Công nghệ & ATBX
Triển khai kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân năm 2018 12/03/2018 In trang

Ông Trần Ngọc Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã chủ trì hội nghị đánh giá tình hình triển khai kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân năm 2017 và thông qua kế hoạch năm 2018.

Đại diện lãnh đạo các sở ngành, đơn vị và thành viên ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh đã tham dự.

Trong năm 2017, Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức 4 cuộc họp để đánh giá tình hình triển khai ứng phó sự cố, thông qua các quy chế, kế hoạch diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân; giới thiệu về hoạt động ứng dụng bức xạ và hạt nhân tại các cơ sở, tuyên truyền nâng cao nhận thức về mối nguy hiểm của các sự cố bức xạ và hạt nhân đến sức khỏe con người và môi trường.

Thực hiện kế hoạch thanh tra chuyên đề của Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành kiểm kê nguồn phóng xạ tại 5 cơ sở, hầu hết các cơ sở đều thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn bức xạ. Tháng 01/2018, Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh đã tiến hành tổ chức diễn tập lần thứ nhất, qua đó đã góp phần nâng cao khả năng chỉ huy của ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân khi có sự cố xảy ra; nâng cao khả năng phối hợp của các sở, ban, ngành liên quan; các thành viên tham gia diễn tập đã được trang bị kỹ năng sử dụng trang thiết bị và hiểu về quy trình thông tin liên lạc trong quá trình ứng phó sự cố bức xạ. 

Trong năm 2018, Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về an toàn bức xạ và hạt nhân, đồng thời chuẩn bị cơ sở vật chất, tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân lần thứ 2 năm 2018. Tại buổi làm việc, các đại biểu là thành viên Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh đã đóng góp ý kiến về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, đồng thời đề xuất ý kiến hoàn thiện kế hoạch ứng phó năm 2018.

Kết luận buổi làm việc, ông Trần Ngọc Liêm - Phó chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban chỉ đạo ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Lâm Đồng đã đánh gia cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên trong ban chỉ huy, đóng góp vào sự thành công của buổi diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân vừa qua, đồng thời đề nghị các thành viên trong ban chỉ huy cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân đến cán bộ viên chức trong đơn vị và người dân; sớm kiện toàn ban chỉ huy trong năm 2018. Từ những kinh nghiệm từ lần diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân lần thứ nhất, Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị cho các lần diễn tập sau để đạt được kết quả tốt hơn.

Nguồn: Đài PT-TH Lâm Đồng

Lượt xem: 183

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây