HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ CƠ SỞ
Ngày 14/8/2015, tại Đạ Hoai, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với UBND huyện tổ chức Hội nghị giao ban hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Xem thêm
UBND huyện Lâm Hà vừa phê duyệt đề cương dự án "Nhân rộng mô hình trồng dâu giống mới S7-CB và VA201 tại xã Mê Linh, Nam Hà, thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà" và "Nhân rộng mô hình trồng khoai môn sáp vàng thương phẩm trên địa bàn huyện Lâm Hà". Xem thêm
UBND huyện Lạc Dương vừa phê duyệt đề cương chi tiết đề tài "Xây dựng mô hình trồng rau trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số xã Đưng K' nớ" và "Khảo nghiệm khả năng thích nghi trồng lan gấm trong nhà lưới". Xem thêm
UBND huyện Lạc Dương vừa ban hành Quyết định số 695/QD-UBND về việc công nhận kết quả nghiệm thu và chuyển giao kết quả nghiên cứu, ứng dụng một số đề tài khoa học công nghệ năm 2014. Xem thêm
Đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng được 138 điểm thông tin khoa học và công nghệ được đặt tại các xã, giúp người dân có thêm phương tiện tra cứu, tham khảo thông tin phục vụ sản xuất, đời sống. Xem thêm
Đề tài dự án cơ sở Xem thêm
Hoạt động nghiên cứu khoa học của giáo viên có thể coi là một biện pháp trọng yếu của quá trình nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Hoạt động này giúp giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm, làm phong phú nội dung giảng dạy của giáo viên. Xem thêm
Đề tài nhằm sưu tầm, biên soạn tài liệu giảng dạy Ngữ văn địa phương, Lịch sử, Địa lý tỉnh Lâm Đồng; hình thành tài liệu dành cho giáo viên giảng dạy và nội dung tóm tắt bài học cho học sinh ở các bộ môn này; đáp ứng yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xem thêm
Ngày 16/7/2014, tại UBND huyện Đức Trọng, Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng phối hợp với UBND huyện Đức Trọng tổ chức Hội nghị giao ban hoạt động KH&CN 6 tháng đầu năm 2014 và triển khai nhiệm vụ KH&CN 6 tháng cuối năm 2014. Xem thêm
Ngày 29/01, Hội đồng KH&CN đã tiến hành nghiệm thu đề tài "Xây dựng mô hình nuôi trồng nấm Chân dài (Clitocybe maxima) tại Lâm Đồng" do Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng chủ trì thực hiện trong thời gian 01 năm. Xem thêm
Trang 4 4Đầu tiên   Trước đó   1  2  3  [4]  Tiếp theo   Cuối cùng