Đăng nhập
đăng ký kết quả đề tài dự án

ĐK kết quả đề tài, dự án

Danh sách các đề tài, dự án đã đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2017 13/04/2018 In trang

NGÀY CẤP
ĐĂNG

SỐ GIẤY CHỨNG NHẬN

SỐ
ĐĂNG KÝ

CẤP NC

TÊN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN

CHỦ NHIỆM

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

TỈNH

CƠ SỞ

04/01/2017

2017-063-01/KQNC

2017-063-01/KQNC

X

HIỆU LỰC PHÁC ĐỒ LAP ĐIỀU TRỊ HELICOBACTER PYLORY TẠI BỆNH VIỆN II LÂM ĐỒNG NĂM 2014-2016

TS.BS. Huỳnh Văn Thiên

Bệnh viện II Lâm Đồng

12/01/2017

2017-063-02/KQNC

2017-063-02/KQNC

X

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VẬN ĐỘNG BỆNH NHÂN SAU NHỒI MÁU NÃO BẰNG VẬN ĐỘNG TRỊ LIỆU

BSCK II. Nguyễn Văn Trịnh

Bệnh viện Y học cổuyền Phạm Ngọc Thạch Lâm Đồng

07/02/2017

2017-063-03/KQNC

2017-063-03/KQNC

X

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ CỦA NGƯỜI DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2009

TS. Đỗ Văn Chính

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng

07/02/2017

2017-063-04/KQNC

2017-063-04/KQNC

X

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH MIỄN PHÍ CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI TẠI TUYẾN Y TẾ CƠ SỞTHÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2008

ThS.BS. Nguyễn Thị Hiếu Hòa

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng

07/02/2017

2017-063-05/KQNC

2017-063-05/KQNC

X

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP CẤY CHỈ CATGUT VÀO HUYỆT TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐAU THẮT LƯNG DO THOÁI HÓA CỘT SỐNG

BSCKII. Trần Thị Tiến

Bệnh viện Y học cổ Truyền Phạm Ngọc Thạch Lâm Đồng

07/02/2017

2017-063-06/KQNC

2017-063-06/KQNC

X

THỰC TRẠNG NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀ MỘT SỐ KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI CHỨC NĂNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TẠI HUYỆN LÂM HÀ TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2013

BSCKII. Nguyễn Văn Học

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lâm Đồng

07/02/2017

2017-063-07/KQNC

2017-063-07/KQNC

X

BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG BÀI THUỐC “TỨ VẬT TIÊU PHONG ẨM” TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM DA CƠ ĐỊA

ThS. Nguyễn Thị Kiều Oanh

Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch Lâm Đồng

08/02/2017

2017-063-09/KQNC

2017-063-09/KQNC

X

NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG BẢO VỆ GAN, PHỤC HỒI TỔN THƯƠNG GAN VÀ CHỐNG OXY HÓA CỦA CAO LỎNG NẤM LINH CHI (GANODERMA LUCIDUM) CHỦNG DL1 ĐÀ LẠT TRÊN THỰC NGHIỆM

TS. Phạm Thị Bạch Yến

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng

08/02/2017

2017-063-10/KQNC

2017-063-10/KQNC

X

ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG GIẢM ĐAU CỦA ĐIỆN XUNG TRONG ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG ĐAU LÂM SÀNG TRÊN BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2016

ThS.BS. Phạm Thị Vân Anh

Bệnh viện Phục hồi chức năng Lâm Đồng

08/02/2017

2017-063-11/KQNC

2017-063-11/KQNC

X

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NƯỚC NÓNG BẰNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI, LỌC NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG NHÀ KHÁCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Nguyễn Đức Ngân

Nhà khách Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

08/02/2017

2017-063-12/KQNC

2017-063-12/KQNC

X

ĐỔI MỚI CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH LÂM ĐỒNG

CN. Đàm Minh Tuấn

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng

08/02/2017

2017-063-13/KQNC

2017-063-13/KQNC

X

NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG MÔ HÌNH GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG BẤT LỢI CỦA CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG VÙNG CAO NGUYÊN ĐẾN HOẠT ĐỘNG QUÂN SỰ CỦA LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TỈNH LÂM ĐỒNG

ThS. Nguyễn Cao Tuấn

Viện Công nghệ mới

16/02/2017

2017-063-14/KQNC

2017-063-14/KQNC

X

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ LỌC NƯỚC TINH KHIẾT, XỬ LÝ NƯỚC CẤP SINH HOẠT PHỤC VỤ GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊNG SRÔNH

