Đến năm 2020, hỗ trợ hình thành từ 4-6 trung tâm sau thu hoạch 07/09/2017 In trang

Nhằm tăng khối lượng sản phẩm rau, củ, quả được sơ chế, chế biến, bảo quản, phân loại đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; góp phần giảm tỷ lệ tổn thất sau thu hoạch, nâng cao giá trị, sức cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ, phát triển và quảng bá thương hiệu "Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành", UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch nhân rộng mô hình trung tâm sau thu hoạch "Bảo quản và chế biến rau, củ, quả" trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2017-2020.

Theo đó, đến năm 2020, tăng tỷ lệ sản phẩm rau, củ, quả qua sơ chế, chế biến, bảo quản, phân loại đúng quy trình kỹ thuật đạt 25-30% sản lượng rau, củ, quả sản xuất trên địa bàn tỉnh hàng năm; giảm tổn thất sau thu hoạch sản phẩm rau, củ, quả xuống dưới 10%. Hỗ trợ hình thành từ 4-6 Trung tâm sau thu hoạch có công suất chế biến từ 50.000-120.000 tấn sản phẩm/năm/trung tâm.

Theo Kế hoạch, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản của tỉnh thực hiện dự án đầu tư nhà xưởng, máy móc, thiết bị công nghệ tiên tiến để xây dựng các Trung tâm sau thu hoạch; hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị sơ chế, chế biến, phân loại, bảo quản và chế biến tinh các sản phẩm rau, củ, quả; hỗ trợ lãi xuất vay thể thực hiện việc đổi mới thiết bị, công nghệ tiên tiến vào sản xuất.

Bên cạnh đó, hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp xây dựng,áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến như ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, HACCP, OHSAS 180001,... Hỗ trợ một phần chi phí thực hiện cho các công việc quảng bá thương hiệu cho các sản phẩm rau, củ, quả xuất khẩu của tỉnh, hỗ trợ chi phí thuê gian hàng trưng bày tại các hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước; khảo sát tìm kiếm thị trường đầu ra, phát triển sản xuất và dịch vụ...

Ngoài ra, lồng ghép các chương trình, dự án đang triển khai thực hiện trong lĩnh vực nông nghiệp để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, hộ nông dân nâng cao chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất ngoài đồng ruộng đến khi đưa vào sơ chế, chế biến, phân loại, bảo quản sau thu hoạch.

Hỗ trợ, tập huấn cho các doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã, cơ sở, đầu mối thu mua nông sản nâng cao năng lực và các yêu cầu cần thiết phục vụ sản xuất.

Tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch là 305.850 triệu đồng, từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia.

Tiêu chuẩn sản phẩm được sơ chế, chế biến, bảo quản, phân loại tại Trung tâm sau thu hoạch:

- Sản phẩm (rau, củ, quả) đưa vào sơ chế, chế biến, bảo quản tại các Trung tâm sau thu hoạch phải đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm; dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu và các chỉ tiêu khác nằm trong giới hạn cho phép theo quy định.

- Sản phẩm giữ đươc hình dạng tự nhiên, trạng thái bên ngoài tươi tốt, có độ chín thích hợp; tỷ lệ hư, dập không quá 20%.

- Ưu tiêu sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, các tiêu chuẩn quốc tế theo thị trường tiêu thụ (EuroGAP, GlobalGAP...) và sản phẩm được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu "Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành".

Đỗ Quyên

Lượt xem: 396

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây