Hoạt động công đoàn
Ngày 06/9/2017, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ, Đại hội Công đoàn Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017-2022 chính thức được khai mạc. Xem thêm
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã nêu nhiệm vụ trọng tâm trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; trong đó, việc phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến là một phương pháp hiệu quả để phát huy những tấm gương điển hình nhằm dẫn dắt, lôi kéo, tạo ảnh hưởng lan tỏa đến các bộ phận khác trong xã hội để cùng phát triển. Xem thêm
Chào mừng kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2016) và Quốc khánh nước CHXNCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2016), Khối thi đua các sở, ngành quản lý nhà nước về văn hóa - xã hội đã tổ chức Hội thao, Hội diễn văn nghệ và trang phục công sở năm 2016 Xem thêm
Kiểm tra công đoàn là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cấp công đoàn. Qua kiểm tra đã giúp cho Ban chấp hành các công đoàn bộ phận, công đoàn cơ sở kịp thời chấn chỉnh, nâng cao chất lượng điều hành, tổ chức phong trào hoạt động. Xem thêm
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Xem thêm
Nhiều hoạt động được lãnh đạo các cơ quan trong khối quan tâm đưa vào thành điểm nhấn của đợt sinh hoạt này Xem thêm
Hoạt động sáng kiến - cải tiến kỹ thuật là kết quả lao động sáng tạo khoa học kỹ thuật của người lao động, có tác dụng thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật, nâng cao chất lượng Xem thêm
Các công đoàn bộ phận đã triển khai đăng ký xây dựng tổ chức công đoàn bộ phận vững mạnh trong năm 2014. Xem thêm
Công đoàn cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ được giao thực hiện một số chỉ tiêu theo kế hoạch Liên đoàn Lao động tỉnh giao cho Công đoàn Viên chức tỉnh năm 2014. Xem thêm
Để tạo điều kiện cho phong trào sinh hoạt công đoàn của cơ quan được thuận lợi, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở đã xây dựng kế hoạch hoạt động của năm 2014 với những nội dung cụ thể. Xem thêm
Trang 1 3Đầu tiên   Trước đó   [1]  2  3  Tiếp theo   Cuối cùng