Tiêu chí xác định doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 04/06/2018 In trang

Từ ngày 5/6/2018, xác định doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (ƯD CNC) sẽ thực hiện theo Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg, ngày 19/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm phải đáp ứng đầy đủ 4 tiêu chí sau đây: ƯD CNC thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển để sản xuất sản phẩm nông nghiệp; Tạo ra sản phẩm nông nghiệp có chất lượng, năng suất, giá trị và hiệu quả cao, doanh thu từ sản phẩm nông nghiệp ƯD CNC đạt ít nhất 60% trong tổng số doanh thu thuần hàng năm; Có hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm ƯD CNC, chuyển giao công nghệ cao để sản xuất sản phẩm nông nghiệp; tổng chi cho hoạt động nghiên cứu đạt ít nhất 0,5%; số lao động có trình độ đại học trở lên trực tiếp nghiên cứu đạt ít nhất 2,5%; Áp dụng các biện pháp thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng trong sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc tế. 

 Cũng theo Quyết định này, Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ƯD CNC có hiệu lực 5 năm, kể từ ngày cấp. Trước khi Giấy chứng nhận này hết hiệu lực 45 ngày, doanh nghiệp lập hồ sơ để đề nghị cấp lại. 

Quyết định 19/2018/QĐ-TTg quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao.

Nguồn: baolamdong.vn

Lượt xem: 230

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây