thông tin liên hệ


SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LÂM ĐỒNG

Tầng 9, Khu Trung tâm Hành chính - Số: 36 Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt -  ĐT: 0633.821377

Fax: 0633.824941 - Email: skhcn@lamdong.gov.vn


 

LÃNH ĐẠO SỞ
Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại CQ
Điện thoại di động

Võ Thị Hảo

Giám đốc
3820350
0918.117.745

Nguyễn Minh Tâm

Phó Giám đốc
3836849
0918840037

Đỗ Minh Ngọc

Phó Giám đốc
3831377
01689153106

VĂN PHÒNG SỞ

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại CQ

Điện thoại di động

Vũ Thị Thái

Phó chánh VP

3595050

0917937767

K'Nhiễu

Phó chánh VP

3747285

0918590680

Phan Thị Minh Thạch

Chuyên viên
3747285

0918753159

Nguyễn Thị Dịu Hiền

Văn Thư

3821377

 

Lê Thị Thu

Nhân viên

3821377

01647301636

 


PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại CQ

Điện thoại di động

Quảng Hành Quân

Trưởng Phòng

3822106

0913514049

Nguyễn Hữu Nam

Phó phòng
3822106
0919778932

Hoàng Thị Dịu

Chuyên Viên

3822106

0938.610.820

Phạm Ngọc Bảo Đa

Chuyên viên

3822106

0986753668

Nguyễn Thị Hông Hà

Chuyên viên

3822106

0985050839


PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại CQ

Điện thoại di động

Đoàn Doãn Ái

Trưởng phòng
3830106
0919009497

Huỳnh Đức Thuân

Chuyên Viên

3830106

 


PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ & SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại CQ

Điện thoại di động

Đặng Hữu Huy

Phó trưởng phòng
3833161 0918220553

Nguyễn BáPhong

Chuyên viên 3833161 0933587889

Võ Thị Thúy

Chuyên viên
3830107
0949965477

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CƠ SỞ

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại CQ

Điện thoại di động

Võ Khiếm

Trưởng phòng
3747285
0913173367

Đoàn Quang Huy

Phó phòng
3747285
0918675977

THANH TRA SỞ

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại CQ

Điện thoại di động

Lê Đức Thọ

Chánh thanh tra
3830107
0908898935

Phan Đình Hồng

Phó Chánh thanh tra
3833161

0919001100

Nguyễn Ngọc Hồng Sơn

Thanh tra viên
3830107
0918525984