CỒNG CHIÊNg LANG BIANG
Quy chế này được xây dựng liên quan đến việc đăng ký và sử dụng độc quyền nhãn hiệu tập thể có tên “Lang Biang” áp dụng cho dịch vụ tổ chức hoạt động văn hoá cồng chiêng của các thành viên thuộc “Câu lạc bộ Cồng chiêng Lang Biang”. Xem thêm