RƯƠU CÁT QUẾ BẢO LÂM
Quy chế này được xây dựng liên quan đến việc đăng ký bảo hộ và sử dụng độc quyền nhãn hiệu tập thể có tên “Rượu cát quế Bảo Lâm” áp dụng cho sản phẩm rượu của các thành viên Tổ hợp tác rượu cát quế Bảo Lâm. Xem thêm