việc tập trung thực hiện các giải pháp ứng dụng đồng bộ tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất giống cây trồng, dây chuyền thiết bị, công nghệ sinh học, vật liệu mới, bảo vệ thực vật… đã góp phần chuyển dịch đa dạng hóa cơ cấu cây trồng, đồng thời hình thành các chuỗi liên kết gắn sản xuất với chế biến và thị trường tiêu thụ. Các sản phẩm đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp văn bằng bảo hộ như Rau Đà Lạt, Hoa Đà Lạt, Cà phê Arabica Cầu Đất Đà Lạt, thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”,… Có thể nói, việc cấp văn bằng chứng nhận đăng ký nhãn hiệu độc quyền cho các sản phẩm nông nghiệp đã mở ra một cơ hội mới cho việc sản xuất và kinh doanh các mặt hàng nông sản thế mạnh của Đà Lạt nhằm khẳng định danh tiếng và chất lượng sản phẩm. Việc tạo dựng và phát triển thương hiệu Đà Lạt đã góp phần nâng cao giá trị thương phẩm của sản phẩm, uy tín của người sản xuất, tạo ra hiệu quả kinh tế và tác động đáng kể đến các doanh nghiệp sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

Trên cơ sở Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 05/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020; Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm; Kế hoạch số 2563/KH-UBND ngày 04/5/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Tổ chức đánh giá, công nhận và phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2019-2020; UBND thành phố Đà Lạt đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành, cụ thể như: Quyết định số 4473/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 về việc Thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Đà Lạt; Quyết định số 4766/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 về Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo Chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Đà Lạt; Quyết định số 4576/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 về việc Thành lập Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Đà Lạt; Quyết định số 4765/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 ban hành Quy chế đánh giá và xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Đà Lạt; Kế hoạch số 6175/KH-UBND ngày 29/10/2019 về việc Tổ chức đánh giá, công nhận và xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Đà Lạt năm 2019.

Triển khai đánh giá sản phẩm OCOP

Năm 2019, thành phố Đà Lạt đã tổ chức đánh giá 21 sản phẩm của 9 đơn vị với các loại sản phẩm như actiso, chè, cà phê, hoa tươi, Đông trùng hạ thảo, nấm Linh chi, rau, củ cấp đông, hồng khô. Kết quả, có 2 sản phẩm đạt 5 sao, 14 sản phẩm đạt 4 sao, 5 sản phẩm đạt 3 sao (theo Quyết định số 2769/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt Kết quả đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm OCOP Lâm Đồng năm 2019). Hiện thành phố đang trình hồ sơ của 2 sản phẩm đạt 5 sao (Trà atiso Nhất Diệp Nguyên Hương, Cao ống atiso của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar) cho Văn phòng điều phối Nông thôn mới Trung ương thẩm định.

Phát triển sản phẩm OCOP

Năm 2019, thành phố đã hỗ trợ 100.000 tem chống giả công nghệ cao có thể truy xuất nguồn gốc sản phẩm từ khâu sản xuất đến tiêu thụ cho Công ty TNHH Rau hoa Song Bill; 30.000 bao bì có mã vạch truy xuất nguồn gốc cho Công ty TNHH Trà Ngọc Duy. Tổng kinh phí là 259,25 triệu đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 130 triệu đồng; công ty đối ứng 129,25 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Kế hoạch hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn năm 2019 (đợt 2) cũng được UBND thành phố Đà Lạt phê duyệt với tổng kinh phí thực hiện hơn 1.475,762 triệu đồng; trong đó, Nhà nước hỗ trợ 708 triệu đồng (theo Quyết định số 6223 /QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND thành phố Đà Lạt). Trong quý I/2020, triển khai thực hiện các nội dung cụ thể sau:

- Hỗ trợ 1 máy dán nhãn tự động cho Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng: 429,937 triệu đồng (Nhà nước hỗ trợ 155,5 triệu đồng; công ty đối ứng 274,437 triệu đồng);

- Hỗ trợ 1 máy trộn nông sản 1.000 kg cho Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Lâm Đồng: 231 triệu đồng (Nhà nước hỗ trợ 115,5 triệu đồng; công ty đối ứng 115,5 triệu đồng);

- Hỗ trợ 1 máy đóng gói trà túi lọc kép tự động cho Công ty Cổ phần Chè Cầu Đất - Đà Lạt: 275 triệu đồng (Nhà nước hỗ trợ 130 triệu đồng; công ty đối ứng 145 triệu đồng);

- Hỗ trợ 1 máy sấy thăng hoa Harvest Right cho Công ty TNHH Rau hoa Song Bill: 198 triệu đồng (Nhà nước hỗ trợ 99 triệu đồng; công ty đối ứng 99 triệu đồng);

- Hỗ trợ 20.000 túi trà Oolong 200 g, 20.000 túi trà xanh Cầu Đất cho Công ty Cổ phần Chè Cầu Đất - Đà Lạt: 68,2 triệu đồng (Nhà nước hỗ trợ 25 triệu đồng; công ty đối ứng 43,2 triệu đồng);

- Hỗ trợ 10.000 hộp cà phê Arabica, 10.000 hộp cà phê phin, 4.000 hộp cà phê túi lọc cho Công ty TNHH Cà phê nguyên chất Thái Châu: 165 triệu đồng (Nhà nước hỗ trợ 75 triệu đồng; công ty đối ứng 90 triệu đồng);

- Hỗ trợ 1.100 hộp Đông trùng hạ thảo, 5.500 hộp trà Linh chi túi lọc cho Công ty TNHH Nông trại Đà Lạt Xanh: 50,215 triệu đồng (Nhà nước hỗ trợ 25 triệu đồng; công ty đối ứng 25,215 triệu đồng);

- Hỗ trợ 4.500 hộp âm dương hồng treo cho DNTN chế biến Nông sản Shin Sang: 58,41 triệu đồng (Nhà nước hỗ trợ 25 triệu đồng; doanh nghiệp đối ứng 33,41 triệu đồng).

Đánh giá chung

Để đạt được những kết quả trên là nhờ UBND thành phố Đà Lạt đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, làm cơ sở cho các đơn vị triển khai thực hiện. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn như nguồn kinh phí thực hiện chỉ đạo điểm năm 2019 được phân bổ chậm, làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện. Công tác vận động các công ty, hợp tác xã tham gia còn hạn chế do hồ sơ tham gia khá phức tạp. Quy trình thủ tục thanh, quyết toán gặp nhiều khó khăn do Chương trình còn mới. Các văn bản hướng dẫn chưa thật sự cụ thể, gây lúng túng trong quá trình triển khai.

Định hướng trong thời gian tới

Rà soát, tổng hợp thông tin các đơn vị sản xuất sản phẩm đặc trưng, có nguồn gốc nguyên liệu 100% từ Đà Lạt như các sản phẩm từ atiso, chè, dâu tây, cà phê, hoa, rau...

Thông báo đến các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất và kinh doanh các sản phẩm đặc trưng của Đà Lạt về Chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Phối hợp với UBND các phường, xã trong công tác tuyên truyền, vận động các đơn vị tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm nhằm phát triển, nâng cao chất lượng các sản phẩm đặc trưng của Đà Lạt.

Tổ chức cuộc họp với các đơn vị có nhu cầu tham gia đánh giá sản phẩm OCOP để hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ, số lượng mẫu tham gia.

Xây dựng Kế hoạch về việc tổ chức đánh giá, công nhận và xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Đà Lạt năm 2020.

Đôn đốc các đơn vị nộp hồ sơ và sản phẩm tham gia; kiểm tra hồ sơ, chuyển cho các thành viên trong Hội đồng đánh giá.

Thành lập Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Đà Lạt năm 2020.

Tổ chức đánh giá và xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Đà Lạt theo Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ) để trình UBND thành phố xem xét trước khi trình UBND tỉnh đánh giá, công nhận.

Trên cơ sở đánh giá riêng cho từng loại sản phẩm, tiến hành xác nhận nhu cầu cần thiết từng sản phẩm để nâng cấp nhằm cải tiến quy trình công nghệ, chất lượng hoặc mẫu mã sản phẩm. Tổng hợp nhu cầu của các đơn vị để hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP.

Vận động các đơn vị có sản phẩm được chứng nhận OCOP tham gia các chương trình xúc tiến trong và ngoài tỉnh nhằm giới thiệu sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của Đà Lạt.

Số 3/2020

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML

THƯ VIỆN VIDEO VÀ HÌNH ẢNH

VIDEO

 HÌNH ẢNH


HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 35/2020 - 28/09/2020
Số 35/2020 Xem thêm
Số 34/2020 - 28/09/2020
Số 33/2020 - 28/09/2020
Số 32/2020 - 10/09/2020
Số 31/2020 - 10/09/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 6.463.266
  • Đang online: 2.167
  • Trong tuần: 22.791
  • Trong tháng: 90.383
  • Trong năm: 1.578.237