Đăng nhập
Đà Lạt Kết Tinh Kỳ Diệu Từ Đất Lành
Thông tin từ Phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt cho biết, đến hết tháng 9/2019, thành phố đã cấp quyền sử dụng thương hiệu "Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành" cho 327 tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố và các huyện phụ cận. Xem thêm
Lâm Đồng hiện đang tích cực thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, nâng cao năng lực xuất khẩu bằng cách xây dựng và phát triển thương hiệu, trong đó chú trọng đến xây dựng thương hiệu nông sản tham gia chuỗi giá trị toàn cầu để quảng bá nhãn hiệu nhằm nâng cao chất lượng nông sản. Xem thêm
Gồm 203 chứng nhận sản phẩm hoa, 32 chứng nhận sản phẩm rau, 14 chứng nhận cà phê Arabica và 1 chứng nhận du lịch canh nông Xem thêm
Với Lâm Ðồng, phát triển và quảng bá thương hiệu “Ðà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” cũng đang trên những bước đi đó để định vị thương hiệu trong mắt mọi người. Xem thêm
Ngày 28/02, Sở Công thương Lâm Đồng chủ trì cuộc họp phân bổ kinh phí triển khai Kế hoạch phát triển và quảng bá thương hiệu “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành” năm 2019. Xem thêm
28 nông trại được ngành du lịch chứng nhận du lịch canh nông cũng sẽ được làm thủ tục để cấp quyền sử dụng nhãn hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” trong thời gian tới. Xem thêm

THÔNG BÁO

HDT HTML

THƯ VIỆN VIDEO VÀ HÌNH ẢNH

VIDEO

 HÌNH ẢNH