CN. Tô Hiến Tiến

Trường Tiểu học Liêng Srônh

22/02/2017

2017-063-15/KQNC

2017-063-15/KQNC

X

NHÂN RỘNG VÀ PHÁT TRIỂN MỘT SỐ MÔ HÌNH TRỒNG TRỌT VÀ CHĂN NUÔI CHO VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ XÃ LỘC BẢO,HUYỆN BẢO LÂM THEO ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

ThS. Phan Công Du

Ban Quản lý Khu Công nghệ sinh học và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đà Lạt

01/03/2017

2017-063-16/KQNC

2017-063-16/KQNC

X

ĐIỀU TRA, NHÂN GIỐNG, KHOANH VÙNG BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH XÁO TAM PHÂN (Paramignya trimera (Oliv.) Guill) THUỘC HỌ RUTACEAE TẠI LÂM ĐỒNG

ThS. Nguyễn Lê Quốc Hùng

Ban Quản lý Khu Công nghệ sinh học và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đà Lạt

14/03/2017

2017-063-17/KQNC

2017-063-17/KQNC

X

NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀO PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI VÀ GIA ĐÌNH Ở CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN CỦA TỈNH LÂM ĐỒNG

TS. Nguyễn Thị Bích Thu

Học viện Dân tộc

17/03/2017

2017-063-18/KQNC

2017-063-18/KQNC

X

XÂY DỰNG MÔ HÌNH ỨNG DỤNG NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO NUÔI TRỒNG NẤM LINH CHI ĐỎ TRÊN HỖN HỢP GIÁ THỂ GỖ QUẾ VÀ NẤM HƯƠNG TẠI HUYỆN NÔNG THÔN MỚI ĐƠN DƯƠNG VÀ HUYỆN LẠC DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG

ThS. Nguyễn Như Chương

Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng

07/04/2017

2017-063-19/KQNC

2017-063-19/KQNC

X

KHẢO SÁT PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC TRÊN BỆNH NHÂN NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA LÂM ĐỒNG NĂM 2015-2016

DSCKI. Huỳnh Thị Phương Duyên

Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng

12/04/2017

2017-063-20/KQNC

2017-063-20/KQNC

X

NHÂN RỘNG MÔ HÌNH TRỒNG KHOAI MÔN SÁP VÀNG THƯƠNG PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LÂM HÀ

CN. Trương Ngọc Thảo Vy

Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng

12/4/2017

2017-063-21/KQNC

2017-063-21/KQNC

X

XÂY DỰNG MÔ HÌNH ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI PHỤC VỤ CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG VÀ ĐÈN CẢNH BÁO GIAO THÔNG TẠI HUYỆN LÂM HÀ

CN. Lê Thành Trung

Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng

12/4/2017

2017-063-22/KQNC

2017-063-22/KQNC

X

NHÂN RỘNG MÔ HÌNH TRỒNG DÂU GIỐNG MỚI S7-CB VÀ VA-201TẠI XÃ MÊ LINH, NAM HÀ VÀ THỊ TRẤN NAM BAN, HUYỆN LÂM HÀ

CN. Nguyễn Văn Quang

Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng

24/4/2017

2017-063-23/KQNC

2017-063-23/KQNC

X

ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG CAO ÁP VÀO ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CAFEIN TRONG CHÈ SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

KS. Nguyễn Thị Diệu Minh

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

17/5/2017

2017-063-24/KQNC

2017-063-24/KQNC

X

MÔ HÌNH TRỒNG THÍ ĐIỂM RAU LÁ BÉP XEN CANH ĐIỀU TẠI CÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠ HUOAI

CN. Nguyễn Thọ

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đạ Huoai

17/5/2017

2017-063-25/KQNC

2017-063-25/KQNC

X

PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG TANIN VÀ CAFEIN TRONG TRÀVÀ SO SÁNH CHẤT LƯỢNG GIỮA CÁC VÙNG TRỒNG TRÀ TRỌNG ĐIỂM Ở BẢO LỘC VÀ BẢO LÂM

CN. Trần Thị Thùy

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đạ Huoai

17/5/2017

2017-063-26/KQNC

2017-063-26/KQNC

X

NGHIÊN CỨU BẢO TỒN VÀ CẢI TIẾN GIỐNG LÚA BAXE ĐỘT BIẾN ĐẶC SẢN ĐẠ TẺH NĂNG SUẤT CAO, NGẮN NGÀY, KHÔNG QUANG CHU KỲ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠ TẺH

KS. Ngô Thị Nga

Trung tâm Nông nghiệp huyện Đạ Tẻh

29/5/2017

2017-063-27/KQNC

2017-063-27/KQNC

X

NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ VÀ PHÁT HUY SẢN PHẨM DU LỊCH ĐẶC THÙ NHẰM THU HÚT DU KHÁCH ĐẾN ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG

