Quản lý khoa học
Vừa qua, Bộ khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội đồng cấp nhà nước đánh giá nghiệm thu dự án nông thôn miền núi “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất nấm dược liệu quý và nấm ăn quy mô công nghiệp tại xã Đam Bri, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng”. Xem thêm
Đây là dự án nông thôn miền núi cấp nhà nước được ủy quyền cho địa phương quản lý trong kế hoạch KH&CN năm 2013. Xem thêm
UBND tỉnh vừa phê duyệt bổ sung danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng năm 2015. Xem thêm
UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 1279/QĐ-UBND công nhận kết quả nghiệm thu và chuyển giao kết quả nghiên cứu các đề tài, dự án thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2012-2014. Xem thêm
Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh vừa nghiệm thu chính thức đề tài "Nghiên cứu tìm hiểu một số tác nhân gây bệnh là ký sinh trùng, nấm và vi khuẩn trên cá giống và trứng cá Hồi, cá Tầm tại Lâm Đồng". Xem thêm
Đây là đề tài do Viện Khoa học Môi trường và Xã hội chủ trì thực hiện từ tháng 6/2014 đến nay Xem thêm
Đây là dự án thuộc chương trình “Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 - 2015” của Bộ KH & CN. Xem thêm
Dự án nhằm áp dụng có hiệu quả tiến bộ kỹ thuật trong trồng và sản xuất meo giống một số loại nấm ăn, nấm làm thuốc để khai thác điều kiện tự nhiên và lao động, tận dụng phế phụ phẩm nông - lâm nghiệp, đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp của huyện Đơn Dương. Xem thêm
Hệ thống thông tin địa lý GIS là công nghệ quản lý thông tin trên nền bản đồ địa lý Xem thêm
Hội đồng KH&CN đã tiến hành nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu, điều tra đánh giá trữ lượng, chất lượng nước khoáng nóng Đạ Long và Đạ Tông, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng và đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý" do Công ty TNHH Khoa học công nghệ Cao Bình Nguyên chủ trì thực hiện. Xem thêm
Trang 6 7Đầu tiên   Trước đó   1  2  3  4  5  [6]  7  Tiếp theo   Cuối cùng