Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng 22/02/2018 In trang

UBND tỉnh vừa phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại 46 cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Lâm Đồng năm 2018, từ tháng 6 đến tháng 12/2018.

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ là đơn vị chủ trì thực hiện.

Nội dung kiểm tra

- Bộ thủ tục hành chính của đơn vị đã được UBND tỉnh phê duyệt;

- Bản công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 hoặc công bố lại khi có điều chỉnh phạm vi áp dụng; niêm yết tại trụ sở;

- Danh sách, giấy chứng nhận của các cán bộ, công chức đã tham gia các lớp tập huấn về hệ thống quản lý chất lượng;

- Chính sách, mục tiêu và báo cáo chất lượng của đơn vị và các bộ phận; sổ tay chất lượng, các quy trình, thủ tục, hướng dẫn công việc;

- Quy định về chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, ban và bảng phân công nhiệm vụ, yêu cầu năng lực của từng vị trí công tác;

- Hồ sơ phát sinh của các quy trình, thủ tục;

- Hồ sơ đánh giá nội bộ, xem xét của lãnh đạo, hành động khắc phục, phòng ngừa lần gần nhất;

- Hồ sơ xử lý các khiếu nại của khách hàng;

- Việc cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính;

- Các hồ sơ liên quan đến tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập (nếu có);

- Việc sử dụng và thanh quyết toán kinh phí áp dụng hệ thống quản lý chất lượng.

Các Sở Nội vụ, Tài chính; Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện Kế hoạch.

Các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Lâm Đồng được kiểm tra có trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện, bố trí thời gian làm việc theo quy định.

Đỗ Quyên

Lượt xem: 328

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây