tư vấn khoa học công nghệ

Hỏi đáp

Danh sách câu hỏi

Nhập câu hỏi
Loại câu hỏi:
Chuyên mục:
Câu hỏi:
Từ ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Câu 01: Xin đăng ký 01 Đề tài nghiên cứu Khoa học cấp tỉnh
Người hỏi:
PGS.TS Ngô Quang Sơn
Chuyên mục:
Hoạt động nghiên cứu KHCN
Email: Trạng thái câu hỏi:
Chưa trả lời
Số điện thoại:
0903417982/0945888508/08885519xx
Người trả lời:
Ngày hỏi:
13/03/2018
Ngày trả lời:
Nội dung câu hỏi:
Xin kính chào Quý Ông/Bà Lãnh đạo của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng Trong thời gian qua (2016-2017), Chúng tôi đã tiến hành Dự án Nông thôn mới cấp quốc gia: “Xây dựng Mô hình điểm tổ chức cộng đồng xây dựng nông thôn mới ở 3 xã đặc biệt khó khăn của 3 huyện nghèo (Chương trình 30A) của 3 khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ”. Ở Tây Nguyên chúng tôi triển khai Dự ...
Câu 02: Hỗ trợ doanh nghiệp về nâng cao năng suất chất lượng
Người hỏi:
Nguyễn Thị Kim Anh
Chuyên mục:
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Email: Trạng thái câu hỏi:
Đã trả lời
Số điện thoại:
091856442.xx
Người trả lời:
Tu van khoa hoc cong nghe
Ngày hỏi:
12/12/2016
Ngày trả lời:
14/12/2016
Nội dung câu hỏi:

Theo tôi được biết tỉnh Lâm Đồng đang triển khai Dự án hỗ trợ doanh nghiệp về nâng cao năng suất chất lượng. Dự án này hỗ trợ những nội dung nào? Mức kinh phí hỗ trợ là bao nhiêu? Xin cám ơn.

