mác mác đơn dương
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương”. Đây là nhãn hiệu được đăng ký độc quyền trong nước. Xem thêm