CN. Trương Văn Thu

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng

30/6/2017

2017-063-28/KQNC

2017-063-28/KQNC

X

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH KHẢO CỔ HỌC CÁT TIÊN – LÂM ĐỒNG

PGS.TS. Đặng Văn Thắng

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

30/6/2017

2017-063-29/KQNC

2017-063-29/KQNC

X

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỂ TRẠNG ĐÀN BÒ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CÁT TIÊN

BSTY. Võ Thành Công

Trung tâm Nông nghiệp huyện Cát Tiên

30/6/2017

2017-063-30/KQNC

2017-063-30/KQNC

X

ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT XÂY DỰNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT BÍ ĐỎ THƯƠNG PHẨM TẠI HUYỆN CÁT TIÊN

Phạm Bá Bình

Trung tâm Nông nghiệp huyện Cát Tiên

12/7/2017

2017-063-31/KQNC

2017-063-31/KQNC

X

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH THỂ THAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

TS. Trần Quốc Hùng

Trường Đại học Đà Lạt

24/7/2017

2017-063-32/KQNC

2017-063-32/KQNC

X

ÁP DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT TRONG NHÂN GIỐNG VÀ SẢN XUẤTTHƯƠNG PHẨM HOA CÚC, CÂY PHÚC BỒN TỬ, CÂY ATISO BẰNG NUÔI CẤY MÔ TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN DI LINH

ThS. Phan Quốc Chính

Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng

26/7/2017

2017-063-33/KQNC

2017-063-33/KQNC

X

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP LÂM ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ NĂM 2015

CN. Đặng Hữu Huy

Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành

26/7/2017

2017-063-34/KQNC

2017-063-34/KQNC

X

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2006-2011

ThS. Phạm Thị Nhâm

Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ

29/8/2017

2017-063-35/KQNC

2017-063-35/KQNC

X

XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRỒNG NẤM LINH CHI ĐỎ (GANODERMA LUCIDUM) TẠI HUYỆN LÂM HÀ

CN. THÁI THỊ THANH THỦY

Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng

22/9/2017

2017-063-36/KQNC

2017-063-36/KQNC

X

XÂY DỰNG MÔ HÌNH XỬ LÝ RƠM RẠ BẰNG CHẾ PHẨM SINH HỌCBIOMIX-RR TẠI RUỘNG LÀM PHÂN BÓN SINH HỌC NHẰM BẢO VỆMÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG

KS. Hoàng Hồng Giang

Hội Nông dân huyện Đạ Tẻh

27/9/2017

2017-063-37/KQNC

2017-063-37/KQNC

X

XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRỒNG ỚT NGỌT TRÊN GIÁ THỂ VÀ CÔNG NGHỆ TƯỚI NHỎ GIỌT TẠI THỊ TRẤN NAM BAN, HUYỆN LÂM HÀ

CN. Nguyễn Văn Quang

Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng

27/9/2017

2017-063-38/KQNC

2017-063-38/KQNC

X

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VI SINH ĐỂ CHẾ BIẾN CỎ VÀ PHẾ PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP NHẰM CUNG CÂP THỨC ĂN CHO GIA SÚC TẠI HUYỆN LÂM HÀ

BSTY. Võ Thị Quỳnh

Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng

09/10/2017

2017-063-39/KQNC

2017-063-39/KQNC

X

MÔ HÌNH NUÔI BÒ THỊT NHỐT CHUỒNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN DI LINH

CN. Đào Thủy Chung

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Di Linh

19/10/2017

2017-063-40/KQNC

2017-063-40/KQNC

X

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU- WEBSITE PHỤC VỤ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH VÀ TUYÊN TRUYỀN TẠI CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH LÂM ĐỒNG

CN. Hồ Văn Tân

Công đoàn Viên Chức tỉnh Lâm Đồng

25/10/2017

2017-063-41/KQNC

2017-063-41/KQNC

X

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH SẢN XUẤT RƯỢU VANG TỪ QUẢ PHÚC BỒN TỬ

Huỳnh Trung Quân

Cơ sở sản xuất kinh doanh Huỳnh Trung Quân

25/10/2017

2017-063-42/KQNC

2017-063-42/KQNC

X

THỰC TRẠNG MỘT SỐ CHÍNH SÁCH, ĐẦU TƯ Y TẾ GIAI ĐOẠN 2011-2015 VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG Ở CÁC XÃ KHÓ KHĂN, ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG

TS.BS. Phạm Thị Bạch Yến

Cơ quan Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng

01/11/2017

2017-063-43/KQNC

2017-063-43/KQNC

X

XÂY DỰNG MÔ HÌNH NUÔI BÒ SỮA HẬU BỊ KẾT HỢP TRỒNG CỎ ALFALFA QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẢO LỘC

