Quản lý khoa học
Ngày 02/12/2016, Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đã nghiệm thu chính thức dự án án “Xây dựng mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao nuôi trồng nấm Linh chi đỏ trên hỗn hợp giá thể gỗ Quế và nấm Hương tại huyện nông thôn mới Đơn Dương và huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng” do Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng chủ trì thực hiện. Xem thêm
Ngày 25/11/2016, Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng đã tổ chức hội đồng xét duyệt đề cương đề tài “Nghiên cứu phát triển nguồn thức ăn xanh và công thức phối hợp khẩu phần thức ăn phục vụ phát triển chăn nuôi bò thịt cao sản, bò sữa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” được giao chỉ định cho Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên chủ trì thực hiện. Xem thêm
Ngày 26/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2321/QĐ-UBND công nhận kết quả nghiệm thu và chuyển giao kết quả nghiên cứu nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Xem thêm
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2277/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng lần 3 năm 2016. Xem thêm
Ngày 05/10/2016, Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đã tiến hành nghiệm thu chính thức đề tài "Lai tạo giống bò thịt cao sản thích hợp với điều kiện chăn nuôi tại tỉnh Lâm Đồng" do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên chủ trì thực hiện Xem thêm
Ngày 05/10/2016, Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đã tiến hành nghiệm thu chính thức đề tài "Lai tạo giống bò thịt cao sản thích hợp với điều kiện chăn nuôi tại tỉnh Lâm Đồng" do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên chủ trì thực hiện Xem thêm
Actiso là một cây dược di thực vào Việt Nam và là đặc sản của Đà Lạt do được dùng như một loại rau, loại dược liệu có tác dụng tốt trên gan mật Xem thêm
Xã Tà Hine là xã đặc biệt khó khăn, thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016 của tỉnh Lâm Đồng. Xem thêm
Ngày 22/9/2016, Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đã tiến hành nghiệm thu chính thức đề tài "Tuyển chọn một số loài cây Thông Caribe (Pinus caribeae Morelet), Bạch tùng (Dacrycarpus imbricatus Blume) và Thông năm lá (Pinus dalatensis de Ferre) bổ sung tập đoàn cây trồng rừng kinh tế tại Lâm Đồng" do Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung bộ và Tây Nguyên chủ trì thực hiện Xem thêm
Ngày 10/8/2016, Hội đồng khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã tiến hành nghiệm thu đề tài “Đổi mới công tác đánh giá công chức trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lâm Đồng” do Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng chủ trì thực hiện. Xem thêm
Trang 3 8Đầu tiên   Trước đó   1  2  [3]  4  5  6  7  8  Tiếp theo   Cuối cùng