Dâu tây đà lạt
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Dâu tây Đà Lạt”. Xem thêm
Ngày 03/5/2017, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Dâu tây Đà Lạt” Xem thêm
Ngày 08/7/2016, UBND thành phố Đà Lạt đã tổ chức Hội thảo góp ý tiêu chí chất lượng và quy chế quản lý, sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Dâu tây Đà Lạt”. Xem thêm
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản chấp thuận cho UBND TP Đà Lạt sử dụng tên địa danh “Đà Lạt”, để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Dâu tây Đà Lạt”. Xem thêm