Đăng nhập
đăng ký kết quả đề tài dự án

ĐK kết quả đề tài, dự án

Danh sách các đề tài, dự án đã đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2016 28/02/2017 In trang

NGÀY CẤP
ĐĂNG

SỐ GIẤY CHỨNG NHẬN

SỐ
ĐĂNG KÝ

CẤP NC

TÊN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN

CHỦ NHIỆM

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

TỈNH

CƠ SỞ

22/02/2016

20/KQNC-SKHCN

20/KQNC-LĐ

x

NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP TỔNG HỢP VỀ TRỒNG TRỌT VÀ QUẢN LÝ DỊCH HẠI TRONG CANH TÁC CÂY DÂU TÂY THEO HƯỚNG CÔNG NGHỆ CAO TẠI ĐÀ LẠT

Lê Văn Liền

Công ty Cổ phần Hoa Đại Việt

22/02/2016

21/KQNC-SKHCN

21/KQNC-LĐ

x

ĐIỀU TRA, SƯU TẬP VÀ NHÂN GIỐNG CÁC LOÀI TRÀ MI (CAMELLIA) Ở LÂM ĐỒNG

PGS.TS. Nguyễn Văn Kết

Đại học Đà Lạt

22/02/2016

22/KQNC-SKHCN

22/KQNC-LĐ

x

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS ĐỂ QUẢN LÝ HỆ THỐNG CẦU ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

Lê Chinh

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng

22/02/2016

23/KQNC-SKHCN

23/KQNC-LĐ

x

NGHIÊN CỨU, ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ TRỮ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG NƯỚC KHOÁNG NÓNG ĐẠ LONG VÀ ĐẠ TÔNG, HUYỆN ĐAM RÔNG, TỈNH LÂM ĐỒNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KHAI THÁC,SỬ DỤNG HỢP LÝ

KS.
Hoàng Vượng

Công ty TNHH KHCN Cao Bình Nguyên

22/02/2016

24/KQNC-SKHCN

24/KQNC-LĐ

XÂY DỰNG CÁC MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU CÂY CA CAO TẠI HUYỆN ĐAM RÔNG TỈNH LÂM ĐỒNG

KS.
Nguyễn Trúc Bồng Sơn

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng

22/02/2016

25/KQNC-SKHCN

25/KQNC-LĐ

ÁP DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT TRONG TRỒNG VÀ SẢN XUẤT MEO GIỐNG MỘT SỐ LOẠI NẤM ĂN, NẤM LÀM THUỐC TẠI HUYỆN ĐƠN DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG

CN.
Vũ Anh Tuấn

Công ty TNHH Ngọc Yến Minh

22/02/2016

26/KQNC-SKHCN

26/KQNC-LĐ

x

ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT TRONG XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ XÃ ĐỒNG NAI THƯỢNG, HUYỆN CÁT TIÊN, TỈNH LÂM ĐỒNG

KS.
Nguyễn Liên Sơn

Trung tâm Phân tích và Chứng nhận Chất lượng tỉnh Lâm Đồng

22/02/2016

27/KQNC-SKHCN

27/KQNC-LĐ

x

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CHỨC SẮC TÔN GIÁO TRONG VIỆC CỦNG CỐ VÀ TĂNG CƯỜNG SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

TS.
Phạm Minh Tuấn

Học viện Chính trị khu vực II

22/02/2016

28/KQNC-SKHCN

28/KQNC-LĐ

x

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH, XÂY DỰNG PHẦN MỀM DỰ BÁO VÀ ĐỀ XUẤT GIẢM THIỂU THIỆT HẠI DO HẠN HÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

KS.
Trần Xuân Hiền

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lâm Đồng

22/02/2016

29/KQNC-SKHCN

29/KQNC-LĐ

x

XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGẬP LỤT VÀ HỆ THỐNG THÁP CẢNH BÁO LŨ HUYỆN ĐẠ TẺH, ĐẠ HUOAI, KẾT NỐI BẢN ĐỒ NGẬP LỤT VÀ CẤP BÁO ĐỘNG LŨ TRÊN SÔNG ĐỒNG NAI TẠI 3 HUYỆN PHÍA NAM TỈNH LÂM ĐỒNG

KS.
Ngô Duy Thi

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lâm Đồng

08/3/2016

30/KQNC-SKHCN

30/KQNC-LĐ

x

NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG CÂY ĐẢNG SÂM CODONOPSIS JAVANICA) TẠI LÂM ĐỒNG LÀM DƯỢC LIỆU

PGS. TS.
Trần Công Luận

Trung tâm Sâm và Dược liệu TP.HCM

10/3/2016

31/KQNC-SKHCN

31/KQNC-LĐ

x

HƯỚNG NGHIỆP VÀ DẠY NGHỀ CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

ThS.
Huỳnh Quang Long

Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng

17/3/2016

32/KQNC-SKHCN

32/KQNC-LĐ

x

TÁC ĐỘNG CỦA DI DÂN TỰ PHÁT ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA CÁC CỘNG ĐỒNG BẢN ĐỊA TỈNH LÂM ĐỒNG

ThS.
Nguyễn Trung Thành

Viện Khoa học Môi trường và Xã hội

21/3/2016

33/KQNC-SKHCN

33/KQNC-LĐ

x

NGHIÊN CỨU TÁC NHÂN GÂY BỆNH DO KÝ SINH TRÙNG, NẤM VÀ VI KHUẨN TRÊN CÁ GIỐNG VÀ TRỨNG CỦA CÁ HỒI VÀ CÁ TẦM TẠI LÂM ĐỒNG

TS.
Võ Thế Dũng

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III

27/4/2016

34/KQNC-SKHCN

34/KQNC-LĐ

x

XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐÈN CHIẾU SÁNG SINH HOẠT BẰNG ĐIỆN MẶT TRỜI CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH TẠI HUYỆN LÂM HÀ

CN. Lê Thành Trung

Trung tâm Ứng dụng KH&CN tỉnh Lâm Đồng

27/4/2016

35/KQNC-SKHCN

35/KQNC-LĐ

x

NGHIÊN CỨU NUÔI CẤY NẤM ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO TẠI LÂM ĐỒNG

ThS. Nguyễn Như Chương

Trung tâm Ứng dụng KH&CN tỉnh Lâm Đồng

29/4/2016

36/KQNC-SKHCN

36/KQNC-LĐ

XÂY DỰNG CÁC MÔ HÌNH ÁP DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG MỘT SỐ NÔNG SẢN TẠI HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

Lê Hữu Túc

Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương

06/5/2016

37/KQNC-SKHCN

37/KQNC-LĐ

x

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ Y TẾ CỦA CÁC BỆNH VIỆN TUYẾN TỈNH CỦA LÂM ĐỒNG ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ BỆNH NHÂN

TS. Phan Thị MinhThư

Trường Đại học Đà Lạt

10/5/2016

38/KQNC-SKHCN

38/KQNC-LĐ

x

XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN CỦA CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2010 - 2020

KS. Lê Chinh

Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh lâm đồng

23/5/2016

39/KQNC-SKHCN

39/KQNC-LĐ

XÂY DỰNG MÔ HÌNH ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGHỀ TRỒNG DÂU NUÔI TẰM Ở HUYỆN LÂM HÀ, TỈNH LÂM ĐỒNG

KS. Trần Thanh Phương

UBND huyện Lâm Hà

27/5/2016

40/2016/KQNC-SKHCN

40/2016/KQNC-SKHCN

x

XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRỒNG RAU TRONG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ XÃ ĐƯNG K’NỚ - HUYỆN LẠC DƯƠNG

CN. Nguyễn Nam Hoài

Trung tâm Nông nghiệp huyện Lạc Dương

17/6/2016

41/2016/KQNC-SKHCN

41/2016/KQNC-SKHCN

x

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ RÚT NGẮN THỜI GIAN SẤYVÀ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRONG SẤY GỖ

PGS.TS. Hoàng Xuân Niên

Trường Đại học Lâm nghiệp Cơ sở 2

19/7/2016

42/2016/KQNC-SKHCN

42/2016/KQNC-SKHCN

x

TUYÊN TRUYỀN VÀ QUẢNG BÁ NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN CÀ PHÊ DI LINH

