Tư vấn điều chỉnh quy hoạch phát triển KH&CN tỉnh Lâm Đồng 20/11/2017 In trang

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội thảo Tư vấn điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030.

Các thành viên trong Liên hiệp hội cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành và các viện, trường trên địa bàn tỉnh đã tham dự.

Từ năm 2010 đến nay, hoạt động KH&CN của tỉnh đã bám sát các văn bản quy hoạch phát triển do UBND tỉnh ban hành. Tuy nhiên, do các văn bản này được ban hành trước Nghị quyết 20 ngày 31/10/2012, Luật Khoa học và công nghệ năm 2013 và đặc biệt là sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X nên nhiều mục tiêu, chỉ tiêu và kế hoạch phát triển KHCN đến năm 2020 đã có sự thay đổi, nhiều nội dung tiêu chí của Lâm Đồng không còn phù hợp với thực tiễn hiện nay. Vì vậy, việc tư vấn điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển KH&CN của tỉnh để phù hợp với nhu cầu thực tiễn hiện nay là một nhu cầu tất yếu.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày tham luận phản biện, đề xuất điều chỉnh một số nội dung về mục tiêu phát triển KH&CN đã được văn bản hóa tại các quyết định, kế hoạch; nhiệm vụ phát triển KH&CN trên lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn, bảo vệ môi trường, phát triển công nghệ sinh học phục vụ sản xuất và đời sống. Những ý kiến phản biện của các nhà khoa học sẽ được ban thư ký tổng hợp trình tỉnh ủy, HĐND, UBND và các ngành xem xét, điều chỉnh, từ đó là cơ sở để các ngành triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại đơn vị mình.

Nguồn: Đài PT-TH Lâm Đồng

Lượt xem: 336

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây