Thanh tra KHCN
Theo ông Phạm Văn Toàn, Phó Chánh Thanh tra Bộ KH&CN, hoạt động thanh tra an toàn bức xạ hạt nhân năm 2017 đã đạt được nhiều thành tựu, ghi nhận nhiều đột phá mới. Xem thêm
Năm 2017, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác nhằm đạt mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của hoạt động thanh tra KH&CN với những kết quả đáng khích lệ Xem thêm
Ngày 28/3/2017, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội thảo góp ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một sô điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng Ngân sách Nhà nước. Xem thêm
Ngày 30/12/2016, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 2875/QĐ-UBND phê duyệt danh sách các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được thanh tra, kiểm tra thường xuyên trong năm 2017. Xem thêm
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 27/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ. Theo đó, bổ sung cơ quan thanh tra nhà nước ngành Khoa học và Công nghệ. Xem thêm
Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng và ban hành kế hoạch thanh tra trong lĩnh vực khoa học và công nghệ của năm 2017. Xem thêm
Ngày 20/9, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết thanh tra liên ngành chuyên đề năm 2016 về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa trong sản xuất kinh doanh, nhập khẩu vàng, vàng trang sức mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh. Xem thêm
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển ngành Thanh tra Lâm Đồng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm xây dựng ngành Thanh tra vững mạnh, kỷ cương, liêm chính, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Xem thêm
Tài chính luôn có ý nghĩa hết sức quan trọng quyết định sự thành công cũng như chất lượng kết quả của việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN). Một trong những thay đổi căn bản trong cơ chế quản lý KH&CN và Luật KH&CN 2013 là đổi mới về cơ chế tài chính cho nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN). Vì vậy, trong năm 2015, Bộ KH&CN phối hợp với Bộ Tài chính ban hành 03 Thông tư liên tịch quan trọng liên quan tới cơ chế tài chính cho hoạt động KH&CN. Xem thêm
Thông tư số 24/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ. Xem thêm
Trang 1 2Đầu tiên   Trước đó   [1]  2  Tiếp theo   Cuối cùng