Thống kê KHCN
Tập huấn “Nghiệp vụ Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ” năm 2015 19/07/2015 In trang

 Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý KH&CN năm 2015, Trường Quản lý KH&CN phối hợp với Cục Thông tin KH&CN quốc gia sẽ tổ chức lớp tập huấn “Nghiệp vụ Thông tin và Thống kê KH&CN” từ ngày 29-31/7/2015 tại Đà Nẵng.

Mục tiêu của khóa tập huấn lần này là nâng cao năng lực của cán bộ công chức, viên chức quản lý KH&CN trong việc đảm bảo thông tin hoạt động KH&CN và nghiệp vụ thống kê KH&CN.

Đối tượng tham gia là lãnh đạo các tổ chức thông tin và thống kê KH&CN tại Sở KH&CN các tỉnh, thành phố; cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thông tin và thống kê KH&CN tại Sở KH&CN các tỉnh, thành phố.

Nội dung tập huấn bao gồm: quản lý nhà nước về hoạt động thông tin KH&CN; hướng dẫn tổ chức thu thập, đăng ký, lưu trữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN; xây dựng và phát triển hệ thống thông tin phục vụ quản lý KH&CN; hướng dẫn triển khai nhiệm vụ thống kê KH&CN; hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí cho hoạt động thông tin và thống kê KH&CN.

Nguồn:  NASATI

Lượt xem: 727

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây