Quản lý khoa học
Dự án nhằm áp dụng có hiệu quả tiến bộ kỹ thuật trong trồng và sản xuất meo giống một số loại nấm ăn, nấm làm thuốc để khai thác điều kiện tự nhiên và lao động, tận dụng phế phụ phẩm nông - lâm nghiệp, đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp của huyện Đơn Dương. Xem thêm
Hệ thống thông tin địa lý GIS là công nghệ quản lý thông tin trên nền bản đồ địa lý Xem thêm
Hội đồng KH&CN đã tiến hành nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu, điều tra đánh giá trữ lượng, chất lượng nước khoáng nóng Đạ Long và Đạ Tông, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng và đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý" do Công ty TNHH Khoa học công nghệ Cao Bình Nguyên chủ trì thực hiện. Xem thêm
Kết quả của đề tài là cơ sở bổ sung các biện pháp công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật vào quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch và sơ chế cải bắp, cà chua, ớt ngọt và khoai tây ở Lâm Đồng Xem thêm
Đây là dự án thuộc chương trình Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 - 2015. Xem thêm
Lâm Đồng hiện có 14 giống trà mi nhập nội chủ yếu; 21 loài trà mi tự nhiên, trong đó, 7 loài đặc hữu Lâm Đồng là Trà mi cành dẹt, Trà mi Curry, Trà mi Đà Lạt, Trà mi Di Linh, Trà mi Lang Biang, Trà mi O’Conor và Trà mi Vidal Xem thêm
Sở KH&CN vừa nghiệm thu chính thức đề tài Ứng dụng kỹ thuật RT - PCR để phát hiện sớm một số bệnh nguy hiểm trên gia súc nhằm nâng cao chất lượng đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam thực hiện. Xem thêm
Việc nghiên cứu thực trạng tham vấn học đường ở các trường trung học Lâm Đồng để hiểu rõ hơn những thuận lợi, khó khăn của nhà trường khi triển khai tham vấn học đường. Đồng thời, giúp nhà trường có thể nắm bắt được mong muốn, nhu cầu để giúp học sinh giải tỏa những khó khăn tâm lý. Xem thêm
Từ ngày 19 đến 28/02/2014, Hội đồng xét duyệt đề cương và tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án KHCN tỉnh Lâm Đồng năm 2014 đã tiến hành họp và đánh giá thuyết minh đề cương nghiên cứu do các đơn vị dự tuyển xây dựng đối với 6/7 nhiệm vụ tuyển chọn thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2014. Xem thêm
Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp tỉnh đã tiến hành nghiệm thu đề tài "Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh công tác vận động quần chúng góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng" Xem thêm
Trang 7 8Đầu tiên   Trước đó   2  3  4  5  6  [7]  8  Tiếp theo   Cuối cùng