Quản lý khoa học
Ngày 04/5/2018, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu cải tạo và phát triển một số giống hồng nhập nội bổ sung vào cơ cấu giống hồng tại huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng” do Viện Bảo vệ Thực vật (thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam) chủ trì thực hiện. Xem thêm
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại buổi Đối thoại với các nhà khoa học để tháo gỡ vướng mắc trong quá trình đăng ký, nghiên cứu, nghiệm thu các đề tài, dự án, chương trình khoa học. Xem thêm
Ngày 17/4/2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội đồng nghiệm thu 03 nhiệm vụ cấp cơ sở do Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện Xem thêm
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 85/QĐ-UBND công nhận kết quả nghiệm thu và chuyển giao kết quả nghiên cứu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Xem thêm
Ngày 10/10/2017, Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đã nghiệm thu chính thức đề tài “Chọn lọc, di thực, bình tuyển và thử nghiệm trồng một số giống bơ có năng suất cao và chất lượng tốt tại tỉnh Lâm Đồng” do Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật cây công nghiệp và cây ăn quả Lâm Đồng chủ trì thực hiện. Xem thêm
Ngày 12/9/2017, Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng đã thành lập đoàn kiểm tra tiến độ đối với đề tài “Nghiên cứu thực trạng, đề xuất giải pháp giảm nghèo bền vững theo chuẩn nghèo đa chiều cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020“ Xem thêm
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1521/QĐ-UBND công nhận kết quả nghiệm thu và chuyển giao kết quả nghiên cứu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Xem thêm
Trong 02 ngày 13-14/6/2017, Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng đã thành lập đoàn kiểm tra tiến độ đối với 04 đề tài, dự án thuộc nhiệm vụ KH&CN năm 2015, 2016 Xem thêm
Ngày 23/5/2017, Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đã nghiệm thu chính thức đề tài “Nghiên cứu giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di tích khảo cổ học Cát Tiên - Lâm Đồng” do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ trì thực hiện. Xem thêm
Ngày 03/4/2017, Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đã nghiệm thu chính thức đề tài “Giải pháp phát triển sản phẩm du lịch thể thao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” do Trường Đại học Đà Lạt chủ trì thực hiện. Xem thêm
Trang 1 7Đầu tiên   Trước đó   [1]  2  3  4  5  6  7  Tiếp theo   Cuối cùng