Câu 03: Quy định cho vay của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
Người hỏi:
Trần Quốc Tuấn
Chuyên mục:
Chính sách ưu đãi
Email: Trạng thái câu hỏi:
Đã trả lời
Số điện thoại:
0168454799.xx
Người trả lời:
Tu van khoa hoc cong nghe
Ngày hỏi:
10/12/2016
Ngày trả lời:
14/12/2016
Nội dung câu hỏi:
Xin Qúy cơ quan cho tôi biết về Quy định cho vay của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng đối với các dự án ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống?
Câu 04: Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng về khoa học và công nghệ
Người hỏi:
Lê Văn Định
Chuyên mục:
Hỗ trợ doanh nghiệp
Email: Trạng thái câu hỏi:
Đã trả lời
Số điện thoại:
09026825xx
Người trả lời:
Tu van khoa hoc cong nghe
Ngày hỏi:
09/12/2016
Ngày trả lời:
13/12/2016
Nội dung câu hỏi:
Xin quý Sở cho biết một số thông tin về chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng về khoa học và công nghệ? Trân trọng cám ơn.
Câu 05: Giải thưởng chất lượng quốc gia
Người hỏi:
Nguyễn Hoài
Chuyên mục:
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Email: Trạng thái câu hỏi:
Đã trả lời
Số điện thoại:
0633837215..xx
Người trả lời:
Tu van khoa hoc cong nghe
Ngày hỏi:
09/12/2016
Ngày trả lời:
11/12/2016
Nội dung câu hỏi:
Giải thưởng chất lượng quốc gia gồm những tiêu chí gì? Muốn tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia, Công ty tôi phải đáp ứng những điều kiện gì?
Câu 06: Chứng nhận hợp chuẩn
Người hỏi:
Nguyễn Thu Uyên
Chuyên mục:
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Email: Trạng thái câu hỏi:
Đã trả lời
Số điện thoại:
093724477.xx
Người trả lời:
Tu van khoa hoc cong nghe
Ngày hỏi:
08/12/2016
Ngày trả lời:
10/12/2016
Nội dung câu hỏi:
Chứng nhận hợp chuẩn là gì? Muốn chứng nhận hợp chuẩn, Công ty của tôi phải làm như thế nào?
Câu 07: Tiêu chuẩn cơ sở l
Người hỏi:
Nguyễn Trường Duy
Chuyên mục:
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Email: Trạng thái câu hỏi:
Đã trả lời
Số điện thoại:
0906399131.xx
Người trả lời:
Tu van khoa hoc cong nghe
Ngày hỏi:
08/12/2016
Ngày trả lời:
10/12/2016
Nội dung câu hỏi:
Tiêu chuẩn cơ sở là gì? Nếu muốn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, doanh nghiệp phải làm gì?
Câu 08: Công bố hợp chuẩn cho sản phẩm
Người hỏi:
Trần Văn Diễn
Chuyên mục:
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Email: Trạng thái câu hỏi:
Đã trả lời
Số điện thoại:
0918423244..xx
Người trả lời:
Tu van khoa hoc cong nghe
Ngày hỏi:
07/12/2016
Ngày trả lời:
14/12/2016
Nội dung câu hỏi:
Cơ sở tôi hiện đang sản xuất nước rửa chén, tôi đã thử nghiệm mẫu kết quả phù hợp theo tiêu chuẩn TCVN 6971:2001, tôi muốn công bố hợp chuẩn cho sản phẩm thì công bố tại đâu? Hồ sơ công bố bao gồm những gì?
Câu 09: Công cụ cải tiến năng suất chất lượng
Người hỏi:
Phan Thị Thu Uyên
Chuyên mục:
Hỗ trợ doanh nghiệp
Email: Trạng thái câu hỏi:
Đã trả lời
Số điện thoại:
0963822631...xx
Người trả lời:
Tu van khoa hoc cong nghe
Ngày hỏi:
05/12/2016
Ngày trả lời:
09/12/2016
Nội dung câu hỏi:
Tôi được biết Dự án nâng cao năng suất chất lượng hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng áp dụng công cụ để cải tiến năng suất chất lượng. Vậy các công cụ cải tiến năng suất chất lượng là gì, có phải là các máy móc, công nghệ mới hay không? Cảm ơn Qúy cơ quan!
Câu 10: Công nghệ chế biến rau khô
Người hỏi:
Lê Cao Nguyên
Chuyên mục:
Khoa học nông nghiệp
Email: Trạng thái câu hỏi:
Đã trả lời
Số điện thoại:
063 35454xx
Người trả lời:
Tu van khoa hoc cong nghe
Ngày hỏi:
30/11/2016
Ngày trả lời:
02/12/2016
Nội dung câu hỏi:
Xin cho biết cách làm rau khô mà vẫn giữ chất lượng gần như rau tươi?
Câu 11: Kinh doanh mũ bảo hiểm
Người hỏi:
Nguyễn Hoàng Nhã Trúc
Chuyên mục:
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Email: Trạng thái câu hỏi:
Đã trả lời
Số điện thoại:
091255830.xx
Người trả lời:
Tu van khoa hoc cong nghe
Ngày hỏi:
30/11/2016
Ngày trả lời:
05/12/2016
Nội dung câu hỏi:
Tôi chuẩn bị mở một cửa hàng kinh doanh mũ bảo hiểm, như vậy cơ sở tôi cần chấp hành những quy định nào của pháp luật về điều kiện kinh doanh và chất lượng sản phẩm, hàng hóa?
Câu 12: Đối tượng hỗ trợ của dự án nâng cao năng suất chất lượng tỉnh Lâm Đồng
Người hỏi:
Chu Anh Trà
Chuyên mục:
