HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ CƠ SỞ
Lắp đặt điện năng lượng mặt trời cho vùng sâu Đức Trọng 31/08/2017 In trang

Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng đã tiến hành hướng dẫn và lắp đặt 30 hệ thống điện năng lượng mặt trời độc lập cho 30 hộ dân chưa có điện tại thôn vùng sâu Masara, xã Tà Năng và thôn Tân Phú, xã Ninh Gia huyện Đức Trọng.

Đây là chương trình thuộc đề tài nghiên cứu “Xây dựng mô hình ứng dụng năng lượng mặt trời phục vụ chiếu sáng sinh hoạt cho các hộ gia đình vùng sâu, vùng xa chưa có lưới điện” của Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng. Mỗi hộ dân được cung cấp một tấm thu năng lượng 20 W, điều khiển sạc, ộ thu phát Radio gồm FM, MP3 và USB, 2 bóng đèn LED phục vụ mục đích thắp sáng, bình acquy và các phụ kiện lắp ráp khác.

Thông qua chương trình đã góp phần giảm thiếu 70% số hộ dân chưa có điện trên địa bàn 2 xã Tà Năng và Ninh Gia, phổ biến việc sử dụng năng lượng sạch và nâng cao đời sống của người dân vùng sâu, vùng xa.

Nguồn: Đài PT-TH Lâm Đồng

Lượt xem: 323

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây