tư vấn khoa học công nghệ

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Đối tượng hỗ trợ của dự án nâng cao năng suất chất lượng tỉnh Lâm Đồng
Người hỏi:
Chu Anh Trà
Chuyên mục:
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Email: Trạng thái câu hỏi:
Đã trả lời
Số điện thoại:
01649456832.xx
Người trả lời:
Tu van khoa hoc cong nghe
Ngày hỏi:
29/11/2016
Ngày trả lời:
08/12/2016
Nội dung câu hỏi:
Kính chào Sở Khoa học và Công nghệ! Tôi được biết tỉnh Lâm Đồng có hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng. Xin hỏi đối tượng hỗ trợ của dự án nâng cao năng suất chất lượng tỉnh Lâm Đồng bao gồm các doanh nghiệp nào? Hiện tại doanh nghiệp tôi đang sản xuất nước uống đóng chai, vậy có thuộc đối tượng hỗ trợ của dự án không? Xin cảm ơn.
Trả lời

Đối tượng hỗ trợ của dự án là các doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Doanh nghiệp của anh/chị sản xuất nước uống đóng chai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nên thuộc đối tượng hỗ trợ của dự án. Đây là sản phẩm phải áp dụng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nên doanh nghiệp được hỗ trợ chứng nhận hợp quy, hỗ trợ áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng. 

Doanh nghiệp vui lòng liên hệ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng (Địa chỉ: 18 Trần Phú - Đà Lạt, ĐT: 0633 532247) để đăng ký hỗ trợ.

Trân trọng!