tư vấn khoa học công nghệ

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Kinh doanh mũ bảo hiểm
Người hỏi:
Nguyễn Hoàng Nhã Trúc
Chuyên mục:
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Email: Trạng thái câu hỏi:
Đã trả lời
Số điện thoại:
091255830.xx
Người trả lời:
Tu van khoa hoc cong nghe
Ngày hỏi:
30/11/2016
Ngày trả lời:
05/12/2016
Nội dung câu hỏi:
Tôi chuẩn bị mở một cửa hàng kinh doanh mũ bảo hiểm, như vậy cơ sở tôi cần chấp hành những quy định nào của pháp luật về điều kiện kinh doanh và chất lượng sản phẩm, hàng hóa?
Trả lời

Chào bạn!'

Khi kinh doanh mũ bảo hiểm, cơ sở phải chấp hành những quy định sau:

Theo mục 2 điều 11 của Nghị định 87/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy, điều kiện phân phối mũ bảo hiểm:

-       Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, là hộ kinh doanh, hộ gia đình đã đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

-       Các đại lý, cửa hàng bán lẻ mũ bảo hiểm phải có địa điểm cụ thể và địa chỉ rõ ràng; phải có biển hiệu ghi rõ đại lý hoặc cửa hàng bán lẻ mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy, được gắn hoặc treo tại vị trí mặt trước bên ngoài của Đại lý hoặc cửa hàng ở vị trí dễ quan sát.

Về hồ sơ chất lượng mũ bảo hiểm, cơ sở cần yêu cầu đơn vị phân phối cung cấp hồ sơ công bố và chứng nhận hợp quy, tiêu chuẩn công bố áp dụng (nếu có) đối với tất cả loại mũ bảo hiểm; kiểm tra thương hiệu và các loại mũ bảo hiểm nhập về bán có nằm trong danh sách mũ bảo hiểm đã được chứng nhận hợp quy chưa.

Về nhãn hàng hóa: Nhãn phải được ghi một cách rõ ràng, bền vững (không phai mờ) trên bề mặt trong hoặc ngoài mũ.

+ Nhãn của mũ sản xuất trong nước tối thiểu phải bao gồm các thông tin sau :

-   Tên sản phẩm: Phải có cụm từ Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy;

-   Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất;

-   Cỡ mũ;

-   Tháng, năm sản xuất.

+ Nhãn phụ của mũ nhập khẩu tối thiểu phải bao gồm các thông tin sau:

-   Tên sản phẩm: Phải có cụm từ Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy;

-   Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân nhập khẩu và phân phối;

-   Xuất xứ hàng hoá;

-   Cỡ mũ;

-   Tháng, năm sản xuất.

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho bạn.

Trân trọng.