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Email: Trạng thái câu hỏi:
Đã trả lời
Số điện thoại:
01649456832.xx
Người trả lời:
Tu van khoa hoc cong nghe
Ngày hỏi:
29/11/2016
Ngày trả lời:
08/12/2016
Nội dung câu hỏi:
Kính chào Sở Khoa học và Công nghệ! Tôi được biết tỉnh Lâm Đồng có hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng. Xin hỏi đối tượng hỗ trợ của dự án nâng cao năng suất chất lượng tỉnh Lâm Đồng bao gồm các doanh nghiệp nào? Hiện tại doanh nghiệp tôi đang sản xuất nước uống đóng chai, vậy có thuộc đối tượng hỗ trợ của dự án không? Xin cảm ơn.
Câu 13: Các quy chuẩn liên quan đến các sản phẩm trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng
Người hỏi:
Tu van khoa hoc cong nghe
Chuyên mục:
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Email: Trạng thái câu hỏi:
Đã trả lời
Số điện thoại:
091831311..xx
Người trả lời:
Tu van khoa hoc cong nghe
Ngày hỏi:
28/11/2016
Ngày trả lời:
01/12/2016
Nội dung câu hỏi:
Xin giới thiệu các quy chuẩn liên quan đến các sản phẩm trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng?
Câu 14: Tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng
Người hỏi:
Tu van khoa hoc cong nghe
Chuyên mục:
Các chương trình hội thi
Email: Trạng thái câu hỏi:
Đã trả lời
Số điện thoại:
09183131xx
Người trả lời:
Tu van khoa hoc cong nghe
Ngày hỏi:
28/11/2016
Ngày trả lời:
08/12/2016
Nội dung câu hỏi:
Kính chào Sở KHCN Em muốn tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng, em cần chuẩn bị những nội dung gì? cám ơn các anh, chị
Câu 15: Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng
Người hỏi:
Tu van khoa hoc cong nghe
Chuyên mục:
Hoạt động nghiên cứu KHCN
Email: Trạng thái câu hỏi:
Đã trả lời
Số điện thoại:
06335454xx
Người trả lời:
Tu van khoa hoc cong nghe
Ngày hỏi:
26/11/2016
Ngày trả lời:
28/11/2016
Nội dung câu hỏi:
Xin quý Sở giới thiệu một vài công trình đạt Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất năm 2015?
Câu 16: Thiết bị gọt vỏ củ/quả năng suất cao
Người hỏi:
Nguyễn Điền
Chuyên mục:
Quản lý công nghệ
Email: Trạng thái câu hỏi:
Đã trả lời
Số điện thoại:
097383193xx
Người trả lời:
Tu van khoa hoc cong nghe
Ngày hỏi:
22/11/2016
Ngày trả lời:
30/11/2016
Nội dung câu hỏi:
Cách thức thiết kế máy gọt vỏ khoai tây năng suất cao và ít tổn thất?
Câu 17: Xin cho biết các loại phương tiện đo nào phải thực hiện kiểm định?
Người hỏi:
Tu van khoa hoc cong nghe
Chuyên mục:
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Email: Trạng thái câu hỏi:
Đã trả lời
Số điện thoại:
0924749xx
Người trả lời:
Tu van khoa hoc cong nghe
Ngày hỏi:
18/11/2016
Ngày trả lời:
18/11/2016
Nội dung câu hỏi:
Xin cho biết các loại phương tiện đo nào phải thực hiện kiểm định?
Câu 18: Xin quý cơ quan cho biết các thủ tục đăng ký kiểm định?
Người hỏi:
Tu van khoa hoc cong nghe
Chuyên mục:
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Email: Trạng thái câu hỏi:
Đã trả lời
Số điện thoại:
09653326xx
Người trả lời:
Tu van khoa hoc cong nghe
Ngày hỏi:
18/11/2016
Ngày trả lời:
18/11/2016
Nội dung câu hỏi:
Xin quý cơ quan cho biết các thủ tục đăng ký kiểm định?
Câu 19: Danh mục phương tiện đo, biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo?
Người hỏi:
Nguyễn Văn Hải
Chuyên mục:
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Email: Trạng thái câu hỏi:
Đã trả lời
Số điện thoại:
09884317xx
Người trả lời:
Tu van khoa hoc cong nghe
Ngày hỏi:
17/11/2016
Ngày trả lời:
17/11/2016
Nội dung câu hỏi:
Danh mục phương tiện đo, biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo?
Câu 20: Phí kiểm định phương tiện đo trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Người hỏi:
Hoàng Thị Tấn
Chuyên mục:
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Email: Trạng thái câu hỏi:
Đã trả lời
Số điện thoại:
012345062xx
Người trả lời:
Tu van khoa hoc cong nghe
Ngày hỏi:
16/11/2016
Ngày trả lời:
16/11/2016
Nội dung câu hỏi:
Xin quý cơ quan cho biết Phí kiểm định phương tiện đo trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được quy định như thế nào?
Trang 1 5Đầu tiên   Trước đó   [1]  2  3  4  5  Tiếp theo   Cuối cùng   

THÔNG BÁO

CSDL Quốc Gia

 
Thống kê
  • Lượt truy cập: 4.094.260
  • Đang phục vụ: 170
  • Trong tuần: 552
  • Trong tháng: 83.720
  • Trong năm: 434.132