tư vấn khoa học công nghệ

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Công bố hợp chuẩn cho sản phẩm
Người hỏi:
Trần Văn Diễn
Chuyên mục:
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Email: Trạng thái câu hỏi:
Đã trả lời
Số điện thoại:
0918423244..xx
Người trả lời:
Tu van khoa hoc cong nghe
Ngày hỏi:
07/12/2016
Ngày trả lời:
14/12/2016
Nội dung câu hỏi:
Cơ sở tôi hiện đang sản xuất nước rửa chén, tôi đã thử nghiệm mẫu kết quả phù hợp theo tiêu chuẩn TCVN 6971:2001, tôi muốn công bố hợp chuẩn cho sản phẩm thì công bố tại đâu? Hồ sơ công bố bao gồm những gì?
Trả lời

Doanh nghiệp nộp hồ sơ công bố tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng. Địa chỉ: 18 Trần Phú, Phường 3, Đà Lạt.

-       Theo Điều 9 Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ, hồ sơ công bố bao gồm:

    + Doanh nghiệp công bố hợp chuẩn theo một trong hai trường hợp sau:

·     Trường hợp công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất):

a)   Bản công bố hợp chuẩn;

b)  Giấy phép đăng ký kinh doanh… hoặc các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật;

c)   Tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ công bố;

d)  Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng, áp dụng (TH tổ chức cá nhân chưa được tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý);

e)   Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý còn hiệu lực do tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp (nếu có);

f)    Báo cáo đánh giá hợp chuẩn;

g)  Bản sao phiếu kết quả thử nghiệm mẫu trong vòng 12 tháng.

·     Trường hợp công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận đã đăng ký (bên thứ ba)

a)   Bản công bố hợp chuẩn;

b)  Giấy phép đăng ký kinh doanh… hoặc các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật;

c)   Tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ công bố;

d)  Giấy chứng nhận hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận hợp chuẩn đã đăng ký cấp kèm theo mẫu dấu hợp chuẩn.