lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
Thủ tục Cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế 22/09/2016 In trang

1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật, nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng - số 36 Trần Phú, phường 4, thành phố Đà Lạt.

b) Bước 2: Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:

- Nộp trực tiếp: Trường hợp đầy đủ viết phiếu biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp thiếu hoặc không hợp lệ, công chức tiếp nhận phải hướng dẫn cụ thể để người nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định.

 - Gửi qua đường bưu điện: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu biên nhận gửi lại cho người nộp. Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ, công chức tiếp nhận thông báo bằng văn bản nội dung còn thiếu cần bổ sung, sửa đổi.

c) Bước 3: Xem xét hồ sơ và tổ chức thẩm định:

Trường hợp tổ chức, cá nhân đáp ứng được các yêu cầu theo quy định hiện hành, Sở Khoa học và Công nghệ cấp giấy phép sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế.

Nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc thẩm định tại cơ sở không đạt yêu cầu theo quy định, thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân bổ sung.

Trường hợp không cấp giấy phép sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

d) Bước 4: Trả kết quả

- Tổ chức, cá nhân đến nhận Giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ.

- Người đến nhận có trách nhiệm nộp lại giấy biên nhận, nộp lệ phí và nhận kết quả.

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu (Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00), trừ các ngày nghỉ theo quy định.         

2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (theo mẫu);

- Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn (theo mẫu);

- Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (theo mẫu);

- Báo cáo đánh giá an toàn đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (theo mẫu);

- Bản sao quyết định thành lập tổ chức, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy đăng ký hành nghề. Trường hợp các loại giấy tờ này bị thất lạc phải có xác nhận của cơ quan ký quyết định thành lập hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, giấy đăng ký hành nghề;

- Bản sao tài liệu của nhà sản xuất cung cấp thông tin như được khai trong phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. Trường hợp không có tài liệu của nhà sản xuất về các thông tin đã khai báo, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép phải tiến hành xác định lại các thông số kỹ thuật của thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế;

- Bản sao hợp đồng dịch vụ xác định liều chiếu xạ cá nhân với tổ chức, cá nhân được cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đo liều chiếu xạ cá nhân;

- Bản sao chứng chỉ nhân viên bức xạ của người phụ trách an toàn. Trường hợp chưa có chứng chỉ, phải nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cùng hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ;

- Bản dịch các tài liệu tiếng nước ngoài.

b)  Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ

7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế.

8. Lệ phí:

- Phí thẩm định:

+ Thiết bị X - quang chụp răng: 1.500.000 đ/máy

+ Thiết bị X - quang chụp vú: 1.500.000 đ/máy

+ Thiết bị X - quang di động: 1.500.000 đ/máy

+ Thiết bị X - quang chẩn đoán thông thường: 2.000.000 đ/máy

+ Thiết bị đo mật độ xương: 2.000.000 đ/máy

+ Thiết bị X - quang tăng sang truyền hình: 4.000.000 đ/máy

+ Thiết bị X - quang chụp cắt vi tính (CT Scanner): 6.000.000đ/máy

Lưu ý:  Trường hợp một cơ sở X - quang đề nghị cấp giấy phép tiến hành một công việc có nhiều nguồn X - quang thì mức thu phí được tính như sau:

a) Từ 2 đến 3 thiết bị X - quang thì áp dụng mức thu bằng 95% mức thu quy định tại biểu trên;

b) Từ 4 đến 5 thiết bị X - quang thì áp dụng mức thu bằng 90% mức thu quy định tại biểu trên;

c) Từ 6 thiết bị X - quang thì áp dụng mức thu bằng 85% mức thu quy định tại biểu trên;         

- Lệ phí cấp phép: 100.000 đ

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (kèm mẫu đơn, tờ khai có đính kèm):

- Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (theo mẫu);

- Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn (theo mẫu);

- Phiếu khai báo thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế (theo mẫu);

- Báo cáo đánh giá an toàn đối với công việc sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế (theo mẫu).

10. Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm 2008;

- Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử;

- Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20/9/2013 của Chính phủ về việc Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;

- Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/07/2010 quy định về việc khai báo, cấp phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ;

- Thông tư  số 76/2010/TT-BTC ngày 17/5/2010 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;

- Thông tư số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của liên Bộ KH&CN, Bộ Y tế về việc “Quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế”. 

Lượt xem: 683

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây