Đăng nhập
đăng ký kết quả đề tài dự án

ĐK kết quả đề tài, dự án

Danh sách các đề tài, dự án đã đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2012 28/02/2017 In trang

NGÀY CẤP
ĐĂNG

SỐ GIẤY CHỨNG NHẬN

SỐ
ĐĂNG KÝ

CẤP NC

TÊN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN

CHỦ NHIỆM

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

TỈNH

CƠ SỞ

24/02/2012

14/KQNC-SKHCN

59/KQNC-LĐ

X

ĐIỀU TRA KHẢO SÁT CÁC LOÀI CÂY CHO CHẤT NHUỘM TỰ NHIÊN Ở LÂM ĐỒNG VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA NÓ TRONG NGÀNH NHUỒM

Thạc sĩ

Hoàng Thị Bình

Trường Đại học Đà Lạt

13/3/2012

15/KQNC-SKHCN

60/KQNC-LĐ

X

ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ NGUỒN TÀI NGUYÊN DƯỢC LIỆU TỈNH LÂM ĐỒNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN MỘT SỐ LOÀI ĐẶC HỮU VÀ CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ CAO

PGS.TS.

Trần Công Luận

Trung tâm Sâm và Dược liệu thành phố Hồ Chí Minh

30/3/2012

16/KQNC-SKHCN

61/KQNC-LĐ

X

XÂY DỰNG MÔ HÌNH THÂM CANH CÂY CÀ PHÊ VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC XÃ PHI TÔ, HUYỆN LÂM HÀ

Thạc sĩ
Võ Khiếm

Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng

20/4/2012

19/KQNC-SKHCN

62/KQNC-LĐ

X

NGHIÊN CỨU PHỤC TRÁNG VÀ PHÁT TRIỂN CHUỐI LABA ĐẶC SẢN TỈNH LÂM ĐỒNG

Kỹ sư
Lý Thái Tân

Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng – tỉnh Lâm Đồng

26/4/2012

20/KQNC-SKHCN

63/KQNC-LĐ

X

QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN RAU ĐÀ LẠT

Kỹ sư
Nguyễn Đình Thiện

Phòng Kinh tế Thành phố Đà Lạt

21/KQNC-SKHCN

64/KQNC-LĐ

X

XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÒNG TRỪ TỔNG HỢP BỆNH XOĂN LÁ CÀ CHUA TẠI 2 HUYỆN ĐƠN DƯƠNG VÀ ĐỨC TRỌNG TỈNH LÂM ĐỒNG

Kỹ sư
Đào Văn Toàn

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng

22/KQNC-SKHCN

65/KQNC-LĐ

X

XÂY DỰNG CÁC MÔ HÌNH CHUYỂN GIAO KHOA HỌC KỸ THUẬT NÂNG CAO KINH TẾ HỘ TRONG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ XÃ PRÓ, HUYỆN ĐƠN DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG

Cử nhân
Nguyễn Văn Quang

Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng

23/KQNC-SKHCN

66/KQNC-LĐ

X

XÂY DỰNG MÔ HÌNH ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT SẢN XUẤT RAU, HOA THƯƠNG PHẨM TRONG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ XÃ ĐẠ SAR, HUYỆN LẠC DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG

Thạc sỹ
Hồ Tấn Mỹ

Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Kỹ thuật Nông nghiệp Lâm Đồng

24/KQNC-SKHCN

67/KQNC-LĐ

X

NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SƠ CHẾ, BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN MỘT SỐ LOẠI RAU PHỔ BIẾN, TỪ ĐÓ THIẾT KẾ CHẾ TẠO VÀ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG MỘT HỆ THỐNG XỬ LÝ VÀ ĐÓNG GÓI SAU THU HOẠCH CHO MỘT SỐ LOẠI RAU TẠI LÂM ĐỒNG

Thạc sỹ
Phạm Đình Dũng

Ban Quản lý Dự án Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM

16/8/2012

28/KQNC-SKHCN

68/KQNC-LĐ

X

NGHIÊN CỨU TAI BIẾN ĐỊA CHẤT NHỮNG VÙNG CÓ NGUY CƠ NỨT ĐẤT, TRƯỢT LỞ ĐẤT, LŨ QUÉT VÀ CÁC BIỆN PHÁP NGĂN NGỪA, KHẮC PHỤC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

Tiến sĩ
Lê Ngọc Thanh

Viện Địa lý Tài nguyên Thành phố Hồ Chí Minh

16/8/2012

26/KQNC-SKHCN

69/KQNC-LĐ

X

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH THÂM CANH CÂY CHANH DÂY TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG

Kỹ sư
Nguyên Xuân Hòa

Trung tâm NC&CGKT Cây công nghiệp và Cây ăn quả Lâm Đồng

16/08/2012

27/KQNC-SKHCN

70/KQNC-LĐ

X

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001 TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG

Cử nhân
Hồ Quốc Thanh

Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng tỉnh Lâm Đồng

28/8/2012

29/KQNC-SKHCN

71/KQNC-LĐ

X

XÂY DỰNG MÔ HÌNH NUÔI KỲ ĐÀ THƯƠNG PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠ TẺH

Cử nhân
Nguyễn Hoàng Minh

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đạ Tẻh – tỉnh Lâm Đồng

13/9/2012

35/KQNC-SKHCN

72/KQNC-LĐ

X

XÂY DỰNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT NẤM BÀO NGƯ THƯƠNG PHẨM TẠI ĐỨC TRỌNG

Kỹ sư
Trần Thị Mỹ Linh

Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng

13/9/2012

34/KQNC-SKHCN

73/KQNC-LĐ

X

ỨNG DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NHẰM NHÂN RỘNG MÔ HÌNH CHĂN NUÔI BÒ TẠI CÁC HUYỆN ĐƠN DƯƠNG,
ĐỨC TRỌNG TỈNH LÂM ĐỒNG

Tiến sĩ nông nghiệp
Trương La

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

13/9/2012

36/KQNC-SKHCN

74/KQNC-LĐ

X

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

Thạc sĩ
Nguyễn Thị Anh Phương

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng

03/10/2012

37/KQNC-SKHCN

75/KQNC-LĐ

X

NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO VÀ PHÁT TRIỂN MỘT SỐ GIỐNG HOA CẮT CÀNH MỚI CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ VÀ CÓ TIỀM NĂNG XUẤT KHẨU PHÙ HỢP VỚI VÙNG ĐÀ LẠT, LÂM ĐỒNG

Tiến sĩ
Phạm Xuân Tùng

Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa Đà Lạt

07/12/2012

49/KQNC-SKHCN

76/KQNC-LĐ

X

XÂY DỰNG MÔ HÌNH TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG CHIẾU SÁNG CHO CÂY HOA CÚC TẠI ĐÀ LẠT

Cử nhân

Lê Thành Trung

Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng

13/12/2012

52/KQNC-SKHCN

77/KQNC-LĐ

X

XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ HIỆU QUẢ CÂY GIỐNG INVITRO CỦA CÁC CƠ SỞ NHÂN GIỐNG INVITRO TẠI ĐÀ LẠT

Kỹ sư
Nguyễn Thị Tường Vy

Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng

13/12/2012

51/KQNC-SKHCN

78/KQNC-LĐ

X

XÂY DỰNG MÔ HÌNH NHÂN GIỐNG
CHUỐI LABA – TRỒNG VÀ SẢN XUẤT
 TẠI LÂM ĐỒNG

Kỹ sư
Nguyễn Thị Tường Vy

Trung tâm Dạy
nghề và Hỗ trợ
 nông dân 

15/12/2012

50/KQNC-SKHCN

79/KQNC-LĐ

X

ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ TRỮ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG NƯỚC KHOÁNG CARBONIC MADAGUI VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KHAI THÁC, SỬ DỤNG HỢP LÝ

Kỹ sư chính
Hoàng Vượng

Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ Cao Bình Nguyên

24/12/2012

55/KQNC-SKHCN

80/KQNC-LĐ

X

XÂY DỰNG MÔ HÌNH ỨNG DỤNG CÁC TIẾN BỘ KỸ THUẬT TRỒNG DÂU, NUÔI TẰM TẠI HUYỆN ĐẠ HUOAI VÀ ĐẠ TẺH TỈNH LÂM ĐỒNG

Thạc sỹ
Lê Quý Tùy

Trung tâm Nghiên
cứu thực nghiệm
 Nông Lâm nghiệp
Lâm Đồng

28/02/2012

58/KQNC-SKHCN

81/KQNC-LĐ

X

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG BỆNH HỌC ĐƯỜNG TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

Thạc sỹ, Bác sỹ
Nguyễn Hữu Phúc

Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Lâm Đồng

Lượt xem: 770

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây

BẢN TIN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ LÂM ĐỒNG

HDT NewsBlog

BẢN TIN KHCN & DOANH NGHIỆP LÂM ĐỒNG

Hdt NewsColSlide
HDT HTML
HDT HTML

THƯ VIỆN VIDEO VÀ HÌNH ẢNH

VIDEO

 HÌNH ẢNH


HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 35/2020 - 28/09/2020
Số 35/2020 Xem thêm
Số 34/2020 - 28/09/2020
Số 33/2020 - 28/09/2020
Số 32/2020 - 10/09/2020
Số 31/2020 - 10/09/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 6.464.183
  • Đang online: 934
  • Trong tuần: 23.708
  • Trong tháng: 91.300
  • Trong năm: 1.579.154