tư vấn khoa học công nghệ

Hỗ trợ doanh nghiệp

Công cụ cải tiến năng suất chất lượng
Người hỏi:
Phan Thị Thu Uyên
Chuyên mục:
Hỗ trợ doanh nghiệp
Email: Trạng thái câu hỏi:
Đã trả lời
Số điện thoại:
0963822631...xx
Người trả lời:
Tu van khoa hoc cong nghe
Ngày hỏi:
05/12/2016
Ngày trả lời:
09/12/2016
Nội dung câu hỏi:
Tôi được biết Dự án nâng cao năng suất chất lượng hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng áp dụng công cụ để cải tiến năng suất chất lượng. Vậy các công cụ cải tiến năng suất chất lượng là gì, có phải là các máy móc, công nghệ mới hay không? Cảm ơn Qúy cơ quan!
Trả lời

Chào chị Thu Uyên!

Cảm ơn sự quan tâm của chị đến Dự án nâng cao năng suất chất lượng hỗ trợ cho các doanh nghiệp áp dụng các công cụ cải tiến năng suất. 

Công cụ cải tiến năng suất chất lượng ở đây là các phương thức, kỹ năng, biện pháp giúp cho doanh nghiệp thực hiện cải tiến hoạt động của mình nhằm nâng cao năng suất chất lượng. Các công cụ cải tiến năng suất chất lượng bao gồm công cụ quản lý trực quan 5S, công cụ cải tiến Kaizen, công cụ sản xuất tinh gọn Lean, hệ thống chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả công việc KPIs ...

Để biết thêm thông tin về các công cụ cải tiến năng suất chất lượng, chị có thể tham khảo website Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng, website Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng.

Trân trọng kính chào!