CN. Lâm Ngọc Minh

Phòng Kinh tế thành phố Bảo Lộc

9/11/2017

2017-063-44/KQNC

2017-063-44/KQNC

x

XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ VÀ HỖ TRỢ CẤP PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HUYỆN CÁT TIÊN

KS. Bùi Hưng

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ

9/11/2017

2017-063-45/KQNC

2017-063-45/KQNC

x

ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP CỦA CÂY CA CAO ĐỐI VỚI VÙNG SINH THÁI Ở LÂM ĐỒNG

ThS. Đào Văn Toàn

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng

15/11/2017

2017-063-46/KQNC

2017-063-46/KQNC

x

MÔ HÌNH ỨNG DỤNG TƯỚI TIẾT KIỆM NƯỚC KẾT HỢP BÓN PHÂN CHO CÂY HỒ TIÊU TẠI LÂM HÀ

KS. Lê Minh Trung

Trung tâm Nông nghiệp huyện Lâm Hà

15/11/2017

2017-063-47/KQNC

2017-063-47/KQNC

x

NHÂN RỘNG MÔ HÌNH XỬ LÝ NƯỚC NHIỄM PHÈN TẠI HUYỆN ĐẠ TẺH, TỈNH LÂM ĐỒNG

CN. Nguyễn Thị Hoa Tài

Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Đạ Tẻh

21/11/2017

2017-063-48/KQNC

2017-063-48/KQNC

x

KHẢO NGHIỆM VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VẬT LIỆU KHÔNG NUNG

Nguyễn Đức Thảo

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cát Tiên

1/12/2017

2017-063-49/KQNC

2017-063-49/KQNC

x

XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRỒNG CÂY LAN GẤM (Anoectochilus spp.) TẠI HUYỆN CÁT TIÊN, TỈNH LÂM ĐỒNG

KS. Nguyễn Quang Dũng

Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng

7/12/2017

2017-063-50/KQNC

2017-063-50/KQNC

x

CHỌN LỌC, DI THỰC, BÌNH TUYỂN VÀ THỬ NGHIỆM TRỒNG MỘT SỐ GIỐNG BƠ CÓ NĂNG SUẤT CAO VÀ CHẤT LƯỢNG TỐT TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG

KS. Trần Minh Điện

Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật cây công nghiệp và cây ăn quả Lâm Đồng

14/12/2017

2017-063-51/KQNC

2017-063-51/KQNC

x

XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRỒNG CÂY HÒE (Sophora Japonica L) CHE BÓNG VƯỜN CÀ PHÊ, VƯỜN CHÈ TẠI THÀNH PHỐ BẢO LỘC

KS. Nguyễn Thái Lam

Phòng Kinh tế thành phố Bảo Lộc

14/12/2017

2017-063-52/KQNC

2017-063-52/KQNC

x

NHÂN RỘNG MÔ HÌNH TRỒNG MĂNG TÂY XANH TẠI XÃ LÁT, HUYỆN LẠC DƯƠNG

CN. Nguyễn Văn Quang

Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng

19/12/2017

2017-063-53/KQNC

2017-063-53/KQNC

x

ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG RUTIN TỪ HOA HÒE TRỒNG TẠI LÂM ĐỒNG TRÊN CƠ SỞ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH RUTIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG CAO ÁP (HPLC)

CN. Thân Thị Ngụ

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

19/12/2017

2017-063-54/KQNC

2017-063-54/KQNC

x

NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN QUY TRÌNH PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG CYNARINE TRONG ATISO BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO (HPLC) VÀ XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CYNARINE ĐƯỢC TRỒNG Ở KHU VỰC ĐÀ LẠT VÀ ĐƠN DƯƠNG

CN. Nguyễn Thị Hải

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Lượt xem: 558

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây

BẢN TIN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ LÂM ĐỒNG

HDT NewsBlog

BẢN TIN KHCN & DOANH NGHIỆP LÂM ĐỒNG

Hdt NewsColSlide
HDT HTML
HDT HTML

THƯ VIỆN VIDEO VÀ HÌNH ẢNH

VIDEO

 HÌNH ẢNH


HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 35/2020 - 28/09/2020
Số 35/2020 Xem thêm
Số 34/2020 - 28/09/2020
Số 33/2020 - 28/09/2020
Số 32/2020 - 10/09/2020
Số 31/2020 - 10/09/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 6.464.060
  • Đang online: 2.903
  • Trong tuần: 23.585
  • Trong tháng: 91.177
  • Trong năm: 1.579.031