select
select
select
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
Tìm kiếm
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
43/2016/QĐ-TTg 17/10/2016 Ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia
2083/QĐ-UBND 21/09/2016 Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuốc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng
2074/QĐ-UBND 20/09/2016 Kiện toàn Ban Điều hành Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020"
51/2016/QĐ-UBND 13/09/2016 Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng
17/2016/TT-BKHCN 01/09/2016 Quy định quản lý thực hiện Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
2453/QĐ-BKHCN 31/08/2016 Ban hành chương trình hành động của Bộ KH&CN thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 22/7/2016 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020
2471/QĐ-BKHCN 31/08/2016 Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu viên cao cấp (hạng I)
2472/QĐ-BKHCN 31/08/2016 Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu viên chính (hạng II)
2473/QĐ-BKHCN 31/08/2016 Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu viên (hạng III)
2474/QĐ-BKHCN 31/08/2016 Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ: Kỹ sư cao cấp (hạng I)
2475/QĐ-BKHCN 31/08/2016 Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ: Kỹ sư chính (hạng II)
2476/QĐ-BKHCN 31/08/2016 Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ: Kỹ sư (hạng III)
1877/QĐ-UBND 26/08/2016 Bổ nhiệm chức vụ cán bộ, công chức (ông Đoàn Kim Đình)
1845/QĐ-QPTKHCN 23/08/2016 Bổ nhiệm Ban Kiểm soát Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng
46/2016/QĐ-UBND 19/08/2016 Định mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Lâm Đồng
41/2016/QĐ-UBND 20/07/2016 Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Gạo nếp Quýt Đạ Tẻh"
1594/QĐ-UBND 19/07/2016 Kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Lâm Đồng
1509/QĐ-UBND 11/07/2016 Phân bổ chi tiết dự toán kinh phí chi sự nghiệp khoa học công nghệ đợt 6 năm 2016
95/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
99/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Về quản lý và sử dụng con dấu
Trang 2 12Đầu tiên   Trước đó   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp theo   Cuối cùng