select
select
select
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
Tìm kiếm
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
14/2014/TT-BKHCN 11/06/2014 Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ
40/2014/NĐ-CP 12/05/2014 Quy định về sử dụng và trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ
04/2014/TT-BKHCN 08/04/2014 Ngày 08/04/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 04/2014/TT-BKHCN hướng dẫn đánh giá trình độ công nghệ sản xuất. Các ngành sản xuất được áp dụng nội dung và quy trình đánh giá này bao gồm: Chế biến, chế tạo, lắp ráp và các ngành công nghiệp hỗ trợ. Theo hướng dẫn của Thông tư này, công nghệ sản xuất được chia thành 04 nhóm thành phần cơ bản: Nhóm thiết bị công nghệ thể hiện trong máy móc, công cụ, phương tiện (viết tắt là T); nhóm nhân lực thể hiện trong năng lực tiếp thu kỹ t
588/QĐ-BKHCN 31/03/2014 Ngày 31/3/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 588/QĐ-BKHCN về việc xây dựng, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu chuyên gia của bộ KHCN. Theo đó, chuyên gia KH&CN phải có học vị Tiến sĩ, Tiến sĩ khoa học hoặc có một trong các chức danh Phó Giáo sư, Giáo sư, nghiên cứu viên cao cấp, kỹ sư cao cấp hoặc chức danh công nghệ tương đương. Trong trường hợp không đáp ứng được yêu cầu về trình độ trên thì phải tốt nghiệp và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm nghiên cứu liên tục trong lĩnh vực
11/2014/NĐ-CP 18/02/2014 Nghị định về Hoạt động thông tin khoa học công nghệ
08/2014/NĐ-CP 27/01/2014 Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ. Nghị định này quy định mỗi tổ chức khoa học và công nghệ phải có ít nhất 05 người có trình độ đại học trở lên, bao gồm làm việc chính thức kiêm nhiệm; trong đó có ít nhất 30% có trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực chủ yếu xin đăng ký hoạt động và ít nhất 40% làm việc chính thức. Riêng người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ phải có trình độ đại học trở
27/2013/TT-BKHCN 17/12/2013 Ngày 17/12/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 27/2013/TT-BKHCN quy định các điều kiện đối với cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao và thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp Giấy chướng nhận cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao. Theo đó, các cơ sở ươm tạo công nghệ cao phải đáp ứng được 2 điều kiện sau: 1. Công nghệ cao (CNC) được ươm tạo trong cơ sở ươm tạo CNC phải thuộc Danh mục CNC được ưu tiên đầu tư phát triển được ban hành
28/2013/TT-BKHCN 17/12/2013 Quy định kiểm tra nhà nước về đo lường
2075/QĐ-TTg 08/11/2013 Ngày 08/11/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký phê duyệt Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020. Mục tiêu của Chương trình nhằm tăng giá trị giao dịch mua bán các sản phẩm và dịch vụ KH&CN trên thị trường hàng năm bình quân không dưới 15%, không dưới 20% đối với một số công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển. Tỷ trọng giao dịch mua bán tài sản trí tuệ (giải pháp, quy trình, bí quyết kỹ thuật) trong tổng giá trị giao dịch mua bán các sản phẩm và dịch vụ trên thị tr
2048/QĐ-UBND 11/10/2013 Về việc sửa đổi, bổ sung bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng
24/2013/TT-BKHCN 30/09/2013 Ngày 30/9/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường. Theo Thông tư, tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phải đáp ứng được các điều kiện: - Được thành lập theo quy định của pháp luật. - Có đủ cơ sở vật chất kỹ thuật. - Có đủ quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm do tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm công bố áp dụng đối với lĩnh vực đăng ký hoạt động. -
23/2013/TT-BKHCN 26/09/2013 Quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2
107/2013/NĐ-CP 20/09/2013 Ngày 20.9.2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 107/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
99/2013/NĐ-CP 29/08/2013 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
80/2013/NĐ-CP 19/07/2013 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
1051/QĐ-TTg 03/07/2013 Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia
1051/QĐ-TTg 03/07/2013 Ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia
64/NĐ-CP 27/06/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ
1051/QĐ-TTg 18/06/2013 Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013
03/2014/TT-BKHCN 31/03/2013 Ngày 31/3/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ. Theo đó, đối tượng áp dụng bao gồm: - Cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập tổ chức KH&CN tại Việt Nam. - Tổ chức KH&CN công lập, ngoài công lập, có vốn nước ngoài, tổ chức KH&CN nước ngoài thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam. -
Trang 10 12Đầu tiên   Trước đó   3  4  5  6  7  8  9  [10]  11  12  Tiếp theo   Cuối cùng