tư vấn khoa học công nghệ

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Hỗ trợ doanh nghiệp về nâng cao năng suất chất lượng
Người hỏi:
Nguyễn Thị Kim Anh
Chuyên mục:
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Email: Trạng thái câu hỏi:
Đã trả lời
Số điện thoại:
091856442.xx
Người trả lời:
Tu van khoa hoc cong nghe
Ngày hỏi:
12/12/2016
Ngày trả lời:
14/12/2016
Nội dung câu hỏi:

Theo tôi được biết tỉnh Lâm Đồng đang triển khai Dự án hỗ trợ doanh nghiệp về nâng cao năng suất chất lượng. Dự án này hỗ trợ những nội dung nào? Mức kinh phí hỗ trợ là bao nhiêu? Xin cám ơn.

Trả lời

Kính chào chị Kim Anh!

Hiện nay, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt triển khai Dự án nâng cao năng suất chất lượng nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp thúc đẩy năng suất chất lượng thông qua áp dụng các công cụ cải tiến năng suất chất lượng và hệ thống quản lý tiên tiến theo Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt dự án “Nâng cao năng suất chất lượng cho các sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2020”. Theo đó, dự án sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp các nội dung sau:

a. Đào tạo các hệ thống quản lý và công cụ cải tiến năng suất, chất lượng

-      Đào tạo về hệ thống quản lý tiên tiến bao gồm: Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008, hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn TCVN ISO 22000: 2007, hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn TCVN ISO 14000: 2010, hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001: 2007.

-      Đào tạo về công cụ cải tiến năng suất, chất lượng bao gồm: 5S; Kaizen; nhận dạng và loại bỏ lãng phí tại doanh nghiệp; kỹ thuật thống kê dùng cải tiến/ kiểm soát chất lượng và 7 công cụ kiểm soát chất lượng mới; bố trí mặt bằng sản xuất; hoạch định và quản lý theo mục tiêu.

b. Hướng dẫn, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, áp dụng hệ thống quản lý và công cụ cải tiến năng suất, chất lượng

-      Hỗ trợ đào tạo, hướng dẫn cho các doanh nghiệp xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn cơ sở cho các sản phẩm, hàng hóa và hỗ trợ 1.000.000 đồng/sản phẩm để thử nghiệm mẫu.

-      Hỗ trợ 40.000.000 đồng cho các doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001.

-       Hỗ trợ 60.000.000 đồng đối với việc áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 22000, ISO 14001, HACCP, OHSAS 18001, ISO 50001…

-      Hỗ trợ 40.000.000 đồng cho các doanh nghiệp áp dụng các công cụ cải tiến năng suất, chất lượng như 5S, Kaizen, sản xuất tinh gọn, 7 công cụ….

c. Hỗ trợ tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia:

Hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp tham gia và đạt giải Giải thưởng chất lượng, cụ thể:

-      Giải thưởng khu vực và quốc tế: 30.000.000đ

-      Giải vàng chất lượng quốc gia: 25.000.000 đồng.

-      Giải bạc chất lượng quốc gia: 22.000.000 đồng

d. Hỗ trợ chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy đối với sản phẩm (Tính theo sản phẩm)

-      Sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật: 20.000.000 đồng.

-      Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn quốc gia: 10.000.000 đồng.

Trân trọng kính chào!