tư vấn khoa học công nghệ

Hoạt động nghiên cứu KHCN

Xin đăng ký 01 Đề tài nghiên cứu Khoa học cấp tỉnh
Người hỏi:
PGS.TS Ngô Quang Sơn
Chuyên mục:
Hoạt động nghiên cứu KHCN
Email: Trạng thái câu hỏi:
Chưa trả lời
Số điện thoại:
0903417982/0945888508/08885519xx
Người trả lời:
Ngày hỏi:
13/03/2018
Ngày trả lời:
Nội dung câu hỏi:
Xin kính chào Quý Ông/Bà Lãnh đạo của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng Trong thời gian qua (2016-2017), Chúng tôi đã tiến hành Dự án Nông thôn mới cấp quốc gia: “Xây dựng Mô hình điểm tổ chức cộng đồng xây dựng nông thôn mới ở 3 xã đặc biệt khó khăn của 3 huyện nghèo (Chương trình 30A) của 3 khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ”. Ở Tây Nguyên chúng tôi triển khai Dự án NTM ở xã Đạ K’Nàng, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Với tình cảm trân trọng và chân thành khi cùng các chuyên gia địa phương phối hợp, triển khai hiệu quả Dự án NTM ở Đam Rông trong 2 năm 2016 – 2017, Chúng tôi rất mong muốn tiếp tục được cùng phối hợp nghiên cứu với các chuyên gia địa phương trong 01 Đề tài cấp tỉnh, ví dụ: “Nghiên cứu việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển sinh kế của một số Dân tộc thiểu số tại chỗ ở tỉnh Lâm Đồng”. Chúng tôi mong muốn được biết chi tiết điều kiện về Hồ sơ, khả năng tham gia đấu thầu một Đề tài cấp tỉnh như thế nào? Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.
Trả lời Hiện tại chưa có câu trả lời cho câu hỏi này.