Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban chấp hành TW Đảng và Kế hoạch số 65-KH/TU của Tỉnh ủy Lâm Đồng 18/10/2017 In trang

Sáng ngày 13/10/2017, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành TW Đảng về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và Kế hoạch số 65-KH/TU ngày 19/02/2013 của Tỉnh ủy Lâm Đồng. 

Tham dự Hội nghị có ông Trần Đức Quận - Phó bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Ngọc Liêm - Phó chủ tịch UBND tỉnh; bà Võ Thị Hảo - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng; ông Trần Duy Hùng - Ủy viên BTV, Trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy; ông K’Mak - Ủy viên BTV tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện các sở, ngành, địa phương.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, hoạt động nghiên cứu khoa học đã xác định trọng tâm là phục vụ các chương trình phát triển kinh tế xã hội như chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, góp phần khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, nâng cao năng lực sản xuất, cung ứng và đa dạng nguồn giống tại chỗ,… góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa.

Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về KH&CN, đặc biệt là trong hỗ trợ về bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa đã tạo ra những sản phẩm nông sản đặc thù của địa phương thâm nhập vào thị trường trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tiềm lực khoa học và công nghệ đang từng bước được các cấp, ngành quan tâm đầu tư. Trong những năm qua, ngân sách chi cho KH&CN tăng từ 10-12%/năm, chiếm khoảng 0,67% tổng thu ngân sách; kinh phí chi nghiên cứu triển khai bình quân đạt 62% vốn sự nghiệp khoa học và công nghệ hàng năm.

Các đơn vị sự nghiệp KH&CN công lập, các viện, trường trên địa bàn tỉnh được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, hoạt động có hiệu quả.

Công tác nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn đã cung cấp luận cứ cho việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, góp phần xây dựng quan điểm phát triển đất nước. Khoa học tự nhiên đã có bước phát triển trong nghiên cứu cơ bản, tạo cơ sở cho việc hình thành một số lĩnh vực KH&CN đa ngành mới. 

Nhiều doanh nghiệp, nông dân đã đầu tư đổi mới công nghệ, trang thiết bị hiện đại, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất từ sản xuất giống, trồng, chăm sóc, bảo quản sau thu hoạch, cung cấp các sản phẩm đạt chất lượng phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Đến nay, toàn tỉnh có 8 doanh nghiệp được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận là doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe các tham luận từ các địa phương, viện, trường về kết quả thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban chấp hành TW Đảng; công tác đào tạo gắn với nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm  Đồng giai đoạn 2012-2017; nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh; ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong y học, nông nghiệp và phong trào nghiên cứu khoa học trong đoàn viên thanh niên phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; vai trò đội ngũ trí thức trong hoạt động nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo, tư vấn phản biện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng.

Kết luận Gội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Liêm đã nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của khoa học và công nghệ, đồng thời đề nghị trong thời gian tới các địa phương cần tiếp tục tăng cường hợp tác về lĩnh vực này.

Trong giai đoạn 2012-2017, toàn tỉnh đã triển khai 56 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, 144 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên các lĩnh vực: nông - lâm nghiệp, khoa học xã hội và nhân văn, môi trường, công nghệ thông tin.

Hỗ trợ ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ cho 55 đơn vị, doanh nghiệp; hỗ trợ về tiêu chuẩn chất lượng cho 70 doanh nghiệp; hỗ trợ xây dựng, phát triển tài sản trí tuệ và thương hiệu cho các địa phương gắn với các sản phẩm là đặc sản nông nghiệp, làng nghề truyền thống; hỗ trợ nâng cao năng lực dịch vụ kỹ thuật cho 1 đơn vị; xây dựng 145 điểm thông tin khoa học và công nghệ.

Trong giai đoạn 2012-2017, toàn tỉnh đã triển khai 56 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, 144 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên các lĩnh vực: nông - lâm nghiệp, khoa học xã hội và nhân văn, môi trường, công nghệ thông tin.

Hỗ trợ ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ cho 55 đơn vị, doanh nghiệp; hỗ trợ về tiêu chuẩn chất lượng cho 70 doanh nghiệp; hỗ trợ xây dựng, phát triển tài sản trí tuệ và thương hiệu cho các địa phương gắn với các sản phẩm là đặc sản nông nghiệp, làng nghề truyền thống; hỗ trợ nâng cao năng lực dịch vụ kỹ thuật cho 1 đơn vị; xây dựng 145 điểm thông tin khoa học và công nghệ.

Trong giai đoạn 2012-2017, toàn tỉnh đã triển khai 56 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, 144 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên các lĩnh vực: nông - lâm nghiệp, khoa học xã hội và nhân văn, môi trường, công nghệ thông tin.

Hỗ trợ ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ cho 55 đơn vị, doanh nghiệp; hỗ trợ về tiêu chuẩn chất lượng cho 70 doanh nghiệp; hỗ trợ xây dựng, phát triển tài sản trí tuệ và thương hiệu cho các địa phương gắn với các sản phẩm là đặc sản nông nghiệp, làng nghề truyền thống; hỗ trợ nâng cao năng lực dịch vụ kỹ thuật cho 1 đơn vị; xây dựng 145 điểm thông tin khoa học và công nghệ. 

Đỗ Quyên

Lượt xem: 327

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây