Thống kê KHCN
Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia để thu thập thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. Xem thêm
Luật Thống kê 2015 đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 10 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016. Xem thêm
Cục Thông tin khoa học và công nghệ (KH&CN) quốc gia tổ chức tập huấn nghiệp vụ “Hoạt động Thống kê KH&CN” nhằm nâng cao năng lực tổ chức và thực hiện công tác thống kê KH&CN. Xem thêm
Nhằm giúp cán bộ đoàn có nguồn tư liệu phục vụ chính đội ngũ cán bộ đoàn và tuyên truyền, nhân rộng mô hình đã thành công trên địa bàn đến Đoàn viên thanh niên và người dân góp phần thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương... Xem thêm
Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý KH&CN năm 2015, Trường Quản lý KH&CN phối hợp với Cục Thông tin KH&CN quốc gia sẽ tổ chức lớp tập huấn “Nghiệp vụ Thông tin và Thống kê KH&CN” từ ngày 29-31/7/2015 tại Đà Nẵng. Xem thêm