Đào Thủy Chung

Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Di Linh

04/8/2016

43/2016/KQNC-SKHCN

43/2016/KQNC-SKHCN

x

KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NGUỒN NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠ TẺH

Trịnh Phạm Thùy Linh

Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Đạ Tẻh

01/9/2016

44/2016/KQNC-SKHCN

44/2016/KQNC-SKHCN

x

XÂY DỰNG MÔ HÌNH CANH TÁC THEO HƯỚNG NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TẠI TRẠM THỰC NGHIỆM ĐƠN DƯƠNG

Nguyễn Văn Quang

Trung tâm Ứng dụng KH&CN tỉnh Lâm Đồng

30/9/2016

45/2016/KQNC-SKHCN

45/2016/KQNC-SKHCN

x

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ BỆNH TRĨ BẰNG ĐIỆN CAO TẦN (MÁY ZZ II 500) KẾT HỢP VỚI BÀI THUỐC BỔ TRUNG ÍCH KHÍ GIA VỊ

BSCKII. Nguyễn Văn Trịnh

Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch

26/10/2016

46/2016/KQNC-SKHCN

46/2016/KQNC-SKHCN

x

NGHIÊN CỨU GIÁM ĐỊNH DI TRUYỀN VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN CỦA BÒ LAI F1 GIỮA BÒ TÓT (BOS GAURUS) VÀ BÒ NHÀ (BOS TAURUS) TẠI VÙNG RỪNG GIÁP RANH TỈNH NINH THUẬN VÀ TỈNH LÂM ĐỒNG

KS. Lê Tiến Thắng

ThS. Nguyễn Công Vân

Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng

Vườn Quốc gia Phước Bình tỉnh Ninh Thuận

26/10/2016

47/2016/KQNC-SKHCN

47/2016/KQNC-SKHCN

x

NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP KỸ THUẬT GÂY TRỒNG CÂY HOÀNG LIÊN Ô RÔ, BÁ BỆNH VÀ ĐẢNG SÂM DƯỚI TÁN RỪNG THÔNG 3 LÁ TẠI LÂM ĐỒNG

TS. Nguyễn Thành Mến

Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

26/10/2016

48/2016/KQNC-SKHCN

48/2016/KQNC-SKHCN

x

TUYỂN CHỌN MỘT SỐ LOÀI CÂY THÔNG CARIBE, BẠCH TÙNG VÀ THÔNG NĂM LÁ BỔ SUNG TẬP ĐOÀN CÂY TRỒNG RỪNG KINH TẾ TẠI LÂM ĐỒNG

ThS. Lê Cảnh nam

Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

26/10/2016

49/2016/KQNC-SKHCN

49/2016/KQNC-SKHCN

x

XÂY DỰNG MÔ HÌNH ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐỂ NÂNG CAO ĐỜI SỐNG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ XÃ GIA BẮC, HUYỆN DI LINH, TỈNH LÂM ĐỒNG

KS. Nguyễn Văn Quang

Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng

26/10/2016

50/2016/KQNC-SKHCN

50/2016/KQNC-SKHCN

x

NGHIÊN CỨU NGUỒN GỐC, KHẢ NĂNG XÂM NHIỄM CỦA ASEN (AS) TRONG NƯỚC Ở MỘT SỐ VÙNG CỦA TỈNH LÂM ĐỒNG

TS. Nguyễn Đình Trung

Trường Đại học Đà Lạt

03/11/2016

51/2016/KQNC-SKHCN

51/2016/KQNC-SKHCN

x

MÔ HÌNH NUÔI THỬ NGHIỆM CÁ LĂNG NHA THƯƠNG PHẨM TRONG AO ĐẤT VÀ LỒNG BÈ TẠI THÀNH PHỐ BẢO LỘC

BSYT.Bùi Xuân Sơn

Trung tâm Nông nghiệp thành phố Bảo Lộc

03/11/2016

52/2016/KQNC-SKHCN

52/2016/KQNC-SKHCN

x

KHẢO NGHIỆM GIỐNG CỎ ALFALFA VÀ STYLO VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH THÂM CANH PHỤC VỤ CHĂN NUÔI BÒ TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG

CN. Lường Tú Nam

Ban quản lý Khu Công nghệ sinh học và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đà Lạt

08/11/2016

53/2016/KQNC-SKHCN

53/2016/KQNC-SKHCN

x

LAI TẠO GIỐNG BÒ THỊT CAO SẢN THÍCH HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN CHĂN NUÔI TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG

TS. Trương La

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

17/11/2016

54/2016/KQNC-SKHCN

54/2016/KQNC-SKHCN

x

ĐỔI MỚI CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH LÂM ĐỒNG

CN. Đàm Minh Tuấn

Sở Nội vụ Lâm Đồng

25/11/2016

55/2016/KQNC-SKHCN

55/2016/KQNC-SKHCN

x

DỰ ÁN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP LÂM ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ NĂM 2012

CN. Đặng Hữu Huy

Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành

25/11/2016

56/2016/KQNC-SKHCN

56/2016/KQNC-SKHCN

x

KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG CAFEIN TRONG MẪU CÀ PHÊ BỘT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO (HPLC)

ThS. Nguyễn Thị Duyên

Trung tâm Phân tích và Chứng nhận Chất lượng tỉnh Lâm Đồng

25/11/2016

57/2016/KQNC-SKHCN

57/2016/KQNC-SKHCN

x

THỬ NGHIỆM TRỒNG CÂY THIÊN NGÂN CHE BÓNG VƯỜN CÀ PHÊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẢO LỘC

ThS. Dương Công Bằng

Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông Lâm nghiệp Lâm Đồng

27/11/2016

58/2016/KQNC-SKHCN

58/2016/KQNC-SKHCN

x

XÂY DỰNG MÔ HÌNH KHẢO NGHIỆM TRỒNG LAN KIM TUYẾN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẢO LỘC

KS. Phạm Xuân Trinh

Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật cây công nghiệp và cây ăn quả Lâm Đồng

01/12/2016

59/2016/KQNC-SKHCN

59/2016/KQNC-SKHCN

x

XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRỒNG NẤM RƠM VÀ NẤM MÈO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CÁT TIÊN

ThS. Phan Quốc Chính

Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ Lâm Đồng

19/12/2016

60/2016/KQNC-SKHCN

60/2016/KQNC-SKHCN

x

NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH CÂY PHÚC BỒN TỬ (RUBUS SP.) BIẾN DỊ KHÔNG GAI PHÁT HIỆN Ở ĐỨC TRỌNG - LÂM ĐỒNG VÀ CÂY RAU BÉP (GNETUM GNEMON)

ThS. Phan Quốc Chính

Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ Lâm Đồng

19/12/2016

61/2016/KQNC-SKHCN

61/2016/KQNC-SKHCN

x

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ARCGIS ĐỂ QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG KHU DU LỊCH HỒ TUYỀN LÂM, THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG

ThS. Nguyễn Xuân Thành

Ban quản lý khu du lịch Hồ Tuyền Lâm

22/12/2016

62/2016/KQNC-SKHCN

62/2016/KQNC-SKHCN

x

XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRỒNG TRÀ DÂY TẠI HUYỆN ĐAM RÔNG, TỈNH LÂM ĐỒNG

Hoàng Duy Thành

Công ty Cổ phần Dó bầu hương Quảng Nam

Lượt xem: 924

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây

BẢN TIN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ LÂM ĐỒNG

HDT NewsBlog

BẢN TIN KHCN & DOANH NGHIỆP LÂM ĐỒNG

Hdt NewsColSlide
HDT HTML
HDT HTML

THƯ VIỆN VIDEO VÀ HÌNH ẢNH

VIDEO

 HÌNH ẢNH


HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 35/2020 - 28/09/2020
Số 35/2020 Xem thêm
Số 34/2020 - 28/09/2020
Số 33/2020 - 28/09/2020
Số 32/2020 - 10/09/2020
Số 31/2020 - 10/09/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 6.454.034
  • Đang online: 197
  • Trong tuần: 13.559
  • Trong tháng: 81.151
  • Trong năm: 1.569.005