HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ CƠ SỞ
Hội nghị giao ban sơ kết hoạt động KH&CN cấp huyện 6 tháng đầu năm 2016 28/07/2016 In trang

Ngày 15/7/2016, Sở KH&CN phối hợp với UBND huyện Cát Tiên tổ chức Hội nghị giao ban sơ kết hoạt động KH&CN cấp huyện 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai nhiệm vụ KH&CN 6 tháng cuối  năm.

Bà Võ Thị Hảo - Giám đốc Sở KH&CN Lâm Đồng và ông Trần Đình Thái - Phó Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên chủ trì hội nghị, với sự tham dự của hơn 70 đại biểu gồm Chủ tịch Hội đồng KH&CN của 4 huyện; đại diện các phòng kinh tế/kinh tế hạ tầng các huyện/thành phố; các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc sở KH&CN; chuyên viên phụ trách quản lý hoạt động KH&CN các huyện/thành phố; các đoàn thể,...

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo tình hình hoạt động KH&CN cấp huyện 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN 6 tháng cuối năm 2016. Hội nghị thống nhất và đánh giá cao các kết quả đạt được trong công tác quản lý KH&CN cấp huyện, các bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, góp phần đẩy nhanh ứng dụng tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã tiến hành thảo luận, trao đổi các khó khăn, vướng mắc trong công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận và kiến nghị của các đại biểu, bà Võ Thị Hảo thay mặt chủ trì hội nghị kết luận:

1. Về công tác ứng dụng, chuyển giao, nhân rộng kết quả thực hiện đề tài, dự án

Công tác ứng dụng, chuyển giao, nhân rộng kết quả thực hiện đề tài, dự án trên địa bàn các huyện trong thời gian qua hiệu quả chưa cao.

Để các kết quả nghiên cứu, thử nghiệm của các đề tài, dự án, mô hình KH&CN đã nghiệm thu được nhân rộng trong sản xuất và đi vào đời sống, UBND và phòng kinh tế/kinh tế hạ tầng các huyện/thành phố cần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng xác định nhiệm vụ cấp huyện; thực hiện cơ chế đặt hàng nhiệm vụ KH&CN.

2. Về triển khai nhiệm vụ KH&CN 2017

Sở KH&CN sẽ thảo luận, thống nhất danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp huyện, xác định nhiệm vụ KH&CN các huyện/thành phố vào đầu tháng 8/2016.

Các phòng kinh tế/kinh tế hạ tầng rà soát danh mục nhiệm vụ KH&CN trên cơ sở các nội dung đã thảo luận nhằm tham mưu các nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới.

3. Về công tác quản lý nhà nước về KH&CN

Sở KH&CN tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý KH&CN tập trung vào các lĩnh vực: phổ biến các văn bản pháp quy mới trong lĩnh vực KH&CN; đề xuất và đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp huyện; xây dựng thuyết minh đề cương và thanh quyết toán đề tài, dự án KH&CN;...

4. Về việc triển khai, xây dựng trạm thực nghiệm Đơn Dương

Sở KH&CN tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trạm thực nghiệm Đơn Dương, phục vụ chương trình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao của địa phương.

5. Về điểm thông tin KH&CN cấp xã

Các phòng kinh tế/kinh tế hạ tầng phối hợp với Trung tâm Thông tin và Thống kê KHCN rà soát, đánh giá hiệu quả các điểm thông tin KHCN; cập nhật, bổ sung tài liệu, quy trình kỹ thuật mới; nghiên cứu thực hiện các phương pháp tra cứu, giải pháp mới.

6. Về vấn đề kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp huyện

Đề nghị UBND các huyện/thành phố đề xuất với HĐND huyện có kế hoạch bố trí nguồn kinh phí đối ứng từ ngân sách địa phương để thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

BBT

Lượt xem: 570

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây