MÂY, TRE ĐAN MAdAGUIL
Quy chế này được xây dựng liên quan đến việc đăng ký bảo hộ và sử dụng độc quyền nhãn hiệu tập thể có tên “MÂY, TRE ĐAN MAĐAGUIL” áp dụng cho sản phẩm đan thủ công từ mây, tre của các thành viên “Tổ hợp tác sản xuất và kinh doanh Mây, tre đan Mađaguil” thuộc UBND huyện Đạ Huoai. Xem thêm