Văn bản công đoàn
Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2013-2018) đã thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Xem thêm
Quy định nhiệm vụ, nguyên tắc, hệ thống của Công đoàn Việt Nam,... Xem thêm
Nghị định quy định chi tiết thi hành Bộ Luật lao động về việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Xem thêm
Nghị định quy định quyền và trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Xem thêm
Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác. Xem thêm
Đánh giá tình hình hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2015 đồng thời thông qua nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Xem thêm

THÔNG BÁO

Thống kê
  • Lượt truy cập: 3.882.867
  • Đang phục vụ: 95
  • Trong tuần: 6.423
  • Trong tháng: 84.284
  • Trong năm: 222.739